Stiahnite si Acrobat Reader   
 
AKÁ JE VAŁA DIAGNÓZA ?
prof. MUDr. Zdeněk Doležel, CSc.1, MUDr. Dana Dostálková1, MUDr. Jan Blatný2, MUDr. Jiří Štarha, Ph.D.1, MUDr. Martin Klabusay, PhD.3, MUDr. Hana Geryková1
1II. dětská klinika LF Masarykovy univerzity a FN Brno 2Oddělení klinické hematologie FN Brno 3Interní hematoonkologická klinika LF Masarykovy univerzity a FN Brno
Jaká je Vaše diagnóza?

Jaká je vaše diagnóza? – odpovědi
INFORMÁCIE A KOMENTÁRE
MUDr. Jitka Škovránková, MUDr. Naděje Tošovská
Ambulance očkování dětská poliklinika FN Praha-Motol
Povinné očkování cizinců a imigrantů
INFORMÁCIE Z PRAXE
MUDr. Libor Válek
Praktický lékař pro děti a dorost, Chlum u Třeboně
Chronická sekretorická otitida
Mgr. Bohdana Plodková
Zdravotně sociální fakulta, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Enuréza a letní tábory pro děti
MUDr. Josef Grym1, RNDr. Jiří Kobliha2
1Pediatrické oddělení, SZZ Krnov 2Centrální laboratoř, úsek mikrobiologie, SZZ Krnov
Je infestace komenzálními amébami vždy skutečně asymptomatická?
KLINICKORADIOLOGICKÁ DIAGNÓZA
prof. MUDr. Vladimír Mihál, CSc.1, MUDr. Kamila Michálková2, MUDr. Jitřenka Venháčová1, MUDr. Eva Klásková1, MUDr. Jiří Reitinger1, MUDr. Josef Tenora1, MUDr. Pavel Geier1
1Dětská klinika LF UP a FN v Olomouci 2Radiologická klinika LF UP a FN v Olomouci
Diseminovaná stafylokoková infekce u pacientky s dekompenzovaným diabetes mellitus 1. typu
SLOVO ÚVODOM
prof. MUDr. Stanislav Komenda, DrSc.
Chraňte se před rozumem!
PREDNEMOCNIČNÁ NEODKLADNÁ STAROSTLIVOSŤ
MUDr. Karel Dlask1, MUDr. Jarmila Baláčková2, MUDr. Daniel Blažek1
1Klinika anesteziologie a resuscitace, 2. LF UK, FN Motol, Praha 2Klinika dětské a dospělé ortopedie, 2. LF UK, FN Motol, Praha
Obstrukce dolních dýchacích cest
PEDIATRIA V SKRATKE
MUDr. Josef Gut1, doc. MUDr. Jozef Hoza, CSc.2
1Dětské oddělení NsP, Česká Lípa 2Klinika dětí a dorostu VFN, Praha
Horečka u dětí
PRE SESTRY
Mgr. Jaroslava Fendrychová
Katedra pediatrie, Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů Brno
Psychosociální aspekty ošetřovatelské péče v průběhu fyzikálního vyšetřování dítěte
PEDIATRIA ZALOŽENÁ NA DÔKAZOCH
prof. MUDr. Vladimír Mihál, CSc.
Dětská klinika LF UP a FN v Olomouci
Může délka kojení nebo časná infekce v kojeneckém věku snížit riziko vzniku leukémie u dětí?
Mgr. Jarmila Potomková
Informační centrum LF UP v Olomouci
Význam systematických přehledů pro medicínu založenou na důkazu
PREHĽADNÉ ČLÁNKY
PhDr. Václav Mertin
Katedra psychologie FF UK, Praha
ADHD – pohled psychologa
doc. MUDr. Vlasta Merglová, CSc.
Stomatologická klinika LF a FN Plzeň
Prevence vzniku zubního kazu u dětí
MUDr. Jitka Škovránková1, doc. MUDr. Vladimír Komárek2, MUDr. Kateřina Paděrová2
1Ambulance očkování, dětská poliklinika FN Praha-Motol 2Dětská neurologická klinika FN Praha-Motol
Indikace očkování proti tetanu, záškrtu a černému kašli vakcínou obsahující acelulární pertusovou složku
MUDr. Ester Seberová
Alergologická ambulance, Plzeň
Alergická rýma u dětí a adolescentů
prof. MUDr. Miroslav Votava, CSc.
Mikrobiologický ústav LF MU a FN u sv. Anny v Brně
Serologická vyšetření a interpretace serologických nálezů
created by © zooom.sk s.r.o.