Stiahnite si Acrobat Reader   
 
AKÁ JE VAŁA DIAGNÓZA ?
prof. MUDr. Zdeněk Doležel, CSc., MUDr. Helena Schneiderová
II. dětská klinika LF MU a FN Brno
MUDr. Renata Gaillyová, RNDr. Barbora Ravčuková
Oddělení lékařské genetiky LF MU a FN Brno
RNDr. Lenka Fajkusová, CSc.
Centrum molekulární biologie a genové terapie LF MU a FN Brno
MUDr. Markéta Hermanová, Ph.D.
Patologicko-anatomický ústav LF MU a FN Brno
Jaká je vaše diagnóza?

Jaká je vaše diagnóza? – odpovědi
INFORMÁCIE Z PRAXE
MUDr. Roman Juřenčák, MUDr. Josef Tenora, MUDr. Petra Venháčová
Dětská klinika LF UP a FN v Olomouci
Neuroborelióza při nepřítomnosti antiboreliových protilátek v likvoru?
MUDr. Hana Flögelová, MUDr. Pavel Geier, doc. MUDr. František Kopřiva, Ph.D., MUDr. Martin Zápalka
Dětská klinika FN a LF UP v Olomouci
Akutní glomerulopatie po bodnutí vosou
MUDr. Jan Vrána, MUDr. Oldřich Šmakal, Ph.D.
Urologická klinika FN v Olomouci
Léčba dětské ureterolitiázy extrakorporální litotrypsí
Příznaky nefrolitiázy u dětí nejsou tak typické jako u dospělých. Kojenci často reagují na odchod konkrementu neklidem, odmítáním potravy. Malé děti udávají bolest bříška bez přesné lokalizace, vegetativní symptomatologie může být různého charakteru a stupně. Jen starší děti dovedou popsat renální koliku. Diagnóza nefrolitiázy v dětském věku, zvláště u kojenců a menších dětí, je proto mnohem obtížnější než u dospělých. Je tedy nutné, aby lékař při vyšetření malých dětí s neurčitými bolestmi břicha, neklidem nebo náhle vzniklými dysuriemi pomýšlel i na možnost nefrolitiázy.
KLINICKORADIOLOGICKÁ DIAGNÓZA
prof. MUDr. Vladimír Mihál, CSc., doc. MUDr. František Kopřiva, Ph.D., MUDr. Josef Tenora, MUDr. Jaroslav Wiedermann, CSc.
Dětská klinika LF UP a FN v Olomouci
MUDr. Kamila Michálková
Radiologická klinika LF UP a FN v Olomouci
Aspirace oříšků – rozdílný průběh a jiný rentgenový obraz
SLOVO ÚVODOM
doc. MUDr. Ivan Novák, CSc
PEDIATRIE – JAK DÁL?
PŘEDNEMOCNIčNÍ NEODKLADNÁ PÉčE
MUDr. Martin Fajt
JIP, Pediatrická klinika IPVZ a 1.LF UK, Fakultní Thomayerova nemocnice s poliklinikou, Praha
Dušení při postižení v oblasti horních dýchacích cest u dětí
KOMENTÁRE
Ze zahraničního tisku
PEDIATRIA V SKRATKE
MUDr. David Neumann, Ph.D., doc. MUDr. Oldřich Pozler, CSc.
Dětská klinika LF UK a FN Hradec Králové
Zácpa u dětí
PEDIATRIA ZALOŽENÁ NA DÔKAZOCH
prof. MUDr. Vladimír Mihál, CSc.
Dětská klinika FN a LF UP v Olomouci
Mohou skupinové intervence pro matky a matky plus děti snížit problémy
PREHĽADNÉ ČLÁNKY
MUDr. Jan Malý
Dětská klinika LF a FN Hradec Králové
Diagnostika a následná péče o děti s nespecifickými střevními záněty
doc. MUDr. Ivan Novák, CSc.
Pediatrická klinika IPVZ a 1. LF UK, Fakultní Thomayerova nemocnice, Praha
Chyby při léčbě antibiotiky u dětí v primární péči
prof. PhDr. Jarmila Koluchová, DrSc.
emer. prof. psychologie UP v Olomouci
doc. PhDr. Irena Sobotková, CSc.
Katedra psychologie FF UP v Olomouci
Význam uspokojování psychických potřeb dětí v pěstounské péči
MUDr. Drahomíra Nečasová
Léčebné lázně a. s., Mariánské Lázně
Lázeňská léčba dětí s funkční poruchou vyprazdňování dolních cest močových
MUDr. Romana Ivančaková, CSc., Ana Lucía Seminario, DDS, MDS
Stomatologická klinika Lékařské fakulty UK a Fakultní nemocnice, Hradec Králové
Problematika natálních a neonatálních zubů
MUDr. Jiří Kobr
Dětská klinika – JIRP, FN Plzeň
Bronchiolitis acuta
created by © zooom.sk s.r.o.