Stiahnite si Acrobat Reader   
 
PŘEHLEDNÉ ČLÁNKY
prof. MUDr. Jiří Havlík, DrSc.
Infekční klinika, FN Bulovka, Praha 8
Infekce horních dýchacích cest u dětí a jejich léčení
doc. MUDr. Anna Nečasová, CSc.
Katedra pediatrie IDVP Brno, I. interní kardiologická klinika FNB Brno, specializovaná ambulance vrozených srdečních vad
Šelest na srdci a dětský praktik
Srdeční šelest je denním společníkem dětského praktika. V diagnostice závažných onemocnění většinou nebývá problémem. Velmi často (až u 75 %) se s ním setkáváme u dětí zcela zdravých, kde právě dětský praktik jako první musí rozhodnout o jeho závažnosti. Autorka se snaží jednoduchou formou na základě svých dlouholetých zkušeností v souladu se současným trendem a literaturou rozdělit a zdůvodnit typy nevinných šelestů a zjednodušit jejich diagnostiku s přihlédnutím k vývojové pediatrii a tradici naší dětské medicíny. Snahou je pomoci dětskému lékaři, který je vybaven pouze svým fonendoskopem a zkušenostmi, v rychlé orientaci vedoucí k zdůvodnění dalších diagnostických postupů. Dítě však musí být vždy alespoň jednou v průběhu dětství komplexně vyšetřeno dětským kardiologem. Při nepotvrzení kardiovaskulárního onemocnění dítě nemusí být dispenzarizováno a je zcela v péči dětského praktika. Matka i rodina musí být vždy řádně a bezpochybně informována o nezávažnosti onemocnění. Klíčová slova: dítě, auskultace srdce, šelest, nevinný šelest, organický šelest.
doc. MUDr. Vladimír Mihál, CSc.
Dětská klinika FN a LFUP Olomouc
Zvětšení lymfatických uzlin u dětí – III. část
doc. MUDr. Jaromír Bystroň, CSc.
Oddělení alergologie a klinické imunologie, FN Olomouc
Současné principy léčby alergií u dětí
MUDr. Petr Hejnar
Ústav mikrobiologie, LF UP, Olomouc
Odlišnosti v sérologické diagnostice infekcí zpŮsobených chlamydiemi a virem epsteina-barrové u dětí
MUDr. Pavla Křížová, CSc.
Národní referenční laboratoř pro meningokokové nákazy, Státní zdravotní ústav, Praha
Invazivní meningokokové onemocnění
KLINICKORADIOLOGICKÁ DIAGNÓZA
doc. MUDr. Vladimír Mihál, CSc., Jana Gregůrková, prim. MUDr. Kamila Michálková, MUDr. Dagmar Pospíšilová, MUDr. Zbyněk N
Dětská klinika LFUP a FN Olomouc Hemato-onkologická klinika LFUP a FN Olomouc Radiologická klinika LFUP a FN Olomo
Neobvyklá příčina horečky, splenomegalie a leukopenie
PRO SESTRY
Mgr. Alena Zouharová
IDV PZ Brno, katedra pediatrie
Vývoj orofaciálních a motorických schopností kojence a batolete a jejich využití při správné technice krmení dětí lžičkou
Dana Gregorová
Dětská klinika FN v Olomouci
Péče o dítě s diabetes mellitus 1. typu
KOMENTÁŘE
MUDr. Jarmila Seifertová
Praktická lékařka pro děti a dorost, Kladno
Spolupráce praktických dětských lékařů se specialisty v oboru chorob ušních, nosních a krčních
PEDIATRIE VE ZKRATCE
MUDr. Karel Goldemund, CSc.
Dětské a dorostové oddělení NsP Vyškov
Akutní febrilní stavy nejasné etiologie u dětí do tří let věku
created by © zooom.sk s.r.o.