Stiahnite si Acrobat Reader   
 
PŘEHLEDNÉ ČLÁNKY
Richard Škába
Klinika dětské chirurgie UK, 2. LF a FN Praha-Motol
Diferenciální diagnostika a možnosti chirurgického léčení chronické zácpy v dětském věku
Karel Goldemund
Dětské a dorostové oddělení, NsP Vyškov
Obezita a metabolický syndrom
Ivan Novák
Pediatrická klinika IPVZ a 1. LF UK, Praha
Některé intoxikace z pohledu nových standardů pro kardiopulmonální resuscitaci
Branislav Spišák
Klinika detí a dorastu LF UPJŠ a FNsP v Košiciach
Rinosinusitídy v detskom veku
Pavel Biskup
Dětský domov, Strančice
Zvládání ochrany dětí před násilím
Vladimír Komrska, Kateřina Zdráhalová, Veronika Čepeláková
II. dětská klinika FN v Motole, Praha
Role domácí a preventivní léčby v současné péči o dětské hemofiliky
Oldřich Šmakal
Urologická klinika FN a LF Olomouc
Fimóza – léčba v dětském věku
JAKÁ JE VAŁE DIAGNÓZA?
MUDr. Dagmar Pospíšilová, Ph.D., MUDr. Pavel Geier, prof. MUDr. Vladimír Mihál, CSc.
Dětská klinika LF UP a FN Olomouc
JAKÁ JE VAŠE DIAGNÓZA?
MUDr. Dagmar Pospíšilová, Ph.D., MUDr. Pavel Geier, prof. MUDr. Vladimír Mihál, CSc.
Dětská klinika LF UP a FN Olomouc
JAKÁ JE VAŠE DIAGNÓZA? – ODPOVĚDI NA OTÁZKY
KLINICKORADIOLOGICKÁ DIAGNÓZA
prof. MUDr. Vladimír Mihál, CSc.1, MUDr. Kamila Michálková2, MUDr. Jaroslav Wiedermann, CSc.1, MUDr. Eva Klásková1, MUDr.
1Dětská klinika LF UP a FN Olomouc 2Radiologická klinika LF UP a FN Olomouc 3I. chirurgická klinika LF UP a FN Olo
ABSCES JATER JAKO VZÁCNÁ INFEKČNÍ KOMPLIKACE LAPAROSKOPICKÉ APENDEKTOMIE
PRO SESTRY
Bc. Miluše Vacušková1, MUDr. Milan Vacuška2, MUDr. Marie Ryšavá, Ph.D.1
1Katedra pediatrie IDV PZ Brno 2Dětská nemocnice, Klinika dětské neurologie, Porodnice Obilní trh, FN Brno
PSYCHOMOTORICKÝ VÝVOJ DÍTĚTE A JEHO SLEDOVÁNÍ SESTROU
SLOVO ÚVODEM
Stanislav Komeda
Posvátná kráva Signifikance?
PEDIATRIE VE ZKRATCE
Zdeněk Doležel, Jiří Štarha
II. dětská klinika LF MU a FN Brno
Abnormální nálezy v moči – proteinurie a hematurie
SDĚLENÍ Z PRAXE
MUDr. Petr Pešák, MUDr. Antonín Gabera
Dětské oddělení Baťovy nemocnice Zlín
TUMOR SRDCE JAKO PŘÍČINA DUŠNOSTI TŘINÁCTILETÉHO CHLAPCE
created by © zooom.sk s.r.o.