Stiahnite si Acrobat Reader   
 
PŘEHLEDNÉ ČLÁNKY
prof. PhDr. Jarmila Koluchová, CSc.
Emer. prof. UP Olomouc
Z výsledků dlouhodobých výzkumů pěstounských rodin
prof. MUDr. Jaroslav Masopust, DrSc.
Ústav klinické biochemie a patobiochemie, 2. lékařská fakulta, Univerzita Karlova v Praze
VYŠETŘENÍ FUNKCE JATER v PEDIATRII (2. část)
MUDr. Anna Mydlilová
Národní laktační centrum, Fakultní Thomayerova nemocnice, Praha
Přirozená výživa novorozence – kojení – hlavní zásady
MUDr. Petr Kamínek, MUDr. Jiří Gallo, Doc. MUDr. Rudolf Ditmar, CSc.
Ortopedická klinika LF UP a FN Olomouc
Pes equinovarus congenitus – Část II: Terapie
ABSTRAKTA
MUDr. Jarmila Seifertová MUDr. Jaroslav Wiedermann, CSc.
Kongres pediatrů a dětských sester Olomouc 22.–23. května 2003 XXI. Dny klinické a praktické pediatrie
JAKÁ JE VAŁE DIAGNÓZA?
MUDr. Oldřich Šmakal, Ph.D., MUDr. Dana Houserková, MUDr. Pavel Geier, MUDr. Hana Flögelová
Urologická klinika, Radiologická klinika, Dětská klinika FN a LF UP Olomouc
Jaká je Vaše diagnóza?
MUDr. Oldřich Šmakal, Ph.D., MUDr. Dana Houserková, MUDr. Pavel Geier, MUDr. Hana Flögelová
Urologická klinika, Radiologická klinika, Dětská klinika FN a LF UP Olomouc
Jaká je Vaše diagnóza? – odpovědi na otázky
KLINICKORADIOLOGICKÁ DIAGNÓZA
prof. MUDr. Vladimír Mihál, CSc.1, MUDr. Kamila Michálková2, MUDr. Milada Dušková, M.I.A.C.3, MUDr. Zdeněk Zlámal, CSc.4
1Dětská klinika LF UP a FN Olomouc 2Radiologická klinika LF UP a FN Olomouc, 3Ústav patologie LF UP a FN Olomouc Mnohočetná axilární lymfadenopatie jako projev BCG vakcinace
MUDr. František Kopřiva, Ph.D.
Dětská klinika LF UP a FN Olomouc
BCG očkování a jeho komplikace
PRO SESTRY
MUDr. Milan Vacuška1, Anna Dreiseitlová, diplomovaný fyzioterapeut2, Bc. Miluše Vacušková3
1Porodnice, neonatologická ambulance s JIRPN Obilní trh, Klinika dětské neurologie, Dětská nemocnice, FN Brno 2Porodnice,
Rizikový novorozenec propuštěný do domácího prostředí pohledem dětského neurologa
SLOVO ÚVODEM
MUDr. Josef Gut
Kam kráčíš, pediatrie?
KOMENTÁŘE
prof. MUDr. Vladimír Mihál, CSc.
Dětská klinika LF UP a FN Olomouc
Proč a jak psát kazuistiku?
MUDr. Jana Matasová,
Praktický lékař pro děti a dorost, Milovice-Mladá
Reakce na článek
doc. MUDr. Milan Kolář, Ph.D.
Ústav mikrobiologie FNO a LF UP v Olomouci
Komentář k reakci na článek „Antibiotická léčba nejčastějších bakteriálních infekcí u dětí v komunitě“ (Pediatrie pro praxi 200
U dětských bakteriálních sinusitid se spíše jedná o rhinosinusitidu, kdy k zánětu maxilární dutiny dochází cestou čichových sklípků a zdrojem bakterie bývá nosní dutina. U zánětů maxilární dutiny s naznačenou hladinou pravidelně dochází k odchodu hnisavého obsahu do oblasti pod střední lasturou (střední průduch nosní). Domnívám se, že za kontroly zraku (spíše na ORL oddělení – to je zřejmě k další diskuzi) lze tento materiál odebrat přímo z ústí dutiny. Samozřejmě že punkce, resp. materiál získaný z punkce, je vhodnějším materiálem k detekci bakteriálního původce, ale na druhé straně nelze předpokládat, že se punkce (a zvláště u dětí) budou dělat jen z tohoto důvodu. Pokud jsou provedeny, pak za terapeutickým účelem, i když je současně odebrán materiál k mikrobiologické dia­gnostice. Navíc je nutné zdůraznit, že ani vlastní punkce nemusí poskytnout zcela věrohodný výsledek, protože při výplachu jsou spláchnuty i bakterie z nosní dutiny. Z tohoto důvodu se jako nejvhodnější materiál jeví aspirát, který je ale v některých případech velmi obtížné získat (např. při nízké hladině hlenohnisu v dutině). Výsledky získané kultivací materiálu odebraného z ústí maxilární dutiny je nutné hodnotit velmi opatrně a opravdu v řadě případů nemusí vést ke správné identifikaci bakteriálního původce. Na druhé straně, pokud v tomto materiálu bude izolována bakterie s vyšší mírou patogenity (např. Streptococcus pneumoniae nebo Haemophilus influenzae) a současně ve vysoké kvantitě, má i tento výsledek svoji výpovědní hodnotu. V souvislosti s reakcí na článek (za niž autoři děkují) je zřejmé, že cenným přínosem pro praktické dětské lékaře by byla práce, popisující základní principy odběru a zasílání materiálu k mikrobiologickému vyšetření u nejčastějších dětských bakteriálních infekcí. Já osobně věřím, že takovýto příspěvek se na stránkách „Pediatrie pro praxi“ brzy objeví.

ZE ZAHRANIČNÍHO TISKU
PEDIATRIE VE ZKRATCE
MUDr. Jarmila Vospělová, doc. MUDr. Antonín Kolek, CSc.
Dětská klinika LF UP a FN Olomouc
Gastroezofageální reflux a nemoc z GER u dětí z pohledu medicíny založené na důkazech
SDĚLENÍ Z PRAXE
MUDr. Alexander Kolský, CSc.1, MUDr. Monika Kolská2
1Pediatrická klinika IPVZ a 1. LF UK, Fakultní Thomayerova nemocnice, Praha 2Klinika dětí a dorostu 3. LF UK, Fakultní n
Problémy v diagnostice infekcí močových cest u dětí – možnosti chyb a omylů
created by © zooom.sk s.r.o.