Stiahnite si Acrobat Reader   
 
KAZUISTIKA
Doc. MUDr. Vladimír Mihál, CSc., MUDr. Kamila Michálková, Doc. MUDr. Miroslav Heřman, CSc., MUDr. Milan Kamínek
Dětská klinika FN a LFUP Olomouc Radiologická klinika FN a LFUP Olomouc Klinika nukleární medicíny FN a LFUP Olomouc
Akutně vzniklá bolest v kyčelním kloubu
KLINICKÁ FARMAKOLÓGIA
Doc. MUDr. Milan Grundmann, CSc.
Ústav klinické farmakologie FNsP a Zdravotně sociální fakulta OU Ostrava
Farmakokinetika v dětském věku III.
KOMENTÁRE
MUDr. Věra Peterová, doc. MUDr. Zdeněk Seidl, CSc.
MR oddělení Radiodiagnostické kliniky 1. LF, Praha 2
Abdominální migréna v dětském věku
Abdominální migréna patří mezi nepříliš známé klinické jednotky, v minulosti byla některými autory zpochybňována a byla řazena k různým oborům, nejčastěji k poruchám zažívacího traktu či k epilepsiím, ale v posledních letech je uznávaná jako zcela samostatná podskupina, kterou řadíme k bolestem hlavy s podobnou etiologií a patogenezou. Jelikož je její nejčetnější výskyt v dětském věku, je nutno na ni myslet v diferenciální diagnóze u některých dětských nemocných.
PEDIATRIA V SKRATKE
Doc. MUDr. Ivan Novák, CSc.
Pediatrická klinika a katedra pediatrie IPVZ, Fakultní Thomayerova nemocnice s poliklinikou, Praha
Akutní subglotická laryngitida a akutní epiglotitida
PRE SESTRY
Bc. Jaroslava Fendrychová
IDV PZ Brno, katedra pediatrie
Projevy bolesti u novorozenců a kojenců a její nefarmakologické tišení
PREHĽADNÉ ČLÁNKY
MUDr. Pavla Němečková
Psychiatrická klinika Fakultní nemocnice Olomouc
Poruchy příjmu potravy u dětí
Prof. MUDr. Jiří Tichý
Neurologická klinika 1. LF UK a VFN v Praze
Boxing z hlediska neurologa
Doc. MUDr. Jan Vavřinec, CSc.
2. dětská klinika UK 2. LF a FN v Motole, Praha
Diabetes mellitus I. typu na prahu 21. století
RNDr. Pavla Urbášková, CSc.
Národní referenční laboratoř pro antibiotika, Centrum mikrobiologie a epidemiologie, Státní zdravotní ústav, Praha
Trendy rezistence na antibiotika u některých původců komunitních infekcí v ČR
Doc. MUDr. Zdeněk Doležel, CSc.
II. dětská klinika LF MU a FN, Brno
Akutní / těžká hypertenze u dětí – současný léčebný postup
Doc. MUDr. Vladimír Mihál, Csc.
Dětská klinika FN a LFUP Olomouc
Zvětšení lymfatických uzlin u dětí - I. část
MUDr. Dalibor Klusáček
FN Brno, pracoviště Dětská nemocnice, II. dětská klinika
Gastroezofageální reflux a refluxní choroba jícnu v dětském věku
RNDr. Věra Toršová Csc., MUDr. Zuzana Medková
Antibiotické středisko, Krajská hygienická stanice, Ostrava Imunologické oddělení, Bio-Plus, spol. s r.o., Brno
Mykoplasmata a chlamydie v etiologii respiračních onemocnění
created by © zooom.sk s.r.o.