Stiahnite si Acrobat Reader   
 
PREKLADOVý ČLÁNOK
Bodo Niggemann1, Christiane Binder1, Christophe Dupont2, Said Hadji2, Taina Arvola3 a Erika Isolauri4
1University Children‘s Hospital (Univerzitní dětská nemocnice) Charité, Humboldt University, Berlín, Německo 2Department of Paediatric Gastroenterology (Oddělení pediatrické gastroenterologie), Hopital St Vincent de Paul, Paříž, Fra
Účinky přípravků na bázi aminokyselin u kojenců s alergií / intolerancí kravského mléka – výsledky studie
INFORMÁCIE A KOMENTÁRE
Anderson JE, et al. Pediatrics 2004; 113: e360–364. prof. MUDr. Zdeněk Doležel, CSc.
Ze zahraničního tisku Raynaudův fenomén (RF) prsních bradavek v souvislosti s kojením
MUDr. Jiří Koutek
Dětská psychiatrická klinika, FN Praha-Motol
Porucha příjmu potravy u desetiletého chlapce – dovětek psychiatra
MUDr. Hana Kabátová
krajský odborník hygieny dětí a mladistvých, KHS Olomouckého kraje
Vyjádření k hygienickým požadavkům na zajištění nezávadnosti dětských pískovišť
Prof. MUDr.Vladimír Mihál Csc.
XXII. dny klinické a praktické pediatrie
MUDr. Pavel Geier
Dětská klinika, LF UP a FN Olomouc
Jubilejní setkání dětských nefrologů v Olomouci
INFORMÁCIE Z PRAXE
MUDr. Jarmila Seifertová
Praktická lékařka pro děti a dorost, Kladno
Porucha příjmu potravy u desetiletého chlapce
MUDr. Pavel Kosina, doc. MUDr. Václav Dostál
Klinika infekčních nemocí, LF UK a FN v Hradci Králové
Spalničky – choroba stále ještě nevymýcená
doc. MUDr. Karol Králinský, PhD., MUDr. Ladislav Laho, CSc., prof. MUDr. Svëtozár Dluholucký, CSc.
Klinika pre deti a dorast, Fakultná nemocnica F. D. Roosevelta, Banská Bystrica
Epiglottitis acuta v detskom veku – kazuistiky a terapeutický postup
MUDr. Karel Goldemund, CSc.
Dětské a dorostové oddělení, Nemocnice Vyškov
Kojenecká láhev a nebezpečí otravy vodou
KLINICKORADIOLOGICKÁ DIAGNÓZA
1Dětská klinika LF UP a FN v Olomouci 2Radiologická klinika LF UP a FN v Olomouci 3Klinika nukleární medicíny LF UP a FN v Olomouci
prof. MUDr. Vladimír Mihál, CSc.1, MUDr. Kamila Michálková2, MUDr. Jiří Reitinger1, doc. MUDr. František Kopřiva, Ph.D.1, MUDr. Milan Dočkal3, MUDr. David Horák2
Jednostranná hyperlucentní plíce – diagnostický problém
SLOVO ÚVODOM
MUDr. Vladimír Brunclík
praktický dětský lékař, Turnov
Slovo úvodem
PREDNEMOCNIČNÁ NEODKLADNÁ STAROSTLIVOSŤ
MUDr. Jan Pajerek
Dětská klinika, IPVZ, Ústí nad Labem
Základy neodkladné a rozšířené resuscitace v dětském věku
PEDIATRIA V SKRATKE
MUDr. Josef Gut1, MUDr. Monika Kolská2
1Dětské oddělení NsP, Česká Lípa 2Dětská klinika FNKV, Praha
Diferenciální diagnostika úniků moči u dětí
PRE SESTRY
Helena Jančárová
Ortopticko-pleoptická cvičebna, pracoviště Dětská nemocnice, FN Brno
Vyšetření zrakové ostrosti – visu u dětí
PEDIATRIA ZALOŽENÁ NA DÔKAZOCH
prof. MUDr. Vladimír Mihál, CSc.
Dětská klinika LF UP a FN v Olomouci
Antibiotika a akutní otitis media u dětí
PREHĽADNÉ ČLÁNKY
MUDr. Magdalena Weberová
Dětské oddělení, Nemocnice Havlíčkův Brod
Chyby v péči o novorozence po propuštění z nemocnice – 1. část
MUDr. Stanislava Koloušková, CSc.
Pediatrická klinika, 2. LF UK, Praha-Motol
Chyby a omyly v diagnostice - hodnocení rústu
doc. MUDr. Drahomíra Bartošová, CSc.
Klinika dětských infekčních nemocí, FN Brno
Nemoci z pískovišť
MUDr. Petr Karger
Praktický lékař pro děti a dorost, Poliklinika Budějovická, Praha
C-reaktivní protein v lékařské praxi praktického lékaře pro děti a dorost
MUDr. Radim Lipina, MUDr. Tomáš Paleček, Ph.D.
Neurochirurgická klinika, Fakultní nemocnice s poliklinikou Ostrava-Poruba
Chirurgická léčba hydrocefalu v dětském věku
Hydrocefalus je onemocnění vzniklé na podkladě poruchy tvorby, cirkulace nebo resorpce mozkomíšního moku. V dětském věku vzniká z příčin vrozených nebo získaných, ke kterým patří zejména intrakraniální krvácení, zánět CNS a úraz hlavy. Klinické projevy závisejí na typu a rychlosti vzniku hydrocefalu, akutní progrese je spojena s ohrožením života dítěte. U převážné většiny pacientů je nutná chirurgická léčba. Nejčastěji prováděným zákrokem jsou zkratové operace, které jsou však zatíženy vysokým procentem pozdních komplikací. V posledním desetiletí došlo k rozšíření endoskopických operací, při nichž nedochází k implantaci cizorodého materiálu a jsou minimálně invazivní. K prevenci a včasnému rozpoznání komplikací je nutné pravidelné sledování dítěte a spolupráce pediatra s dětským neurologem a neurochirurgem. Klíčová slova: endoskopie, hydrocefalus, chirurgická léčba, komplikace, ventrikulostomie, zkratové operace.
SURGICAL TREATMENT OF HYDROCEPHALUS IN CHILDREN AGE Hydrocephalus is a disease developing on the basis of defective creation, circulation or resorbence of the cerebrospinal fluid. In children age it develops due to congenital or acquired causes including primarily intracranial bleeding, CNS inflammation and head injury. Clinical symptoms depend on type and speed of development of the hydrocephalus; acute progression may cause the child’s death. In prevailing majority of patients a surgical operation is necessary. The most frequently performed procedure is a shunt operation, which is however associated with high percent of late complications. In the recent decade, endoscopic operations have been used increasingly; they are minimum invasive and no foreign material is implanted therein. For prevention and early recognition of complications it is necessary to monitor the child and provide for co-operation of the paediatrician with children neurologist and neurosurgeon. Key words: endoscopy, hydrocephalus, surgical treatment, complications, ventriculostomy, shunt operations.
created by © zooom.sk s.r.o.