Stiahnite si Acrobat Reader   
 
PŘEHLEDNÉ ČLÁNKY
Richard Škába
Klinika dětské chirurgie UK, 2. LF a FN Praha-Motol
Diferenciální diagnostika a možnosti chirurgického léčení chronické zácpy v dětském věku
Karel Goldemund
Dětské a dorostové oddělení, NsP Vyškov
Obezita a metabolický syndrom
Ivan Novák
Pediatrická klinika IPVZ a 1. LF UK, Praha
Některé intoxikace z pohledu nových standardů pro kardiopulmonální resuscitaci
Branislav Spišák
Klinika detí a dorastu LF UPJŠ a FNsP v Košiciach
Rinosinusitídy v detskom veku
Pavel Biskup
Dětský domov, Strančice
Zvládání ochrany dětí před násilím
Vladimír Komrska, Kateřina Zdráhalová, Veronika Čepeláková
II. dětská klinika FN v Motole, Praha
Role domácí a preventivní léčby v současné péči o dětské hemofiliky
Oldřich Šmakal
Urologická klinika FN a LF Olomouc
Fimóza – léčba v dětském věku
JAKÁ JE VAŁE DIAGNÓZA?
MUDr. Dagmar Pospíšilová, Ph.D., MUDr. Pavel Geier, prof. MUDr. Vladimír Mihál, CSc.
Dětská klinika LF UP a FN Olomouc
JAKÁ JE VAŠE DIAGNÓZA?
MUDr. Dagmar Pospíšilová, Ph.D., MUDr. Pavel Geier, prof. MUDr. Vladimír Mihál, CSc.
Dětská klinika LF UP a FN Olomouc
JAKÁ JE VAŠE DIAGNÓZA? – ODPOVĚDI NA OTÁZKY
KLINICKORADIOLOGICKÁ DIAGNÓZA
prof. MUDr. Vladimír Mihál, CSc.1, MUDr. Kamila Michálková2, MUDr. Jaroslav Wiedermann, CSc.1, MUDr. Eva Klásková1, MUDr.
1Dětská klinika LF UP a FN Olomouc 2Radiologická klinika LF UP a FN Olomouc 3I. chirurgická klinika LF UP a FN Olo
ABSCES JATER JAKO VZÁCNÁ INFEKČNÍ KOMPLIKACE LAPAROSKOPICKÉ APENDEKTOMIE
Pyogenní absces jater je vzácnou komplikací laparoskopických chirurgických výkonů u dětí. Prezentována je kazuistika patnáctileté dívky s touto komplikací po laparoskopické apendektomii. Absces jater byl úspěšně léčen drenáží pomocí perkutánního transhepatického katetru a parenterální aplikací antibiotik. Další komplikací byl rozvoj pravostranné pleuropneumonie, u které hrudní drenáž se širokospektrální antibiotickou léčbou vedla k vyléčení.
PRO SESTRY
Bc. Miluše Vacušková1, MUDr. Milan Vacuška2, MUDr. Marie Ryšavá, Ph.D.1
1Katedra pediatrie IDV PZ Brno 2Dětská nemocnice, Klinika dětské neurologie, Porodnice Obilní trh, FN Brno
PSYCHOMOTORICKÝ VÝVOJ DÍTĚTE A JEHO SLEDOVÁNÍ SESTROU
SLOVO ÚVODEM
Stanislav Komeda
Posvátná kráva Signifikance?
PEDIATRIE VE ZKRATCE
Zdeněk Doležel, Jiří Štarha
II. dětská klinika LF MU a FN Brno
Abnormální nálezy v moči – proteinurie a hematurie
SDĚLENÍ Z PRAXE
MUDr. Petr Pešák, MUDr. Antonín Gabera
Dětské oddělení Baťovy nemocnice Zlín
TUMOR SRDCE JAKO PŘÍČINA DUŠNOSTI TŘINÁCTILETÉHO CHLAPCE
created by © zooom.sk s.r.o.