Stiahnite si Acrobat Reader   
 
PŘEHLEDNÉ ČLÁNKY
MUDr. David Goldemund, MUDr. Karel Goldemund, CSc.
I. neurologická klinika MU, FN U sv. Anny, Brno Dětské a dorostové oddělení, NsP Vyškov
Synkopy – klasifikace, etiopatogeneze – 1. část
MUDr. Věra Pellantová, MUDr. Pavel Kosina, MUDr. Renata Kračmarová, doc. MUDr. Václav Dostál
Infekční klinika UK a Fakultní nemocnice v Hradci Králové
Sledování dětí po prodělaných hnisavých zánětech mozkových blan
doc. MUDr. Eva Malá, CSc.
Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví, Dětská psychiatrická klinika FN Motol
Hyperkinetické poruchy
MUDr. Pavel Frühauf, CSc.
Klinika dětského a dorostového lékařství I. LF UK a VFN Praha
Ultrasonografie v diagnostice cholecystopatie v dětském věku
Souborný referát se zabývá onemocněním žlučníku v dětském věku. Nejdůležitějším diagnostickým přístupem v diagnostice onemocnění žlučníku je ultrasonografické zobrazení. Klíčová slova: ultrasonografie, anomálie, cholecystitida, hydrops, cholecystolitiáza.
Ultrasonographic diagnosis of cholecystopathy in childhood Review of cholecystopathy in childhood. Ultrasonography is the most important diagnostic procedure. Key words: ultrasonography, anomaly, cholecystitis, hydrops, gallstones.
MUDr. Yvona Lovečková, Doc. MUDr. Milan Kolář, Ph.D., MUDr. Jiří Reitinger, MUDr. Vratislav Smolka, MUDr. Jaroslav Wieder
Ústav mikrobiologie LF UP a FN Olomouc Dětská klinika LF UP a FN Olomouc
Význam Streptococcus pneumoniae v patogenezi dětských bakteriálních infekcí – kazuistika pneumokokové meningitidy
KLINICKORADIOLOGICKÁ DIAGNÓZA
prof. MUDr. Vladimír Mihál, CSc., MUDr. Kamila Michálková, MUDr. Jaroslava Mikulášová, MUDr. Radim Vidura, MUDr. Jarosla
Dětská klinika LF UP a FN Olomouc, Radiologická klinika LF UP a FN Olomouc, Otolaryngologická klinika LF UP a FN Olomouc,
Tortikolis jako projev retrofaryngeálního abscesu
PRO SESTRY
MUDr. Jarmila Seifertová
Praktický lékař pro děti a dorost, Kladno
Popis práce sestry PLDD vzniklý v diskuzi na setkání školitelů PLDD v září 2000
SLOVO ÚVODEM
MUDr. Josef Gut
Dětské oddělení NsP Česká Lípa
Slovo úvodem
KOMENTÁŘE
doc. MUDr. Zdeněk Doležel, CSc.
Otázky a odpovědi

Ze zahraničního tisku
MUDr. Jarmila Seifertová
Přehled o činnosti školitelů PLDD
PEDIATRIE VE ZKRATCE
doc. MUDr. Ivan Novák, CSc.
Pediatrická klinika IPVZ a 1. LF UK, Fakultní Thomayerova nemocnice s poliklinikou, Praha
Intoxikace u dětí
SDĚLENÍ Z PRAXE
MUDr. Lenka Ťoukálková
Dětské oddělení Baťovy nemocnice, Zlín
Achalázie – totožný morfologický obraz s výrazně odlišným klinickým průběhem
MUDr. Jiří Marek
Praktický lékař pro děti a dorost, Veselí nad Lužnicí
CRP – významný pomocník při volbě antibiotik
created by © zooom.sk s.r.o.