Stiahnite si Acrobat Reader   
 
AKÁ JE VAŁA DIAGNÓZA ?
MUDr. Pavel Geier, MUDr. Jiří Reitinger, doc. MUDr. Jiřina Zapletalová, Ph.D., MUDr. Roman Juřenčák, MUDr. Hana Flogelová
Dětská klinika LF UP a FN Olomouc
Jaká je Vaše diagnóza?
Na spádové dětské oddělení byl přijat šestitýdenní kojenec mužského pohlaví s anamnézou neprospívání, zvracení. Rodinná anamnéza: matka se do 18 let léčila pro onemocnění štítné žlázy, v době gravidity bez medikace. Otec je zdráv, sourozence nemá. V rodině se nevyskytují závažná onemocnění. Osobní anamnéza: chlapec z 1. nekomplikované gravidity, porod v termínu, p. h. 3 500 g, délka 50 cm. Poporodní adaptace byla v normě. Propuštěn z porodnice s hmotností 3 250 g. Jeho hmotnost ve 14 dnech byla 3 700 g, v 5 týdnech 3 480 g, v 6 týdnech 3 350 g. Byl plně kojen, od jednoho měsíce věku přikrmován. V posledních třech týdnech před přijetím zvrací několikrát denně obloukem, ale ne po každém jídle. Pije s chutí, k jídlu se hlásí. Příjem tekutin je dostatečný. Stav při přijetí: Šestitýdenní hypotrofický kojenec s minimem podkožního tuku, se známkami dehydratace a ustaraným výrazem ve tváři. Hlava mesocefalická, VF vpadlá, skléry bílé, spojivky růžové, dutina ústní je čistá, sliznice jsou lehce oschlé, na srdci a plicích je normální poslechový nález, břicho měkké, bez hmatné rezistence, játra a slezina nezvětšeny. Kůže je čistá, kožní turgor snížený. Genitál chlapecký, testes in situ. Končetiny bez otoků. Z vyšetření při přijetí: Krevní obraz: hemoglobin 130 g/l, hematokrit 0,36, leukocyty 9,8 × 109/l, trombocyty 645 × 109/l. Moč+sed: bílkovina ++ , erytrocyty 11–20, leukocyty plné pole. Urea 10,7 mmol/l, kreatinin 54 ?mol/l, Na 116,9 mmol/l, K 8,02 mmol/l, Cl 79,9 mmol/l. Glykemie 3,7 mmol/l, CRP 0,1 mg/l, FW 11 mm/hod. UZ ledvin: ledviny dlouhé 53 mm, parenchym přiměřené šíře, vlevo štěrbinovitá náplň pánvičky. Pro výraznou hyponatrémii byl po zajištění žilní linky přeložen na naši kliniku. Otázky: 1. O jaká onemocnění by se mohlo jednat? 2. Jaká další vyšetření navrhujete pro potvrzení diagnózy?

Jaká je vaše diagnóza? – odpovědi
INFORMÁCIE A KOMENTÁRE
MUDr. Jan Anděl
praktický lékař pro děti a dorost, Karlovy Vary
Dvě poznámky k článku „Chyby v péči o novorozence po propuštění z nemocnice – 1. část“
INFORMÁCIE Z PRAXE
MUDr. Miroslav Förstl1, MUDr. David Neumann2, MUDr. Vlasta Štěpánová1, MUDr. Josef Mlynář1, PharmDr. Lenka Plíšková3, MUDr. Miroslav Fajfr4, MUDr. Miroslav Špliňo1,4
1Ústav klinické mikrobiologie FN a LF UK Hradec Králové 2Dětská klinika FN Hradec Králové 3Ústav klinické biochemie a diagnostiky FN a LF UK Hradec Králové 4Vojenská lékařská akademie JEP Hradec Králové
Chlamydia trachomatis: Aktuální pohled, možnosti a limity přímé diagnostiky
MUDr. Jarmila Vospělová, doc. MUDr. Jiřina Zapletalová, Ph.D.
Dětská klinika LF UP a FN Olomouc
Stále aktuální pertuse
MUDr. Libor Válek
Praktický lékař pro děti a dorost, Chlum u Třeboně
Steroidní osteoporóza
MUDr. Emese Majorová1, MUDr. Martin Mráz2, MUDr. Pavol Drahovský CSc.3
1Detská fakultná nemocnica II. klinika deti a dorastu, Košice 2 Detská fakultná nemocnica I. klinika deti a dorastu, Košice 3 FNsP, detské chirurgické oddelenie, Košice
Syndróm krátkeho čreva
KLINICKORADIOLOGICKÁ DIAGNÓZA
prof. MUDr. Vladimír Mihál, CSc.1, MUDr. Kamila Michálková2, MUDr. Zbyněk Novák1, MUDr. Ladislava Kučerová3, MUDr. Dagmar Pospíšilová, Ph.D.1, MUDr. Jiří Bučil2, MUDr. Josef Grym4
1Dětská klinika LF UP a FN v Olomouci 2Radiologická klinika LF UP a FN v Olomouci 3Ústav patologie LF UP a FN v Olomouci 4Dětské oddělení, SZZ Krnov
Kapilární hemangiom sleziny
SLOVO ÚVODOM
Prof. MUDr. Vladimír Mihál CSc.
Péče vyžadovaná rodiči
PRE SESTRY
Stanislava Herdová
ORL klinika, FN Hradec Králové
Vyšetřování sluchu u dětí
PEDIATRIA ZALOŽENÁ NA DÔKAZOCH
Mgr. Jarmila Potomková
Informační centrum LF UP v Olomouci
Kazuistika založená na důkazu „evidence-based case report“
PREHĽADNÉ ČLÁNKY
MUDr. Magdalena Weberová
Dětské oddělení, Nemocnice Havlíčkův Brod
Chyby v péči o novorozence po propuštění z nemocnice – II. část
prof. MUDr. Vladimír Mihál, CSc.
Dětská klinika LF UP a FN v Olomouci
Mimostřevní salmonelové infekce
prof. MUDr. Jiří Havlík, DrSc.
Emeritní profesor 1. infekční kliniky 2. LF UK Praha, Fakultní nemocnice Na Bulovce
Jaké mohou být důvody pro změny v dávkování antibiotik?
MUDr. Jan Schwarz, MUDr. Josef Sýkora Ph.D., prof. MUDr. František Stožický, DrSc.
Dětská klinika FN a LF UK v Plzni
Problematika břišní bolesti v dětském věku
MUDr. Zdeněk Faldyna
Psychiatrická klinika FN Olomouc
Psychologické aspekty vývoje osobnosti – pohled prostřednictvím teorie objektních vztahů
created by © zooom.sk s.r.o.