Stiahnite si Acrobat Reader   
 
PŘEHLEDNÉ ČLÁNKY
Doc. MUDr. Vilma Marešová, CSc.
I. infekční klinika 2. LF a Katedra infekčního lékařství IPVZ, FN na Bulovce, Praha 8
Klíšťová meningoencefalitida
Prof. MUDr. Jiří Havlík, Dr.Sc.
Infekční klinika, FN Bulovka, Praha 8.
Chřipkovitá onemocnění v dětském věku
MUDr. Pavla Křížová, CSc.
Oddělení bakteriálních vzdušných nákaz, Centrum epidemiologie a mikrobiologie, Státní zdravotní ústav, Praha
Hemofilové vakcíny a jejich použití v České republice
Doc. MUDr. Vilma Marešová, CSc.
I. infekční klinika 2. LF UK a Katedra infekčních nemocí IPVZ, FN na Bulovce, Praha 8
Očkovací látky pro děti dostupné v ČR
doc. MUDr. Vladimír Mihál, CSc.
Dětská klinika FN a LFUP Olomouc
Zvětšení lymfatických uzlin u dětí – II. část
KLINICKÁ FARMAKOLOGIE
doc. MUDr. Milan Grundmann, CSc., MUDr. Ivana Kacířová
Ústav klinické farmakologie FNsP a ZSF Ostravské univerzity, Ostrava
Farmakoterapie hypertenze v dětském věku 1. definice, prevalence a klasifikace hypertenze
KLINICKORADIOLOGICKÁ DIAGNÓZA
MUDr. Antonín Kolek, CSc., MUDr. Kamila Michálková, MUDr. Martin Loveček, doc. MUDr. Martin Tichý, CSc., MUDr. Stanislav
Dětská klinika, Radiologická klinika, II. chirurgická klinika, Ústav patologické anatomie, Klinika n
Kojenec s opakovaným zvracením a neprospíváním Možnosti diagnostiky a léčby
PEDIATRIE VE ZKRATCE
MUDr. Dalibor Klusáček
II. dětská klinika, FN Brno, Dětská nemocnice
Gastroezofageální reflux v dětském věku
SDĚLENÍ Z PRAXE
MUDr. Eva Orálková, MUDr. Alexandr Orálek, MUDr. Vladimír Svozil, MUDr. Kamila Michálková
Sanatorium EDEL s.r.o., dětská léčebna respiračních nemocí Zlaté Hory v Jeseníkách Radiologická klinika FN a LF UP Olomouc
Bronchiektázie jako možná příčina recidivujících respiračních infektů u dětí
MUDr. Jarmila Seifertová
Praktická lékařka pro děti a dorost, Kladno
Příběh o Klárce aneb jak sociálně vyzrála matka skrze svoji dceru
MUDr. Josef Grym
Pediatrické oddělení nemocnice, SZZ Krnov
Dítě s matkou v nemocnici
MUDr. Karel Goldemund, CSc.
Dětské a dorostové oddělení NsP Vyškov
Septický obraz boreliózy
created by © zooom.sk s.r.o.