Stiahnite si Acrobat Reader   
 
KAZUISTIKA
MUDr. Lenka Kopečná, MUDr. Hana Ošlejšková, MUDr. Hana Vinohradská
I. dětská interní a onkologická klinika LF MU, Brno Klinika dětské neurologie, LF MU, Brno Oddělení klinické biochemie FN Brno – DN
Změny v metabolismu lipidů u dětí léčených pro epilepsii carbamazepinem
KAZUISTIKA – KLINICKO-RADIOLOGICKÁ DIAGNÓZA
Doc. MUDr. Vladimír Mihál, CSc., MUDr. Kamila Michálková
Dětská klinika FN a LFUP Olomouc Radiologická klinika FN a LFUP Olomouc
Opakované zvracení s bolestmi bříška u kojence
KLINICKÁ FARMAKOLÓGIA
Doc. MUDr. Milan Grundmann, CSc.
Ústav klinické farmakologie FNsP a Zdravotně sociální fakulta OU Ostrava
Farmakokinetika v dětském věku II.
KOMENTÁRE
zpracoval: MUDr. M. Zápalka
Prospects for preventing asthma, Helms PJ, Christie G., Arch Dis Child 1999, 80, 401–405
Možnosti v prevenci astmatu
přeložila MUDr. Eva Klásková
Die Respiratory-Syncytial – Virus Infektion, B. Resch, Pädiatrie&Pädologie, 4, 34–38, 2000.
Infekce respiračními syncitiálními viry Epidemiologie, klinické projevy, současná preventivní opatření
Infekce respiračním syncytiálním virem (RSV) byla poprvé popsána v roce 1955 u šimpanzů s infekcí horních cest dýchacích. V následujícím roce byl RSV prokázán u dětí s bronchitidou a bronchiolitidou. RSV je RNA virus ze skupiny paramyxovirů. Jsou známy dva subtypy A a B a dva povrchové glykoproteiny G a F, které mají význam pro patogenitu RSV.
PEDIATRIA V SKRATKE
MUDr. Milan Kolář
Ústav mikrobiologie LF UP a FN Olomouc
Antibiotická léčba bakteriálních infekcí respiračního traktu u dětí v komunitě
PRE SESTRY
Bc. Jaroslava Fendrychová
Katedra pediatrie, IDV PZ, Brno
Péče o dítě s enterostomií
PREHĽADNÉ ČLÁNKY
MUDr. Kytnarová Jitka
Klinika dětského a dorostového lékařství VFN a 1. LF UK v Praze
Léčba obezity v dětském věku
MUDr. Hana Bučková, PhD., prof. MUDr. Jan Buček, CSc.
Dětské kožní oddělení Fakultní nemocnice Brno – Dětská nemocnice I.patologicko-anatomický ústav lékařské fakulty Masarykovy univerzity v Brně, FN U sv. Anny
Je Epidermolysis bullosa simplex u dětí častá?
MUDr. Pavel Geier
Dětská klinika FN Olomouc
Akutní pyelonefritida u kojenců
Doc. MUDr. Oldřich Pozler, CSc., MUDr. David Neumann
Dětská klinika FN a LF, Hradec Králové
Funkční zácpa u dětí
RNDr. Pavla Urbášková, CSc
Národní referenční laboratoř pro antibiotika, Centrum epidemiologie a mikrobiologie, Státní zdravotní ústav, Praha
Peniciliny stále aktuální
MUDr. Milan Kolář, PhD., Ing. Tomáš Látal, Mgr. Luboslava Čekanová
Ústav mikrobiologie LF UP a FN Olomouc, Trios s.r.o. Praha, Mikrochem s.r.o. Olomouc
Antibiotická léčba komunitních infekcí dýchacích a močových cest u dětí
created by © zooom.sk s.r.o.