Stiahnite si Acrobat Reader   
 
PŘEHLEDNÉ ČLÁNKY
MUDr. Pavel Čermák, CSc., MUDr. Miroslav Förstl
Ústav klinické mikrobiologie FN a LF UK Hradec Králové
Zásady odběru a zasílání biologického materiálu k bakteriologickému vyšetření u dětí
MUDr. Soňa Paluříková
Oční oddělení CDOZS p.o., Brno
Vidí dítě opravdu dobře?
V tomto sdělení bychom se chtěli zabývat problémem amblyopie u dětí a možností včasného záchytu pediatrem. Klíčová slova: amblyopie, preventivní prohlídka.
Does the child see really well? In this work we would like to address the problem of amblyopia and the possibility of the early recognition by pediatrician. Key words: amblyopia, preventive check-up.
prof. MUDr. Jaroslav Masopust, DrSc.
Ústav klinické biochemie a patobiochemie, 2. lékařská fakulta, Univerzita Karlova v Praze
VYŠETŘENÍ FUNKCE JATER v PEDIATRII (3. část)
prof. MUDr. Vladimír Mihál, CSc.
Dětská klinika LF UP a FN, Olomouc
NEMOCNÉ DÍTĚ A RODINA Mění se úloha rodiny v péči o nemocné dítě?
MUDr. Tomáš Doležal
Ústav farmakologie 3. LF UK, Praha
Farmakoterapie horečky u dětí
JAKÁ JE VAŁE DIAGNÓZA?
MUDr. Pavel Geier, MUDr. Dagmar Pospíšilová
Dětská klinika FN a LF UP Olomouc
Jaká je Vaše diagnóza?
MUDr. Pavel Geier, MUDr. Dagmar Pospíšilová
Dětská klinika FN a LF UP Olomouc
Byla vaše diagnóza správná?
KLINICKORADIOLOGICKÁ DIAGNÓZA
prof. MUDr. Vladimír Mihál, CSc.1, MUDr. Kamila Michálková2, MUDr. David Horák2, MUDr. Dagmar Pospíšilová, Ph.D.1,
1Dětská klinika LF UP a FN Olomouc, 2Radiologická klinika LF UP a FN Olomouc, 3Dětské oddělení Nemocnice Šumperk
HMATNÝ ÚTVAR V MALÉ PÁNVI JAKO PROJEV ASYMPTOMATICKÉ „BLOUDIVÉ“ SLEZINY
PRO SESTRY
Mgr. Hana Jahnová1, PhDr. Daniela Sobotková, CSc.2
1Fakultní nemocnice Brno, PRM, Neonatologické oddělení, Neonatologická ambulance, Brno 2Ústav pro péči o matku a dítě, Pr
Péče o rizikového novorozence propuštěného do domácí péče pohledem klinického psychologa
SLOVO ÚVODEM
prof. MUDr. Svetozár Dluholucký, CSc.
Quo vadis pediatria? Divido et impera – ale komu?
KOMENTÁŘE
MUDr. Anna Mydlilová
Národní laktační centrum, Laktační liga
Národní laktační centrum oslavilo 2. výročí

Ze zahraničního tisku
PEDIATRIE VE ZKRATCE
MUDr. Pavel Frühauf, CSc.
Klinika dětského a dorostového lékařství 1. LF UK a VFN, Praha
Prevence, diagnostika a terapie alergie na bílkovinu kravského mléka
PEDIATRIE ZALOŽENÁ NA DůKAZECH
prof. MUDr. Vladimír Mihál, CSc.,
Dětská klinika LF UP a FN Olomouc
MMR vakcinace a riziko rozvoje autizmu
SDĚLENÍ Z PRAXE
MUDr. Josef Grym, MUDr. Marie Žaloudíková
Pediatrické oddělení Nemocnice SZZ, Krnov
Appendicitis acuta – některé problémy diagnostiky v dětském věku
MUDr. František Kopřiva, Ph.D.1, Mgr. Lucie Sobolová2, RNDr. Jarmila Szotkowská3, MUDr. Martin Zápalka1
1Dětská klinika FN a LF UP, Olomouc, 2Ústav farmakologie LF UP, Olomouc, 3Ústav klinické imunologie FN, Olomouc
Cysteinylové receptory, chronický kašel a léčba montelukastem u dětí
created by © zooom.sk s.r.o.