Stiahnite si Acrobat Reader   
 
PŘEHLEDNÉ ČLÁNKY
MUDr. Pavel Biskup
Dětský domov, Strančice
Diagnostika syndromu týraného, zneužívaného a zanedbávaného dítěte – doporučený postup určený lékařům primární péče
doc. MUDr. Anna Utíkalová, CSc.
Urologická klinika FN Olomouc
Akutní onemocnění skrota u dětí
MUDr. David Neumann, MUDr. Eva Čápová
Dětská klinika, Psychiatrická klinika Fakultní nemocnice Hradec Králové
Dětský autizmus na rozhraní
MUDr. Karel Goldemund, CSc.
Dětské a dorostové oddělení, NsP Vyškov
Febrilní křeče
doc. MUDr. Věra Hubková, CSc.
Stomatologická klinika, LF UK Hradec Králové
K úloze fluoridů v prevenci zubního kazu
MUDr. Sylvie Šťastná
Ústav dědičných metabolických poruch VFN a 1. LF UK Praha
Screening dědičných metabolických poruch aneb Co by měl pediatr vědět o dědičných metabolických poruchách a možnostech jejich di
doc. PeadDr. Pavel Kolář
Klinika rehabilitace, UK II. LF, Praha
Význam posturální aktivity pro včasný záchyt pacientů s dětskou mozkovou obrnou
KLINICKORADIOLOGICKÁ DIAGNÓZA
doc. MUDr. Vladimír Mihál, CSc., MUDr. Kamila Michálková, MUDr. Jiřina Zapletalová, Ph.D., MUDr. Dagmar Mayerová, MUDr.
Dětská klinika, Radiologická klinika FN a LFUP v Olomouci
Bronchopneumonie jako extra-abdominální příčina akutní bolesti břicha u dětí
PRO SESTRY
Bc. Vladimíra Opavská
Dětská klinika – jednotka intenzivní a resuscitační péče, FN Olomouc
Pohled sestry na apalický syndrom
created by © zooom.sk s.r.o.