Stiahnite si Acrobat Reader   
 
AKÁ JE VAŁA DIAGNÓZA ?
prof. MUDr. Zdeněk Doležel, CSc., MUDr. Helena Schneiderová
II. dětská klinika LF MU a FN Brno
MUDr. Renata Gaillyová, RNDr. Barbora Ravčuková
Oddělení lékařské genetiky LF MU a FN Brno
RNDr. Lenka Fajkusová, CSc.
Centrum molekulární biologie a genové terapie LF MU a FN Brno
MUDr. Markéta Hermanová, Ph.D.
Patologicko-anatomický ústav LF MU a FN Brno
Jaká je vaše diagnóza?

Jaká je vaše diagnóza? – odpovědi
INFORMÁCIE Z PRAXE
MUDr. Roman Juřenčák, MUDr. Josef Tenora, MUDr. Petra Venháčová
Dětská klinika LF UP a FN v Olomouci
Neuroborelióza při nepřítomnosti antiboreliových protilátek v likvoru?
MUDr. Hana Flögelová, MUDr. Pavel Geier, doc. MUDr. František Kopřiva, Ph.D., MUDr. Martin Zápalka
Dětská klinika FN a LF UP v Olomouci
Akutní glomerulopatie po bodnutí vosou
MUDr. Jan Vrána, MUDr. Oldřich Šmakal, Ph.D.
Urologická klinika FN v Olomouci
Léčba dětské ureterolitiázy extrakorporální litotrypsí
KLINICKORADIOLOGICKÁ DIAGNÓZA
prof. MUDr. Vladimír Mihál, CSc., doc. MUDr. František Kopřiva, Ph.D., MUDr. Josef Tenora, MUDr. Jaroslav Wiedermann, CSc.
Dětská klinika LF UP a FN v Olomouci
MUDr. Kamila Michálková
Radiologická klinika LF UP a FN v Olomouci
Aspirace oříšků – rozdílný průběh a jiný rentgenový obraz
SLOVO ÚVODOM
doc. MUDr. Ivan Novák, CSc
PEDIATRIE – JAK DÁL?
PŘEDNEMOCNIčNÍ NEODKLADNÁ PÉčE
MUDr. Martin Fajt
JIP, Pediatrická klinika IPVZ a 1.LF UK, Fakultní Thomayerova nemocnice s poliklinikou, Praha
Dušení při postižení v oblasti horních dýchacích cest u dětí
KOMENTÁRE
Ze zahraničního tisku
PEDIATRIA V SKRATKE
MUDr. David Neumann, Ph.D., doc. MUDr. Oldřich Pozler, CSc.
Dětská klinika LF UK a FN Hradec Králové
Zácpa u dětí
PEDIATRIA ZALOŽENÁ NA DÔKAZOCH
prof. MUDr. Vladimír Mihál, CSc.
Dětská klinika FN a LF UP v Olomouci
Mohou skupinové intervence pro matky a matky plus děti snížit problémy
PREHĽADNÉ ČLÁNKY
MUDr. Jan Malý
Dětská klinika LF a FN Hradec Králové
Diagnostika a následná péče o děti s nespecifickými střevními záněty
doc. MUDr. Ivan Novák, CSc.
Pediatrická klinika IPVZ a 1. LF UK, Fakultní Thomayerova nemocnice, Praha
Chyby při léčbě antibiotiky u dětí v primární péči
Autor upozorňuje na nejčastější chyby při léčbě antibiotiky u dětí v primární péči. Jde především o léčbu příznaků jako je kašel, léčbu virových infekcí, špatnou volbu antibiotika na tu kterou infekci, opomíjení epidemiologické situace a rezistence bakterií k antibiotikům v dané komunitě, nesprávně nízké dávky aminopenicilinů, plýtvání cefalosporiny a přehánění tzv. penicilinových „alergií“.
Kľúčové slová: léčba antibiotiky u dětí, primární péče, chyby, význam stanovení CRP.

MISTAKES IN THE ANTIBIOTIC TREATMENT IN CHILDREN IN A PRIMARY CARE
Author reminds the most frequent mistakes in the antibiotic treatment in children in a primary care. Above all: treatment of signs as a cough, treatment of viral infections, inadequate choice of antibiotic on a certain infection, ignoring an epidemiological situation and a resistance of bacteria to antibiotics in a given community, inappropriately low doses of aminopenicillins, wasting with cephalosporins and overstating so called penicillin “allergies”.
Key words: antibiotic treatment in children, primary care, mistakes, importance of CRP examination.
prof. PhDr. Jarmila Koluchová, DrSc.
emer. prof. psychologie UP v Olomouci
doc. PhDr. Irena Sobotková, CSc.
Katedra psychologie FF UP v Olomouci
Význam uspokojování psychických potřeb dětí v pěstounské péči
MUDr. Drahomíra Nečasová
Léčebné lázně a. s., Mariánské Lázně
Lázeňská léčba dětí s funkční poruchou vyprazdňování dolních cest močových
MUDr. Romana Ivančaková, CSc., Ana Lucía Seminario, DDS, MDS
Stomatologická klinika Lékařské fakulty UK a Fakultní nemocnice, Hradec Králové
Problematika natálních a neonatálních zubů
MUDr. Jiří Kobr
Dětská klinika – JIRP, FN Plzeň
Bronchiolitis acuta
created by © zooom.sk s.r.o.