Stiahnite si Acrobat Reader   
 
PŘEHLEDNÉ ČLÁNKY
prof. MUDr. Jiří Havlík, DrSc.
Infekční klinika, FN Bulovka, Praha 8
Infekce horních dýchacích cest u dětí a jejich léčení
doc. MUDr. Anna Nečasová, CSc.
Katedra pediatrie IDVP Brno, I. interní kardiologická klinika FNB Brno, specializovaná ambulance vrozených srdečních vad
Šelest na srdci a dětský praktik
doc. MUDr. Vladimír Mihál, CSc.
Dětská klinika FN a LFUP Olomouc
Zvětšení lymfatických uzlin u dětí – III. část
doc. MUDr. Jaromír Bystroň, CSc.
Oddělení alergologie a klinické imunologie, FN Olomouc
Současné principy léčby alergií u dětí
MUDr. Petr Hejnar
Ústav mikrobiologie, LF UP, Olomouc
Odlišnosti v sérologické diagnostice infekcí zpŮsobených chlamydiemi a virem epsteina-barrové u dětí
Etiologickým agens chlamydiových infekcí (převážně respiračního traktu) v dětském věku je v naprosté většině Chlamydia pneumoniae. Sérologické vyšetřovací metody jsou v tomto případě nejvhodnějším diagnostickým prostředkem. K průkazu chlamydiových protilátek se nejčastěji používá nepřímé mikroimunofluorescence a imunoenzymatických metod. Aktivita infekce se stanovuje na základě séropozitivity ve třídách IgA a IgM. Diagnosticky důležité jsou také signifikantní změny titrů IgA, IgG a IgM protilátek. Zvláště v případě imunoglobulinů M lze očekávat velmi časnou reakci na počínající infekci C. pneumoniae. Virus Epsteina a Barrové (EBV) je kosmopolitně rozšířen. Infekce EBV vede k celoživotnímu nosičství (latentní infekci). Primární infekce je u části infikovaných spojena s rozvojem lymfoproliferativního onemocnění – infekční mononukleózy (IM). U disponovaných pacientů může dojít k přechodu primoinfekce do chronicity, případně k reaktivaci onemocnění. Rutinní diagnostika jednotlivých fází infekce EBV je založena na průkazu protilátek proti jednotlivým antigenům EBV, nejčastěji pomocí imunoenzymatických metod. U pacientů starších 5 let lze ke stanovení IM použít detekci virově nespecifických heterofilních protilátek (Paulova-Bunnellova reakce). Klíčová slova: chlamydie, virus Epsteina-Barrové, sérologická diagnostika.
MUDr. Pavla Křížová, CSc.
Národní referenční laboratoř pro meningokokové nákazy, Státní zdravotní ústav, Praha
Invazivní meningokokové onemocnění
KLINICKORADIOLOGICKÁ DIAGNÓZA
doc. MUDr. Vladimír Mihál, CSc., Jana Gregůrková, prim. MUDr. Kamila Michálková, MUDr. Dagmar Pospíšilová, MUDr. Zbyněk N
Dětská klinika LFUP a FN Olomouc Hemato-onkologická klinika LFUP a FN Olomouc Radiologická klinika LFUP a FN Olomo
Neobvyklá příčina horečky, splenomegalie a leukopenie
PRO SESTRY
Mgr. Alena Zouharová
IDV PZ Brno, katedra pediatrie
Vývoj orofaciálních a motorických schopností kojence a batolete a jejich využití při správné technice krmení dětí lžičkou
Dana Gregorová
Dětská klinika FN v Olomouci
Péče o dítě s diabetes mellitus 1. typu
KOMENTÁŘE
MUDr. Jarmila Seifertová
Praktická lékařka pro děti a dorost, Kladno
Spolupráce praktických dětských lékařů se specialisty v oboru chorob ušních, nosních a krčních
PEDIATRIE VE ZKRATCE
MUDr. Karel Goldemund, CSc.
Dětské a dorostové oddělení NsP Vyškov
Akutní febrilní stavy nejasné etiologie u dětí do tří let věku
created by © zooom.sk s.r.o.