Stiahnite si Acrobat Reader   
 
PŘEHLEDNÉ ČLÁNKY
prof. MUDr. Jiří Havlík, DrSc.
Infekční klinika, FN Bulovka, Praha 8
Infekce horních dýchacích cest u dětí a jejich léčení
doc. MUDr. Anna Nečasová, CSc.
Katedra pediatrie IDVP Brno, I. interní kardiologická klinika FNB Brno, specializovaná ambulance vrozených srdečních vad
Šelest na srdci a dětský praktik
doc. MUDr. Vladimír Mihál, CSc.
Dětská klinika FN a LFUP Olomouc
Zvětšení lymfatických uzlin u dětí – III. část
doc. MUDr. Jaromír Bystroň, CSc.
Oddělení alergologie a klinické imunologie, FN Olomouc
Současné principy léčby alergií u dětí
MUDr. Petr Hejnar
Ústav mikrobiologie, LF UP, Olomouc
Odlišnosti v sérologické diagnostice infekcí zpŮsobených chlamydiemi a virem epsteina-barrové u dětí
MUDr. Pavla Křížová, CSc.
Národní referenční laboratoř pro meningokokové nákazy, Státní zdravotní ústav, Praha
Invazivní meningokokové onemocnění
Závažné meningokokové onemocnění probíhá ve formě meningitidy nebo jako celkové horečnaté onemocnění: sepse či toxický šok (Waterhouse-Friderichsenův syndrom). Pro všechny tyto tři klinické průběhy se v poslední době ve světě užívá označení invazivní meningokokové onemocnění, pouze tato jsou povinná hlášením a pouze při nich jsou prováděna epidemiologická opatření. Meningokokové invazivní onemocnění je i v současné době život ohrožující. Velmi často v krátké době, během pouhých několika hodin, vzniká z plného zdraví závažný klinický obraz. Prognóza invazivního meningokokového onemocnění nebývá vždy určena jen intenzitou příznaků, ale je významě ovlivněna včasností zahájení účinné léčby nemocného, která je podmíněna rychlou diagnostikou etiologie onemocnění. V Národní referenční laboratoři pro meningokokové nákazy Státního zdravotního ústavu v Praze byla v roce 2000 zavedena metoda polymerase chain reaction (PCR), kterou je možno zjišťovat přítomnost DNA meningokoků v likvoru či krvi pacientů. Lékem volby pro invazivní meningokokové onemocnění v České republice je stále penicilin. Při podezření na meningokokové invazivní onemocnění je doporučeno předhospitalizační zahájení terapie antibiotiky, z nichž je nejvhodnější intravenózní podání benzylpenicilinu (Penicilin G). Od roku 1993 vznikla v naší republice závažná epidemiologická i klinická situace způsobená novým klonem meningokoka, který se v České republice do roku 1993 nevyskytoval. Tento nový klon meningokoka způsobuje závažnější klinický průběh onemocnění, vyskytuje se více sepsí a toxických průběhů, je vyšší smrtnost onemocnění (až 20 %) a vyšší procento následků onemocnění. Tato závažná situace ve výskytu invazivního meningokokového onemocnění vrcholila v roce 1995. Surveillance data z posledních dvou let indikují, že v České republice lze v příštích letech očekávat „klidnou“ epidemiologickou situaci invazivního meningokokového onemocnění. Za současné epidemiologické situace invazivního meningokokového onemocnění v České republice není plánováno široké použití meningokokové vakcíny. Klíčová slova: Neisseria meningitidis, meningokok, meningokokové invazivní onemocnění, meningokoková vakcína, vakcinační strategie, opatření v ohnisku onemocnění, terapie.
KLINICKORADIOLOGICKÁ DIAGNÓZA
doc. MUDr. Vladimír Mihál, CSc., Jana Gregůrková, prim. MUDr. Kamila Michálková, MUDr. Dagmar Pospíšilová, MUDr. Zbyněk N
Dětská klinika LFUP a FN Olomouc Hemato-onkologická klinika LFUP a FN Olomouc Radiologická klinika LFUP a FN Olomo
Neobvyklá příčina horečky, splenomegalie a leukopenie
PRO SESTRY
Mgr. Alena Zouharová
IDV PZ Brno, katedra pediatrie
Vývoj orofaciálních a motorických schopností kojence a batolete a jejich využití při správné technice krmení dětí lžičkou
Dana Gregorová
Dětská klinika FN v Olomouci
Péče o dítě s diabetes mellitus 1. typu
KOMENTÁŘE
MUDr. Jarmila Seifertová
Praktická lékařka pro děti a dorost, Kladno
Spolupráce praktických dětských lékařů se specialisty v oboru chorob ušních, nosních a krčních
PEDIATRIE VE ZKRATCE
MUDr. Karel Goldemund, CSc.
Dětské a dorostové oddělení NsP Vyškov
Akutní febrilní stavy nejasné etiologie u dětí do tří let věku
created by © zooom.sk s.r.o.