Stiahnite si Acrobat Reader   
 
AKÁ JE VAŁA DIAGNÓZA ?
prof. MUDr. Zdeněk Doležel, CSc.1, MUDr. Dana Dostálková1, MUDr. Jan Blatný2, MUDr. Jiří Štarha, Ph.D.1, MUDr. Martin Klabusay, PhD.3, MUDr. Hana Geryková1
1II. dětská klinika LF Masarykovy univerzity a FN Brno 2Oddělení klinické hematologie FN Brno 3Interní hematoonkologická klinika LF Masarykovy univerzity a FN Brno
Jaká je Vaše diagnóza?

Jaká je vaše diagnóza? – odpovědi
INFORMÁCIE A KOMENTÁRE
MUDr. Jitka Škovránková, MUDr. Naděje Tošovská
Ambulance očkování dětská poliklinika FN Praha-Motol
Povinné očkování cizinců a imigrantů
INFORMÁCIE Z PRAXE
MUDr. Libor Válek
Praktický lékař pro děti a dorost, Chlum u Třeboně
Chronická sekretorická otitida
Mgr. Bohdana Plodková
Zdravotně sociální fakulta, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Enuréza a letní tábory pro děti
MUDr. Josef Grym1, RNDr. Jiří Kobliha2
1Pediatrické oddělení, SZZ Krnov 2Centrální laboratoř, úsek mikrobiologie, SZZ Krnov
Je infestace komenzálními amébami vždy skutečně asymptomatická?
KLINICKORADIOLOGICKÁ DIAGNÓZA
prof. MUDr. Vladimír Mihál, CSc.1, MUDr. Kamila Michálková2, MUDr. Jitřenka Venháčová1, MUDr. Eva Klásková1, MUDr. Jiří Reitinger1, MUDr. Josef Tenora1, MUDr. Pavel Geier1
1Dětská klinika LF UP a FN v Olomouci 2Radiologická klinika LF UP a FN v Olomouci
Diseminovaná stafylokoková infekce u pacientky s dekompenzovaným diabetes mellitus 1. typu
SLOVO ÚVODOM
prof. MUDr. Stanislav Komenda, DrSc.
Chraňte se před rozumem!
V polospánku přežvykuji svůj ranní krajíc. Na kuchyňském stole, v jeho obvyklém zátiší, leží úhledně zakomponována krabička s léky. Protože přežvykování nebrání duševní činnosti, slabikuji současně nápisy na ní churavějící veřejnosti předkládané. Z pochopitelných důvodů začínám čtením toho, co se mi nabízí vytištěné největším písmem. Chraňte před dětmi! Mozkové závity přehozené z ranní volnoběžky na vyšší dopolední rychlost vysílají do ústředí informaci, sdělující, že cosi není úplně v pořádku. A jak se nad mozkovou kůrou rozjasňuje, důvod znepokojení je specifikován, zatřiďován, zařazován do kontextu. Konečně mi dochází, oč jde. Zdravotnictví mne prostřednictvím svých mluvčích poučuje, že mám na své léky dávat pozor, chránit je před dětmi, to jest zajišťovat, aby jich děti nezneužívaly a hlavně lékům neubližovaly. Výpověď nevypovídá o ochraně dětí – vypovídá o ochraně léků. Léky jsou předmětem ochrany, děti jsou jejich potenciálními ohrožovateli. Zaujalo mne to. Zatímco kdekdo nás přesvědčuje, že děti jsou to nejcennější, co máme, zdravotnictví je jiného názoru. To nejcennější jsou léky. Jsou natolik cenné, že mají být chráněny před dětmi. Dokonce snad i před dětmi ještě nedosáhnuvšími vyššího stupně gramotnosti. Zdravotnictví nedoporučuje, abychom chránili děti před léky, doporučuje ochranu léků před dětmi. Má poznámka se vlastně týká především gramatiky a stylu psaní. V té gramatice jde o to respektovat roli předmětu pojeného s akusativem a předmětu, který se pojí s instrumentálem. Pokud jde o styl, jedná se o respektování zdravého rozumu. Jistě, všichni uznáváme, že ve zdravotnictví jde především o život, nemělo by se však ani v takto exponované situaci zapomínat na logiku. Trochu mi to připomíná známé úvahy o smyslutvorné funkci interpunkce. Povýšit netřeba, zastřelit! Oproti verzi Povýšit, netřeba zastřelit! Ta čárka, bude-li vykonavatelem příkazu respektována, mohla by mít význam přímo smrtonosný. Medicína je věda. Zkušenost ukazuje, že je to věda přibližná, spoléhající na to, že člověk, potažmo pacient, hodně vydrží. Někdy překvapí svou výdrží i ošetřujícího lékaře, když přežívá i poměrně dlouhodobou lékařskou péči. Přibližnost lékařské vědy je samozřejmě zaviněna nedůsledností pacientů, kteří se lékařskými prognózami neřídí dost důsledně. Existuje termín, nad jehož významem jsem se pozastavoval opakovaně – vzorně spolupracující pacient. Obzvlášť zajímavě mi tento termín zněl, když ho vyslovoval lékař o pacientovi v jeho péči čerstvě zesnulém. Pořád se mi na mysl neodbytně loudilo, že pacient, o kterém se jeho ošetřující lékař takto pochvalně vyslovoval, odešel ze stavu žijících do stavu nebožtíků přesně podle páně lékařovy předpovědi. Nekazil mu jeho statistiku ani nedočkavostí předčasného odchodu, ani zbytečným otálením a zdržováním. Abych se ještě vrátil k těm lékům. Od doby, kdy se mi nemoci přestaly vyhýbat, snažím se já vyhýbat lékařům. Jako statistikovi mi neušlo, že zdravotnická zařízení jsou plná osob naříkajících, stěžujících si, hekajících bolestí a dožadujících se nápravy. Poměrně zřídka narazíte poblíž doktora na jedince, který by si prozpěvoval písně národní i jiné, bujaře poskakoval a pochvaloval si, jak mu v životě ten čas zajímavě ubývá. Usoudil jsem proto, že lékaři nějakým způsobem přitahují neduhy a smutek a odpuzují legraci. Proto já, který mám humor docela rád – třebaže si vůbec nemyslím, že veselá mysl je půl zdraví – si doktory snažím držet od těla. A tak se mi stává, že se svými známými doktory občas ordinujeme na ulici. Já jim říkám, které léky beru – a oni s údivem konstatují, že tyhle bych už dávno brát neměl. Naštěstí se však zdá, že většina léků je lidskému zdraví neškodných. Takže chraňme děti před léky – a pro jistotu někdy i dospělé. A nejen před léky.
PREDNEMOCNIČNÁ NEODKLADNÁ STAROSTLIVOSŤ
MUDr. Karel Dlask1, MUDr. Jarmila Baláčková2, MUDr. Daniel Blažek1
1Klinika anesteziologie a resuscitace, 2. LF UK, FN Motol, Praha 2Klinika dětské a dospělé ortopedie, 2. LF UK, FN Motol, Praha
Obstrukce dolních dýchacích cest
PEDIATRIA V SKRATKE
MUDr. Josef Gut1, doc. MUDr. Jozef Hoza, CSc.2
1Dětské oddělení NsP, Česká Lípa 2Klinika dětí a dorostu VFN, Praha
Horečka u dětí
PRE SESTRY
Mgr. Jaroslava Fendrychová
Katedra pediatrie, Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů Brno
Psychosociální aspekty ošetřovatelské péče v průběhu fyzikálního vyšetřování dítěte
PEDIATRIA ZALOŽENÁ NA DÔKAZOCH
prof. MUDr. Vladimír Mihál, CSc.
Dětská klinika LF UP a FN v Olomouci
Může délka kojení nebo časná infekce v kojeneckém věku snížit riziko vzniku leukémie u dětí?
Mgr. Jarmila Potomková
Informační centrum LF UP v Olomouci
Význam systematických přehledů pro medicínu založenou na důkazu
PREHĽADNÉ ČLÁNKY
PhDr. Václav Mertin
Katedra psychologie FF UK, Praha
ADHD – pohled psychologa
doc. MUDr. Vlasta Merglová, CSc.
Stomatologická klinika LF a FN Plzeň
Prevence vzniku zubního kazu u dětí
MUDr. Jitka Škovránková1, doc. MUDr. Vladimír Komárek2, MUDr. Kateřina Paděrová2
1Ambulance očkování, dětská poliklinika FN Praha-Motol 2Dětská neurologická klinika FN Praha-Motol
Indikace očkování proti tetanu, záškrtu a černému kašli vakcínou obsahující acelulární pertusovou složku
MUDr. Ester Seberová
Alergologická ambulance, Plzeň
Alergická rýma u dětí a adolescentů
prof. MUDr. Miroslav Votava, CSc.
Mikrobiologický ústav LF MU a FN u sv. Anny v Brně
Serologická vyšetření a interpretace serologických nálezů
created by © zooom.sk s.r.o.