Stiahnite si Acrobat Reader   
 
PŘEHLEDNÉ ČLÁNKY
doc. MUDr. Věra Hubková, CSc.
Stomatologická klinika LF UK v Praze a FN v Hradci Králové
Prevence zubního kazu již v kojeneckém věku?
MUDr. Martin Čihař, MUDr. Karel Liška, MUDr. Klára Klenková
Novorozenecké oddělení s JIRP, Gynekologicko-porodnická klinika 2. LF UK a FN Motol, Praha Neonatologické oddělení, Gynek
RSV infekce – současné možnosti léčby a imunoprofylaxe
doc. MUDr. Ivan Novák, CSc.
Pediatrická klinika IPVZ a 1. LF UK Praha Fakultní Thomayerova nemocnice s poliklinikou, Praha
Neodkladná resuscitace u dětí
MUDr. Oldřich Šmakal, Ph.D., MUDr. Jiřina Zapletalová, Ph.D.
Urologická klinika LF UP a FN Olomouc Dětská klinika LF UP a FN Olomouc
Polohové anomálie varlat
MUDr. Veronika Vargová, PhD., MUDr. Richard Veselý
Klinika detí a dorastu LF UPJŠ a FNsP, Košice
Idiopatické muskuloskeletálne bolestivé syndrómy u detí
MUDr. Karel Goldemund, CSc., MUDr. David Goldemund
Dětské a dorostové oddělení, NsP Vyškov I. neurologická klinika MU, FN U sv. Anny, Brno
Synkopy – diagnostické postupy, terapie – 2. část
KLINICKORADIOLOGICKÁ DIAGNÓZA
prof. MUDr. Vladimír Mihál, CSc., MUDr. Kamila Michálková, MUDr. Dana Houserková, MUDr. Josef Tenora, MUDr. Milada Duškov
Dětská klinika FN a LF UP Olomouc Radiologická klinika FN a LF UP Olomouc Ústav patologie FN a LF UP Olomouc
Impetiginizované akné jako příčina regionální reaktivní lymfadenopatie
PRO SESTRY
Lenka Horáková
Klinika dětské chirurgie, ortopedie a traumatologie, FN Brno
Ošetřování ileostomií a kolostomií u dětí
SLOVO ÚVODEM
MUDr. Jarmila Seifertová
Praktický léka pro dti a dorost, Kladno
Slovo úvodem
KOMENTÁŘE

Ze zahraničního tisku
PEDIATRIE VE ZKRATCE
MUDr. Ludomír Brož, MUDr. Jiří Kripner
Klinika popáleninové medicíny 3. LF UK a FNKV, Praha
Popáleninový úraz u dětí
SDĚLENÍ Z PRAXE
MUDr. Jarmila Seifertová
Praktická lékařka pro děti a dorost, Kladno
Dorostenecký věk – obtížná diagnóza
MUDr. Hana Zelenková, CSc.
DOST Svidník
Praktické skúsenosti s používaním prípravku s obsahom loratadinu u detských pacientov
created by © zooom.sk s.r.o.