Stiahnite si Acrobat Reader   
 
PŘEHLEDNÉ ČLÁNKY
doc. PhDr. Jana Kocourková, MUDr. Jiří Koutek
Dětská psychiatrická klinika II. LF UK a FN Motol, Praha
Specifika poruch příjmu potravy u dětí a adolescentů – diagnostické a terapeutické otázky
MUDr. Luboš Zeman, MUDr. Michal Rygl
Klinika dětské chirurgie, Univerzita Karlova v Praze, II. lékařská fakulta Subkatedra dětské chirurgie IPVZ
Balanitidy v dětském věku
MUDr. Vlasta Štěpánová, PharmDr. Lenka Plíšková, Ing. Kateřina Hrochová
Ústav klinické mikrobiologie, Ústav klinické biochemie a diagnostiky, Fakultní nemocnice, Hradec Králové
Využití metod molekulární biologie v diagnostice infekcí dětského věku
doc. PaedDr. Pavel Kolář
Klinika rehabilitace UK II. LF Praha
Vadné držení těla z pohledu posturální ontogeneze
MUDr. Miroslav Förstl, MUDr. Pavel Čermák, CSc., MVDr. Zuzana Čermáková, MUDr. Věra Pellantová, doc. MUDr. Vojtěch Kamará
Ústav klinické mikrobiologie Fakultní nemocnice Hradec Králové Infekční klinika Fakultní nemocnice Hradec Králové
Roup dětský
ABSTRAKTA

XX. dny klinické a praktické pediatrie kongres pediatrů s mezinárodní účastí a sekcí dětských sester
KLINICKORADIOLOGICKÁ DIAGNÓZA
prof. MUDr. Vladimír Mihál, CSc., MUDr. Kamila Michálková, MUDr. Jitřenka Venháčová, MUDr. Jiřina Zapletalová, Ph.D., MU
Dětská klinika LF UP a FN Olomouc, Radiologická klinika LF UP a FN Olomouc, Ústav patologie LF UP a FN Olomouc, Nodózní struma s uzlinovým syndromem
MUDr. Jitřenka Venháčová
MUDr. Jitřenka Venháčová
Uzly ve štítné žláze
PRO SESTRY
Hana Šemorová, Libuše Veselá
Chirurgická ambulance, Dětská nemocnice, FN Brno
Ošetřovatelská péče u pacientů s kontinentní náhradou močové trubice
SLOVO ÚVODEM
doc. Zdeněk Doležel
Slovo úvodem
KOMENTÁŘE

Ze zahraničního tisku
PEDIATRIE VE ZKRATCE
MUDr. Božena Kalvachová, CSc
Endokrinologický ústav, Praha
Onemocnění štítné žlázy v ordinaci praktického lékaře pro děti a dorost
SDĚLENÍ Z PRAXE
MUDr. Ladislav Hanousek
Praktický lékař pro děti a dorost, Hradec Králové
Zrádné spermie
MUDr. Stanislava Kvíčalová, MUDr. Miroslav Novák, MUDr. Sylva Kovalová
Praktický lékař pro děti a dorost, Prostějov I. interní-kardioangiologická klinika, FN u sv. Anny, Brno Centrum ka
Kolaps nebo závažná arytmie?
MUDr. Libor Válek
Praktický lékař pro děti a dorost a EEG-bf pracoviště, Chlum u Třeboně
Děti s poruchou pozornosti
created by © zooom.sk s.r.o.