Stiahnite si Acrobat Reader   
 
PŘEHLEDNÉ ČLÁNKY
MUDr. Yveta Jandová
Gynekologická ambulance, Liberec
Problematika dětské gynekologie v ordinaci dětského lékaře
Autorka v článku shrnula informace o nejčastějších gynekologických onemocněních dětí, s nimiž se pediatr ve své ordinaci setkává a zmínila se o možnostech léčby. Klíčová slova: vulvovaginitis, adnexitis, metrorrhagia juvenilis.
THE PROBLEMS OF PEDIATRIC GYNEKOLOGY IN THE PEDIATRICIAN‘S OFFICE In the article the author summarized the informations about the most frequent gynecological children diseases, which pediatricians encounter in their surgeries and mentioned the possibilities of treatment. Key words: vulvovaginitis, adnexitis, metrorrhagia juvenilis.
doc. MUDr. Zdeněk Doležel, CSc., MUDr. Pavel Vít, MUDr. Zdeňka Křenová
II. dětská klinika LF MU a FN Brno
Iontové kanály ve zdraví a nemoci
doc. MUDr. František Stožický, DrSc
Dětská klinika FN a LF UK, Plzeň
HYPERLIPIDEMIE U DĚTÍ
doc. MUDr. Ivan Novák, CSc.
Pediatrická klinika IPVZ a 1. LF UK, Fakultní Thomayerova nemocnice s poliklinikou, Praha
Invazivní bakteriální onemocnění u dětí
prof. MUDr. Marie Brodanová, DrSc.
I. interní klinika 1. LF UK a VFN Praha
Nejčastější metabolicky podmíněná onemocnění jater u nemocného v adolescentním věku
MUDr. Miloslav Kopeček
Psychiatrické centrum Praha, III. lékařská fakulta UK Praha, Centrum neuropsychiatrických studií
Pediatrie a internet
KLINICKORADIOLOGICKÁ DIAGNÓZA
MUDr. Petr Kamínek1, MUDr. Jiří Gallo1, prof. MUDr. Vladimír Mihál, CSc.2
1Ortopedická klinika LF UP a FN Olomouc 2Dětská klinika LF UP a FN Olomouc
Problematika osteomyelitidy dětského věku
prof. MUDr. Vladimír Mihál, CSc.1, MUDr. Kamila Michálková2, MUDr. Boris Pauček2, MUDr. Petr Kamínek3, MUDr. Lumír Kantor
1Dětská klinika LF UP a FN Olomouc, 2Radiologická klinika LF UP a FN Olomouc, 3Ortopedická klinika LF UP a FN Olo
Pseudoparéza jako první příznak novorozenecké purulentní osteomyelitidy a artritidy
PRO SESTRY
Bc. Jaroslava Fendrychová
Katedra pediatrie, IDV PZ Brno
Stravování dětských stomiků
SLOVO ÚVODEM
prof. Jiří Heřt
Slovo úvodem-Alternativní verzus vědecká medicína?
KOMENTÁŘE

Ze zahraničního tisku
PEDIATRIE VE ZKRATCE
MUDr. Pavel Vít
Kardiologické oddělení II. dětské kliniky, Dětská nemocnice FN Brno
Diagnostika a léčba superventrikulárních paroxyzmálních tachkardií v dětském věku
SDĚLENÍ Z PRAXE
MUDr. Karel Goldemund, CSc.
Dětské a dorostové oddělení, NsP Vyškov
Komoce mozková a „zmenšení“ prsu
MUDr. Miluše Škramlíková
Soukromá pediatrická ordinace, Litvínov
Cystická fibróza, která nebyla astmatem, a celiakie, která nebyla alergií na kravské mléko
created by © zooom.sk s.r.o.