Stiahnite si Acrobat Reader



   
 
PŘEHLEDNÉ ČLÁNKY
MUDr. Yveta Jandová
Gynekologická ambulance, Liberec
Problematika dětské gynekologie v ordinaci dětského lékaře
doc. MUDr. Zdeněk Doležel, CSc., MUDr. Pavel Vít, MUDr. Zdeňka Křenová
II. dětská klinika LF MU a FN Brno
Iontové kanály ve zdraví a nemoci
doc. MUDr. František Stožický, DrSc
Dětská klinika FN a LF UK, Plzeň
HYPERLIPIDEMIE U DĚTÍ
doc. MUDr. Ivan Novák, CSc.
Pediatrická klinika IPVZ a 1. LF UK, Fakultní Thomayerova nemocnice s poliklinikou, Praha
Invazivní bakteriální onemocnění u dětí
prof. MUDr. Marie Brodanová, DrSc.
I. interní klinika 1. LF UK a VFN Praha
Nejčastější metabolicky podmíněná onemocnění jater u nemocného v adolescentním věku
MUDr. Miloslav Kopeček
Psychiatrické centrum Praha, III. lékařská fakulta UK Praha, Centrum neuropsychiatrických studií
Pediatrie a internet
Článek seznamuje s možnostmi využití internetu v každodenní lékařské praxi. Klíčová slova: internet, pediatrie.
Pediatry and Internet The text shows the usefulness of internet in every-day clinical practice. Key word: internet, pediatry.
KLINICKORADIOLOGICKÁ DIAGNÓZA
MUDr. Petr Kamínek1, MUDr. Jiří Gallo1, prof. MUDr. Vladimír Mihál, CSc.2
1Ortopedická klinika LF UP a FN Olomouc 2Dětská klinika LF UP a FN Olomouc
Problematika osteomyelitidy dětského věku
prof. MUDr. Vladimír Mihál, CSc.1, MUDr. Kamila Michálková2, MUDr. Boris Pauček2, MUDr. Petr Kamínek3, MUDr. Lumír Kantor
1Dětská klinika LF UP a FN Olomouc, 2Radiologická klinika LF UP a FN Olomouc, 3Ortopedická klinika LF UP a FN Olo
Pseudoparéza jako první příznak novorozenecké purulentní osteomyelitidy a artritidy
PRO SESTRY
Bc. Jaroslava Fendrychová
Katedra pediatrie, IDV PZ Brno
Stravování dětských stomiků
SLOVO ÚVODEM
prof. Jiří Heřt
Slovo úvodem-Alternativní verzus vědecká medicína?
KOMENTÁŘE

Ze zahraničního tisku
PEDIATRIE VE ZKRATCE
MUDr. Pavel Vít
Kardiologické oddělení II. dětské kliniky, Dětská nemocnice FN Brno
Diagnostika a léčba superventrikulárních paroxyzmálních tachkardií v dětském věku
SDĚLENÍ Z PRAXE
MUDr. Karel Goldemund, CSc.
Dětské a dorostové oddělení, NsP Vyškov
Komoce mozková a „zmenšení“ prsu
MUDr. Miluše Škramlíková
Soukromá pediatrická ordinace, Litvínov
Cystická fibróza, která nebyla astmatem, a celiakie, která nebyla alergií na kravské mléko
created by © zooom.sk s.r.o.