Stiahnite si Acrobat Reader   
 
PŘEHLEDNÉ ČLÁNKY
MUDr. Renata Schmiedbergerová
Dermatovenerologická klinika 2. LF UK a FN Na Bulovce, Praha
Eczema atopicum
MUDr. Zuzana Navrátilová, Ph.D.
Ambulance dermatologické angiologie, Brno
Lymfedém v dětském věku
doc. MUDr. Jozef Hoza, CSc.
Klinika dětského a dorostového lékařství 1. LF UK a VFN, Praha
Lymeská borrelióza u dětí
MUDr. Pavel Žampach
Imunologické oddělení, Nemocnice České Budějovice
Interpretace sérologických vyšetření u gravidních žen a novorozenců
MUDr. Ondřej Adamec
Ortopedická klinika IPVZ a 1. LF UK, FN Na Bulovce, Praha
Plochá noha v dětském věku – diagnostika a terapie
MUDr. Marián Fedor, MUDr. Peter Ďurdík, prof. MUDr. Ján Buchanec, DrSc.
Klinika detí a dorastu JLF UK a MFN, Martin
Syndróm trasenia dieťaťom
INTOXIKACE U DĚTÍ
MUDr. Josef Gut
Dětské oddělení NsP, Česká Lípa
Anticholinergika, serotonergika
KLINICKORADIOLOGICKÁ DIAGNÓZA
prof. MUDr. Vladimír Mihál, CSc., MUDr. Kamila Michálková, MUDr. Jaroslav Wiedermann, CSc., MUDr. Pavel Geier, MUDr. Eva Klásková, MUDr. Roman Juřenčák, doc. MUDr. František Kopřiva, Ph.D., MUDr. Jiří Bučil, MUDr. Josef Pokorný, RNDr. Kateřina Zedníková
Dětská klinika LF UP a FN, Olomouc; Radiologická klinika LF UP a FN, Olomouc; Otorinolaryngologická klinika LF UP a FN, Olomouc; Ústav soudního lékařství a medicínského práva LF UP a FN, Olomouc
Spontánní pneumomediastinum s podkožním emfyzémem
SDĚLENÍ Z PRAXE
MUDr. Jarmila Vospělová, doc. MUDr. Jiřina Zapletalová, Ph.D.
Dětská klinika LF UP a FN, Olomouc
Neprospívání u chlapce s cystickou fibrózou
h. doc. MUDr. Michal Hladík, Ph.D., MUDr. Andrea Olosová, Ph.D., MUDr. Iveta Jourová, MUDr. Tomáš Zaoral, MUDr. Asad Bakhtary, MUDr. Romuald Čuřík, MUDr. Štěpán Rucki, CSc.
Oddělení pediatrické resuscitační a intenzivní péče, FNsP, Ostrava; Dětské oddělení nemocnice s poliklinikou, Třinec
Akutní poškození jater paracetamolem
doc. MUDr. Ivan Novák, CSc.
Katedra pediatrie IPVZ, Fakultní Thomayerova nemocnice, Praha
Varicella – očkovat – neočkovat?
MUDr. Jiří Reitinger, MUDr. Zdeněk Zlámal, CSc., MUDr. Vratislav Smolka, MUDr. Jaroslav Wiedermann, CSc., MUDr. Kamila Michálková, MUDr. Eva Klásková,
Dětská klinika JIRP, LF UP a FN, Olomouc; I. chirurgická klinika LF UP a FN, Olomouc; Radiologická klinika FN, Olomouc
Reinvaginace v dětském věku
created by © zooom.sk s.r.o.