Stiahnite si Acrobat Reader   
 
PŘEHLEDNÉ ČLÁNKY
prof. PhDr. Zdeněk Matějček, CSc.
Psychiatrické centrum Praha-Bohnice
Dětský pacient v komunikaci s lékařem
doc. MUDr. Vladimír Mihál, CSc.
Dětská klinika LFUP a FN Olomouc
Význam proteinů akutní fáze a neutrofilních granulocytů při diagnostice bakteriálního zánětu
PaedDr. Ilona Kejklíčková
Soukromá klinika pro vady řeči a sluchu, LOGO, Brno
Vady řeči
MUDr. Jaroslava Braunová
Ústav imunologie LF UP
Rizika vzniku bronchiálního astmatu u dětí
MUDr. Oldřich Šmakal
Urologická klinika FN Olomouc
Vyšetření a léčba dítěte s pomočováním
MUDr. Vratislav Smolka
Dětská klinika FN a LF Univerzity Palackého, Olomouc
Hepatomegalie v dětském věku
KLINICKORADIOLOGICKÁ DIAGNÓZA
doc. MUDr. Vladimír Mihál, CSc., MUDr. Kamila Michálková, MUDr. Marta Neklanová, MUDr. Marie Šimková, MUDr. Josef Machač,
Dětská klinika LFUP a FN Olomouc Radiologická klinika LFUP a FN Olomouc Neurochirurgická klinika LFUP a FN Olomouc
Neurofibrom páteřního kanálu jako méně obvyklá příčina coxalgie
PRO SESTRY
Bc. Jaroslava Fendrychová, MUDr. Miroslava Janková, MUDr. Marie Ryšavá, MUDr. Ondřej Rybníček
katedra pediatrie, IDV PZ Brno II. dětská klinika, JIPN, FN Brno, pracoviště Dětská nemocnice ARO, FN Brno, pracov
Dlouhodobá péče o dítě s bronchopulmonální dysplázií
PEDIATRIE VE ZKRATCE
MUDr. Jindřich Pohl
Pediatrická klinika a katedra pediatrie IPVZ, Fakultní Thomayerova nemocnice, Praha
Astma bronchiale
SDĚLENÍ Z PRAXE
MUDr. Marie Foltýnová
Dětská a dorostová psychiatrické ambulance Ostrava
Olanzapin u tikových poruch v dětství
MUDr. Jana Čechová
Dětské středisko, Brno
Diagnóza Dětské mozkové obrny a rodina
created by © zooom.sk s.r.o.