Stiahnite si Acrobat Reader   
 
PŘEHLEDNÉ ČLÁNKY
prof. MUDr. Jiří Havlík, DrSc.
Infekční klinika, FN Bulovka, Praha 8
Infekce horních dýchacích cest u dětí a jejich léčení
doc. MUDr. Anna Nečasová, CSc.
Katedra pediatrie IDVP Brno, I. interní kardiologická klinika FNB Brno, specializovaná ambulance vrozených srdečních vad
Šelest na srdci a dětský praktik
doc. MUDr. Vladimír Mihál, CSc.
Dětská klinika FN a LFUP Olomouc
Zvětšení lymfatických uzlin u dětí – III. část
doc. MUDr. Jaromír Bystroň, CSc.
Oddělení alergologie a klinické imunologie, FN Olomouc
Současné principy léčby alergií u dětí
MUDr. Petr Hejnar
Ústav mikrobiologie, LF UP, Olomouc
Odlišnosti v sérologické diagnostice infekcí zpŮsobených chlamydiemi a virem epsteina-barrové u dětí
MUDr. Pavla Křížová, CSc.
Národní referenční laboratoř pro meningokokové nákazy, Státní zdravotní ústav, Praha
Invazivní meningokokové onemocnění
KLINICKORADIOLOGICKÁ DIAGNÓZA
doc. MUDr. Vladimír Mihál, CSc., Jana Gregůrková, prim. MUDr. Kamila Michálková, MUDr. Dagmar Pospíšilová, MUDr. Zbyněk N
Dětská klinika LFUP a FN Olomouc Hemato-onkologická klinika LFUP a FN Olomouc Radiologická klinika LFUP a FN Olomo
Neobvyklá příčina horečky, splenomegalie a leukopenie
PRO SESTRY
Mgr. Alena Zouharová
IDV PZ Brno, katedra pediatrie
Vývoj orofaciálních a motorických schopností kojence a batolete a jejich využití při správné technice krmení dětí lžičkou
Dana Gregorová
Dětská klinika FN v Olomouci
Péče o dítě s diabetes mellitus 1. typu
Diabetes mellitus l. typu (DM l. typu) patří mezi častá a závažná chronická onemocnění. V současné době je jeho incidence (počet nových případů na 100 000 osob ročně) do 14 let věku v České republice 12/100 000 a při dosavadním trendu nárůstu nových případů lze očekávat, že se v roce 2005 zvýší na 15/100 000. Závažným faktem je skutečnost, že 7 % dětí při manifestaci nemoci je ve věku do 4 let. Nemoc se vyskytuje u obou pohlaví, pouze v nejnižší věkové skupině je častější u chlapců. Čím dříve choroba vznikne, tím déle trvá a riziko pozdních komplikací je větší. Současně i léčba nejmladších dětí je nejnáročnější.
KOMENTÁŘE
MUDr. Jarmila Seifertová
Praktická lékařka pro děti a dorost, Kladno
Spolupráce praktických dětských lékařů se specialisty v oboru chorob ušních, nosních a krčních
PEDIATRIE VE ZKRATCE
MUDr. Karel Goldemund, CSc.
Dětské a dorostové oddělení NsP Vyškov
Akutní febrilní stavy nejasné etiologie u dětí do tří let věku
created by © zooom.sk s.r.o.