Stiahnite si Acrobat Reader   
 
PŘEHLEDNÉ ČLÁNKY
prof. MUDr. Jiří Havlík, DrSc.
emeritní profesor, Infekční klinika FN Bulovka, Praha
Chřipkovitá onemocnění u dětí
MUDr. Libuše Stárková, CSc.
Soukromá psychiatrická ambulance, Olomouc
Poruchy příjmu potravy – psýché a soma
prof. MUDr. Ján Buchanec, DrSc., MUDr. Ján Mikler, MUDr. Peter Ďurdík
Klinika detí a dorastu JLF UK a MFN Martin
Vitamín C – čo o ňom (ne)vieme
MUDr. Martin Prchlík
Klinika dětské chirurgie a traumatologie 3. LF UK, Fakultní Thomayerova nemocnice, Praha
Základní postupy a zajištění dětí s kraniocerebrálním poraněním v přednemocniční péči
MUDr. Ivan Peychl
Dětská klinika 1. LF a IPVZ, Thomayerova nemocnice, Praha
Příčiny rehospitalizací dětí s velmi nízkou porodní hmotností v prvních letech života
INFORMÁCIE A KOMENTÁRE
MUDr. Pavel Biskup
Dětský domov, Strančice
Detekce syndromu týraného, zneužívaného a zanedbávaného dítěte v ordinaci praktického lékaře
INTOXIKACE U DĚTÍ
MUDr. Josef Gut
Dětské oddělení NsP, Česká Lípa
Otravy v dětském věku
KLINICKORADIOLOGICKÁ DIAGNÓZA
prof. MUDr. Vladimír Mihál, CSc., MUDr. Marta Neklanová, MUDr. Marie Šimková, MUDr. David Horák, MUDr. Kamila Michálková, MUDr. Miroslav Vaverka, CSc., MUDr. Petr Dvořák, MUDr. Ladislava Kučerová, MUDr. Bohumila Kropáčová
Dětská klinika LF UP a FN, Olomouc; Radiologická klinika LF UP a FN, Olomouc; Neurochirurgická klinika LF UP a FN, Olomouc; Ústav patologie LF UP a FN, Olomouc; Dětské oddělení Nemocnice Šternberk
Epileptický záchvat jako první projev kavernomu mozku
PRO SESTRY
Mgr. Alena Zouharová
Brno
Způsobilost k výkonu povolání dětské sestry
OPRAVENÉ DIAGNÓZY– POCHYBENÍ V PRAXI
prof. MUDr. Zdeněk Doležel, CSc., MUDr. Marie Macků, MUDr. Ondřej Rybníček, Ph.D., MUDr. Yveta Tomanová, MUDr. Jana Fráňová
II. dětská klinika LF MU a FN Brno; ordinace PLDD, Brno
Eosinofilie – nesnadný hlavolam
PEDIATRIA ZALOŽENÁ NA DÔKAZOCH
MUDr. Anna Mydlilová
Národní laktační centrum, Fakultní Thomayerova nemocnice, Praha
Kojení a spaní společně s dítětem
PREHĽADNÉ ČLÁNKY
MUDr. Tomáš Lajkep Ph.D.
Ústav lékařské etiky LF MU, Brno
Požadavky dětských pacientů
SDĚLENÍ Z PRAXE
MUDr. Ivana Röschlová
Dětské oddělení, Nemocnice Frýdek Místek
Dívka, které si nikdo nevšiml
MUDr. Jitka Škovránková, doc. MUDr. Vladimír Komárek, MUDr. Jana Haberlová
Dětská poliklinika FN Motol, ambulance očkování, Praha; Dětská neurologická klinika FN Motol, Praha
Vedlejší reakce po očkování živou poliovakcinou: chabost a myalgie dolních končetin
V předložené kazuistice jsou popsány dva případy postvakcinační reakce po očkování živou očkovací látkou proti polio. V klinickém obraze dominuje chabost, bolestivost a únava dolních končetin, která se objevila v odstupu 1–7 dnů po očkování. Při neurologickém vyšetření nebyla prokázána chabá pareza končetin a reakce zcela ustoupila do několika dnů. Virologické vyšetření stolice neprokázalo přítomnost vakcinálních virů, v séru byly dostatečné hladiny specifických protilátek proti všem třem typům polioviru. V dostupné literatuře nebyla dosud popsána reakce po aplikaci živé poliovakciny, která by měla charakter chabosti a myalgie dolních končetin.
created by © zooom.sk s.r.o.