Stiahnite si Acrobat Reader   
 
PŘEHLEDNÉ ČLÁNKY
MUDr. Pavel Čermák, CSc., MUDr. Miroslav Förstl
Ústav klinické mikrobiologie FN a LF UK Hradec Králové
Zásady odběru a zasílání biologického materiálu k bakteriologickému vyšetření u dětí
MUDr. Soňa Paluříková
Oční oddělení CDOZS p.o., Brno
Vidí dítě opravdu dobře?
prof. MUDr. Jaroslav Masopust, DrSc.
Ústav klinické biochemie a patobiochemie, 2. lékařská fakulta, Univerzita Karlova v Praze
VYŠETŘENÍ FUNKCE JATER v PEDIATRII (3. část)
prof. MUDr. Vladimír Mihál, CSc.
Dětská klinika LF UP a FN, Olomouc
NEMOCNÉ DÍTĚ A RODINA Mění se úloha rodiny v péči o nemocné dítě?
MUDr. Tomáš Doležal
Ústav farmakologie 3. LF UK, Praha
Farmakoterapie horečky u dětí
JAKÁ JE VAŁE DIAGNÓZA?
MUDr. Pavel Geier, MUDr. Dagmar Pospíšilová
Dětská klinika FN a LF UP Olomouc
Jaká je Vaše diagnóza?
MUDr. Pavel Geier, MUDr. Dagmar Pospíšilová
Dětská klinika FN a LF UP Olomouc
Byla vaše diagnóza správná?
KLINICKORADIOLOGICKÁ DIAGNÓZA
prof. MUDr. Vladimír Mihál, CSc.1, MUDr. Kamila Michálková2, MUDr. David Horák2, MUDr. Dagmar Pospíšilová, Ph.D.1,
1Dětská klinika LF UP a FN Olomouc, 2Radiologická klinika LF UP a FN Olomouc, 3Dětské oddělení Nemocnice Šumperk
HMATNÝ ÚTVAR V MALÉ PÁNVI JAKO PROJEV ASYMPTOMATICKÉ „BLOUDIVÉ“ SLEZINY
PRO SESTRY
Mgr. Hana Jahnová1, PhDr. Daniela Sobotková, CSc.2
1Fakultní nemocnice Brno, PRM, Neonatologické oddělení, Neonatologická ambulance, Brno 2Ústav pro péči o matku a dítě, Pr
Péče o rizikového novorozence propuštěného do domácí péče pohledem klinického psychologa
SLOVO ÚVODEM
prof. MUDr. Svetozár Dluholucký, CSc.
Quo vadis pediatria? Divido et impera – ale komu?
KOMENTÁŘE
MUDr. Anna Mydlilová
Národní laktační centrum, Laktační liga
Národní laktační centrum oslavilo 2. výročí

Ze zahraničního tisku
PEDIATRIE VE ZKRATCE
MUDr. Pavel Frühauf, CSc.
Klinika dětského a dorostového lékařství 1. LF UK a VFN, Praha
Prevence, diagnostika a terapie alergie na bílkovinu kravského mléka
PEDIATRIE ZALOŽENÁ NA DůKAZECH
prof. MUDr. Vladimír Mihál, CSc.,
Dětská klinika LF UP a FN Olomouc
MMR vakcinace a riziko rozvoje autizmu
SDĚLENÍ Z PRAXE
MUDr. Josef Grym, MUDr. Marie Žaloudíková
Pediatrické oddělení Nemocnice SZZ, Krnov
Appendicitis acuta – některé problémy diagnostiky v dětském věku
MUDr. František Kopřiva, Ph.D.1, Mgr. Lucie Sobolová2, RNDr. Jarmila Szotkowská3, MUDr. Martin Zápalka1
1Dětská klinika FN a LF UP, Olomouc, 2Ústav farmakologie LF UP, Olomouc, 3Ústav klinické imunologie FN, Olomouc
Cysteinylové receptory, chronický kašel a léčba montelukastem u dětí
created by © zooom.sk s.r.o.