Stiahnite si Acrobat Reader   
 
PŘEHLEDNÉ ČLÁNKY
MUDr. Renata Schmiedbergerová
Dermatovenerologická klinika 2. LF UK a FN Na Bulovce, Praha
Eczema atopicum
MUDr. Zuzana Navrátilová, Ph.D.
Ambulance dermatologické angiologie, Brno
Lymfedém v dětském věku
Lymfedém představuje chronické, progredující, často celoživotní onemocnění, které postihuje všechny dimenze kvality života našich pacientů. Jeho manifestace v dětském věku znamená velmi závažný terapeutický a sociální problém. Terapie vychází ze základních principů komplexní fyzikální terapie. V raném dětském věku nelze předpokládat spolupráci dětí na léčbě, je nutná maximální péče rodičů. V pozdějším věku je možné již získat určitou, stále se rozvíjející spolupráci dítěte na každodenní terapii tohoto chronického onemocnění.
Kľúčové slová: lymfedém, etiologie, klinický obraz, komplexní dekongestivní terapie.

LYMPHEDEMA IN CHILDHOOD
Lymphedema is a serious, worsening, often long-life disease, which influences all dimensions of the quality of life of our patients. The manifestation of the lymphedema in the childhood is a real therapeutic and social problem. The complex decongestive therapy is an essential part of the therapy. In earl childhood is impossible to expect an active co-operation of our patients, the daily care of the parents is necessary. Later, the co-operation with the children could gradually incerase in the programme of daily treatment of this chronic disease.
Key words: lymphedema, etiology, clinical signs, complex decongestive therapy.
doc. MUDr. Jozef Hoza, CSc.
Klinika dětského a dorostového lékařství 1. LF UK a VFN, Praha
Lymeská borrelióza u dětí
MUDr. Pavel Žampach
Imunologické oddělení, Nemocnice České Budějovice
Interpretace sérologických vyšetření u gravidních žen a novorozenců
MUDr. Ondřej Adamec
Ortopedická klinika IPVZ a 1. LF UK, FN Na Bulovce, Praha
Plochá noha v dětském věku – diagnostika a terapie
MUDr. Marián Fedor, MUDr. Peter Ďurdík, prof. MUDr. Ján Buchanec, DrSc.
Klinika detí a dorastu JLF UK a MFN, Martin
Syndróm trasenia dieťaťom
INTOXIKACE U DĚTÍ
MUDr. Josef Gut
Dětské oddělení NsP, Česká Lípa
Anticholinergika, serotonergika
KLINICKORADIOLOGICKÁ DIAGNÓZA
prof. MUDr. Vladimír Mihál, CSc., MUDr. Kamila Michálková, MUDr. Jaroslav Wiedermann, CSc., MUDr. Pavel Geier, MUDr. Eva Klásková, MUDr. Roman Juřenčák, doc. MUDr. František Kopřiva, Ph.D., MUDr. Jiří Bučil, MUDr. Josef Pokorný, RNDr. Kateřina Zedníková
Dětská klinika LF UP a FN, Olomouc; Radiologická klinika LF UP a FN, Olomouc; Otorinolaryngologická klinika LF UP a FN, Olomouc; Ústav soudního lékařství a medicínského práva LF UP a FN, Olomouc
Spontánní pneumomediastinum s podkožním emfyzémem
SDĚLENÍ Z PRAXE
MUDr. Jarmila Vospělová, doc. MUDr. Jiřina Zapletalová, Ph.D.
Dětská klinika LF UP a FN, Olomouc
Neprospívání u chlapce s cystickou fibrózou
h. doc. MUDr. Michal Hladík, Ph.D., MUDr. Andrea Olosová, Ph.D., MUDr. Iveta Jourová, MUDr. Tomáš Zaoral, MUDr. Asad Bakhtary, MUDr. Romuald Čuřík, MUDr. Štěpán Rucki, CSc.
Oddělení pediatrické resuscitační a intenzivní péče, FNsP, Ostrava; Dětské oddělení nemocnice s poliklinikou, Třinec
Akutní poškození jater paracetamolem
doc. MUDr. Ivan Novák, CSc.
Katedra pediatrie IPVZ, Fakultní Thomayerova nemocnice, Praha
Varicella – očkovat – neočkovat?
MUDr. Jiří Reitinger, MUDr. Zdeněk Zlámal, CSc., MUDr. Vratislav Smolka, MUDr. Jaroslav Wiedermann, CSc., MUDr. Kamila Michálková, MUDr. Eva Klásková,
Dětská klinika JIRP, LF UP a FN, Olomouc; I. chirurgická klinika LF UP a FN, Olomouc; Radiologická klinika FN, Olomouc
Reinvaginace v dětském věku
created by © zooom.sk s.r.o.