Stiahnite si Acrobat Reader   
 
PŘEHLEDNÉ ČLÁNKY
MUDr. Michal Goetz, doc. MUDr. Michal Hrdlička, CSc.
Dětská psychiatrická klinika UK 2. LF a FN Motol, Praha
Panická porucha u dětí a adolescentů – inspirace k mezioborové spolupráci
prof. MUDr. Olga Hníková, CSc.
Klinika dětí a dorostu UK 3. LF a FNKV, Praha
Kongenitální hypotyreoza
doc. MUDr. Olga Vohradníková, CSc.
Ambulance korektivní dermatologie, Praha
Acne vulgaris
MUDr. Jana Táborská, Ph.D., doc. MUDr. Petr Pazdiora, CSc.
Infekční klinika, Fakultní nemocnice, Plzeň; Ústav epidemiologie LF UK, Plzeň
Rotavirus jako nejčastější původce průjmů u dětí
MUDr. Pavla Křížová, CSc.
Národní referenční laboratoř pro meningokokové nákazy, Státní zdravotní ústav, Praha
Meningokokové vakcíny
INTOXIKACE U DĚTÍ
MUDr. Jan Pajerek, MUDr. Josef Gut
Dětská klinika IPVZ, Masarykova nemocnice, Ústí nad Labem; Dětské oddělení NsP, Česká Lípa
Otrava blokátory kalciových kanálů a betablokátory
KLINICKORADIOLOGICKÁ DIAGNÓZA
prof. MUDr. Vladimír Mihál, CSc., MUDr. David Horák, MUDr. Dagmar Pospíšilová, Ph.D.,,MUDr. Jiří Bučil, Ph.D., doc. MUDr. Martin Tichý, CSc., MUDr. Kamila Michálková,; MUDr. Zbyněk Novák, MUDr. Jana Mathonová, prof. RNDr. Marie Jarošová, Ph.D.
Dětská klinika LF UP a FN, Olomouc; Radiologická klinika LF UP a FN, Olomouc; Ústav patologie LF UP a FN, Olomouc; Dětské oddělení, Nemocnice Kroměříž; Hemato-onkologická klinika LF UP a FN, Olomouc
Strukturální změny kostní dřeně prokázané pomocí celotělové magnetické rezonance jako časný projev akutní leukémie
PRO SESTRY
Mgr. Jaroslava Fendrychová
Katedra ARIP, NCO NZO, Brno
Hodnocení dítěte sestrou
OPRAVENÉ DIAGNÓZY
prof. MUDr. Zdeněk Doležel, CSc., MUDr. Lia Elstnerová, MUDr. Dan Wechsler, MUDr. Miroslava Janková, MUDr. Markéta Knetigová, MUDr. Světlana Alexandrová
II. dětská klinika LF MU a FN, Brno
Tragédie provázející kojení
SDĚLENÍ Z PRAXE
MUDr. Jarmila Seifertová
Praktický lékař pro děti a dorost, Kladno
Plenková dermatitis z pohledu praktického dětského lékaře
created by © zooom.sk s.r.o.