Stiahnite si Acrobat Reader   
 
PŘEHLEDNÉ ČLÁNKY
doc. MUDr. Jiří Nevoral, CSc.
Pediatrická klinika 2. LF UK a FN Motol, Praha
Prebiotika, probiotika a synbiotika
doc. MUDr. Pavel Hlúbik, CSc., MUDr. Jana Fajfrová
Fakulta vojenského zdravotnictví, Univerzita obrany, Hradec Králové
Vitaminy v dětském období
INFORMÁCIE A KOMENTÁRE
doc. MUDr. Zuzana Urbanová CSc.
Klinika dětského a dorostového lékařství 1. LF UK a VFN, Praha
Vyšetření a sledování dětí s hypercholesterolémií
prof. MUDr. Jan Lebl CSc., doc. MUDr. Marta Šnajderová CSc.
Klinika dětí a dorostu, UK 3. LF a FNKV, Praha
Současné indikace léčby růstovým hormonem v pediatrii
INTOXIKACE U DĚTÍ
MUDr. Josef Gut
Dětské oddělení NsP v České Lípě
Analgetika, antipyretika
KLINICKORADIOLOGICKÁ DIAGNÓZA
prof. MUDr. Vladimír Mihál CSc., MUDr. Zbyněk Novák, MUDr. Dagmar Pospíšilová Ph.D.
Dětská klinika LF UP a FN Olomouc
prof. MUDr. Ivo Stárek CSc.
Otolaryngologická klinika LF UP a FN Olomouc
MUDr. Kamila Michálková, MUDr. Stanislav Buřval Ph.D.
Radiologická klinika FN a LF UP Olomouc
MUDr. Marie Geierová
Ústav patologie FN a LF UP Olomouc
MUDr. Jiří Kilián
Dětské oddělení Nemocnice Vsetín
Submandibulární zduření jako první příznak infantilní myofibromatózy kojence
SLOVO ÚVODEM
doc. MUDr. Michal Hrdlička CSc.
Dětská psychiatrická klinika 2. LF UK a FN v Motole, Praha
Zamyšlení nad dětskou a dorostovou psychiatrií
PEDIATRIA V SKRATKE
doc. MUDr. Dalibor Sedláček CSc.
Infekční klinika, Fakultní nemocnice, Plzeň
MUDr. Věra Strunzová
Psychiatrické centrum Praha, 3. LF UK, Praha
Změny ve spektru infekčních onemocnění
PREHĽADNÉ ČLÁNKY
Mgr. Lubomír Schneider
speciální pedagog, ředitel Pedagogicko-psychologické poradny Olomouckého kraje, Olomouc
Aspekty spolupráce PPP a pediatrů
MUDr. Zuzana Blechová
Infekční klinika FN Na Bulovce, Praha
Časté komunitní infekce dětského věku a jejich léčba
MUDr. Tomáš Kepák, doc. MUDr. Jaroslav Štěrba Ph.D., Věra Kadlecová, Petra Holcnerová
Klinika dětské onkologie LF MU a FN, Brno
Kdy pomýšlet na nádorové onemocnění u dětí?
MUDr. Stanislava Polášková
Dětská kožní ambulance, Dermatovenerologická klinika VFN UK, Praha
Péče o kůži novorozence a kojence
MUDr. Dušan Buchvald Ph.D.
Detská dermatovenerologická klinika DFNsP a LF UK, Detská fakultná nemocnica, Bratislava
Súčasný pohľad na etiopatogenézu a liečbu atopickej dermatitídy
SDĚLENÍ Z PRAXE
MUDr. Iva Vágnerová, MUDr. Mgr. Ivana Kohnová, doc. MUDr. Dagmar Koukalová CSc.
Ústav mikrobiologie FN a LF UP v Olomouci
MUDr. Elena Mikušková
Dětská klinika LF UP a FN Olomouc
Kazuistika oroglandulární formy tularémie s překvapivým kultivačním záchytem nokardií ve zkolikvované uzlině
created by © zooom.sk s.r.o.