Stiahnite si Acrobat Reader   
 
PŘEHLEDNÉ ČLÁNKY
prof. MUDr. Jaroslav Masopust, DrSc.
Ústav klinické biochemie a patobiochemie, 2. lékařská fakulta, Univerzita Karlova v Praze
VYŠETŘENÍ FUNKCE JATER V PEDIATRII (1. část)
MUDr. Petr Kamínek, MUDr. Jiří Gallo, doc. MUDr. Rudolf Ditmar, CSc.
Ortopedická klinika LF UP a FN Olomouc
Pes equinovarus congenitus Část I: Klinický obraz, diagnostika
MUDr. Pavel Frühauf, CSc.
Klinika dětského a dorostového lékařství 1. LF UK a VFN, Praha
Pankreatitidy v dětském věku
prof. MUDr. Zdeněk Doležel, CSc.
II. dětská klinika LF MU a FN Brno
Perorální rehydratace kojenců a batolat – možnosti a limitace
MUDr. Tomáš Binder, CSc.
Gynekologicko-porodnická klinika II. LF UK a FN Motol, Praha
Antibiotická léčba v průběhu gravidity
MUDr. Eva Jirsová
Pracoviště klinické farmakologie Centra diabetologie, IKEM, Praha
Antibiotická léčba během kojení
JAKÁ JE VAŁE DIAGNÓZA?
MUDr. Pavel Geier1, MUDr. Tomáš Tichý2
1Dětská klinika FN Olomouc 2Ústav patologie LF UP a FN Olomouc
Jaká je Vaše diagnóza?
MUDr. Pavel Geier1, MUDr. Tomáš Tichý2
1Dětská klinika FN Olomouc 2Ústav patologie LF UP a FN Olomouc
Jaká je Vaše diagnóza? - Otázky a odpovědi
KLINICKORADIOLOGICKÁ DIAGNÓZA
prof. MUDr. Vladimír Mihál, CSc.1, MUDr. Kamila Michálková2, MUDr. David Horák2, MUDr. Josef Pokorný3, doc. MUDr. Ivo Stá
1Dětská klinika LF UP a FN Olomouc, 2Radiologická klinika LF UP a FN Olomouc, 3Otorinolaryngologická klinika LF UP
Náhle vzniklé polykací potíže jako první projev sublinguálního kavernózního hemangiomu
PRO SESTRY
MUDr. Lia Elstnerová
Rizikový novorozenec propuštěný do domácí péče pohledem neonatologa
SLOVO ÚVODEM
doc. MUDr. Jan Janda, CSc.
I. dětská klinika Fakultní nemocnice v Motole, Praha
Očkování u dětí
PEDIATRIE VE ZKRATCE
MUDr. Radana Kotalová, CSc., doc. MUDr. Jiří Nevoral, CSc.
I. dětská klinika UK 2. LF a FN Motol, Praha
Akutní průjem
SDĚLENÍ Z PRAXE
prof. MUDr. Zdeněk Doležel, CSc., MUDr. Dana Dostálková, MUDr. Jiří Štarha, Ph.D.
II. dětská klinika LF MU a FN Brno
Metadonová substituce – možné riziko intoxikace
MUDr. Jarmila Seifertová
Praktický lékař pro děti a dorost, Kladno
Moje praxe praktického dětského lékaře
created by © zooom.sk s.r.o.