Stiahnite si Acrobat Reader   
 
AKÁ JE VAŁA DIAGNÓZA ?
MUDr. Pavel Geier, MUDr. Jiří Reitinger, doc. MUDr. Jiřina Zapletalová, Ph.D., MUDr. Roman Juřenčák, MUDr. Hana Flogelová
Dětská klinika LF UP a FN Olomouc
Jaká je Vaše diagnóza?

Jaká je vaše diagnóza? – odpovědi
INFORMÁCIE A KOMENTÁRE
MUDr. Jan Anděl
praktický lékař pro děti a dorost, Karlovy Vary
Dvě poznámky k článku „Chyby v péči o novorozence po propuštění z nemocnice – 1. část“
Úvodem bych rád vyslovil dík paní doktorce Weberové za její článek. Podává velmi srozumitelnou a přehlednou formou informace, které, jak věřím, jsou nebo by měly být pro každého praktického lékaře pro děti a dorost samozřejmostí. Měl jsem mnoho let možnost pravidelně vykonávat služby na dětském oddělení a dobře vím, jak zkreslený může být pohled nemocničního lékaře na problematiku práce PLDD. Velmi oceňuji, že určité projevy pocitu nadřazenosti, které často vnímáme z klinických pracovišť i z nemocnic, z článku necítím. Přesto bych se rád pozastavil u dvou problémů. Pověra o „slabém mléku“ je jedním z nejhlouběji zakořeněných bludů, s jakým se setkávám průběžně celých 18 let své práce. Nemohu samozřejmě mluvit za všechny kolegy, ale tvrdit, že „tato informace zaznívá denně v mnoha ordinacích PLDD…“, zdá se mi poněkud nekorektní. Mívám někdy intenzivní pocit, že jediným cílem všech babiček, tetiček, sousedek a kamarádek je mladou maminku co nejvíce vyděsit, vystrašit, ba přímo psychicky zdeptat množstvím „zaručených“ informací. Pověra o slabém mléku patří mezi ty nejúčinnější a – bohužel – šíří se, stejně jako svrab, pouhým kontaktem s dotyčnou „dobře informovanou“ osobou. Neznám jediného pediatra, který by netrpěl floridní intolerancí slabého mateřského mléka. Mohu paní doktorku ujistit, že boj s tímto větrným mlýnem je naším denním chlebem. Odstaveček o kontrolním kojení začíná strohým tvrzením, že „kontrolní kojení je nesmyslné“. Tak, jak je dále v článku vykresleno, skutečně nesmyslné je a neodpustím si malé přátelské rýpnutí: Nepřipomíná výše popsaný způsob kojení běžnou praxi na mnohých novorozeneckých či kojeneckých odděleních, která, bohužel, nejsou vždy tak docela „Baby friendly“? Doporučení, že „je vhodné sledovat vypité dávky během celých 24 hodin nejlépe několik dní po sobě“ , je z tohoto pohledu stejně nesmyslné a v praxi běžně neproveditelné, pokud rodina nemá doma kojeneckou váhu. Chce-li lékař kontrolní kojení provádět (a musím přiznat, že k tomuto kroku se čas od času odhodlám), musí k tomu vytvořit vhodné podmínky. Ani pak však výsledek nelze přeceňovat a je nutno jej považovat pouze za orientační. Závěrem bych rád ocenil poznámku na konci článku o tom, že je chybou nutit matku ke kojení. Byl jsem svědkem velmi nevybíravého nátlaku ze strany zdravotníka, hraničícího až s citovým vydíráním. Věřím, že podobných extrému není u nás mnoho. Mé drobné výtky nemění nic na tom, že uvedený článek považuji za kvalitní, zdařile zpracovaný a velmi potřebný. Těším se na jeho druhou část.
INFORMÁCIE Z PRAXE
MUDr. Miroslav Förstl1, MUDr. David Neumann2, MUDr. Vlasta Štěpánová1, MUDr. Josef Mlynář1, PharmDr. Lenka Plíšková3, MUDr. Miroslav Fajfr4, MUDr. Miroslav Špliňo1,4
1Ústav klinické mikrobiologie FN a LF UK Hradec Králové 2Dětská klinika FN Hradec Králové 3Ústav klinické biochemie a diagnostiky FN a LF UK Hradec Králové 4Vojenská lékařská akademie JEP Hradec Králové
Chlamydia trachomatis: Aktuální pohled, možnosti a limity přímé diagnostiky
MUDr. Jarmila Vospělová, doc. MUDr. Jiřina Zapletalová, Ph.D.
Dětská klinika LF UP a FN Olomouc
Stále aktuální pertuse
MUDr. Libor Válek
Praktický lékař pro děti a dorost, Chlum u Třeboně
Steroidní osteoporóza
MUDr. Emese Majorová1, MUDr. Martin Mráz2, MUDr. Pavol Drahovský CSc.3
1Detská fakultná nemocnica II. klinika deti a dorastu, Košice 2 Detská fakultná nemocnica I. klinika deti a dorastu, Košice 3 FNsP, detské chirurgické oddelenie, Košice
Syndróm krátkeho čreva
KLINICKORADIOLOGICKÁ DIAGNÓZA
prof. MUDr. Vladimír Mihál, CSc.1, MUDr. Kamila Michálková2, MUDr. Zbyněk Novák1, MUDr. Ladislava Kučerová3, MUDr. Dagmar Pospíšilová, Ph.D.1, MUDr. Jiří Bučil2, MUDr. Josef Grym4
1Dětská klinika LF UP a FN v Olomouci 2Radiologická klinika LF UP a FN v Olomouci 3Ústav patologie LF UP a FN v Olomouci 4Dětské oddělení, SZZ Krnov
Kapilární hemangiom sleziny
SLOVO ÚVODOM
Prof. MUDr. Vladimír Mihál CSc.
Péče vyžadovaná rodiči
PRE SESTRY
Stanislava Herdová
ORL klinika, FN Hradec Králové
Vyšetřování sluchu u dětí
PEDIATRIA ZALOŽENÁ NA DÔKAZOCH
Mgr. Jarmila Potomková
Informační centrum LF UP v Olomouci
Kazuistika založená na důkazu „evidence-based case report“
PREHĽADNÉ ČLÁNKY
MUDr. Magdalena Weberová
Dětské oddělení, Nemocnice Havlíčkův Brod
Chyby v péči o novorozence po propuštění z nemocnice – II. část
prof. MUDr. Vladimír Mihál, CSc.
Dětská klinika LF UP a FN v Olomouci
Mimostřevní salmonelové infekce
prof. MUDr. Jiří Havlík, DrSc.
Emeritní profesor 1. infekční kliniky 2. LF UK Praha, Fakultní nemocnice Na Bulovce
Jaké mohou být důvody pro změny v dávkování antibiotik?
MUDr. Jan Schwarz, MUDr. Josef Sýkora Ph.D., prof. MUDr. František Stožický, DrSc.
Dětská klinika FN a LF UK v Plzni
Problematika břišní bolesti v dětském věku
MUDr. Zdeněk Faldyna
Psychiatrická klinika FN Olomouc
Psychologické aspekty vývoje osobnosti – pohled prostřednictvím teorie objektních vztahů
created by © zooom.sk s.r.o.