Stiahnite si Acrobat Reader   
 
AKÁ JE VAŁA DIAGNÓZA ?
MUDr. Josef Gut
Dětské oddělení NsP v České Lípě
Jaká je Vaše diagnóza?
MUDr. Josef Gut
Dětské oddělení NsP v České Lípě
Jaká je vaše diagnóza? – odpovědi
INFORMÁCIE A KOMENTÁRE
Prof. MUDr. Zdeněk Doležel, CSc.
Ze zahraničního tisku - Analýza déletrvající horečky
INFORMÁCIE Z PRAXE
MUDr. Dagmar Pospíšilová, Ph.D.1, MUDr. Petr Smíšek2, MUDr. Lenka Vepřeková3, MUDr. Bohumír Blažek4, prof. MUDr. Vladimír Mihál, CSc.1
1Dětská klinika Fakultní nemocnice a Lékařské fakulty Univerzity Palackého v Olomouci 2II. dětská klinika 2. Lékařské fakulty UK a Fakultní nemocnice v Praze-Motole 3I. interní klinika-CHL 1. lékařské fakulty UK a Všeobecné fakultní nemocni
Možnosti využití anti-D globulinu v léčbě dětí s chronickou formou ITP
MUDr. Igor Ondrejka, PhD., MUDr. Milena Drímalová, CSc., MUDr. Alena Mažgútová
Psychiatrická klinika MFN a UK JLF v Martine
Kvalitatívne poruchy psychomotoriky v pedopsychiatrii
MUDr. Pavel Kosina1, MUDr. Karel Honegr, Ph.D.1, MUDr. Miroslav Förstl2, MVDr. Zuzana Čermáková2
1Klinika infekčních nemocí LF a FN v Hradci Králové , 2Ústav klinické mikrobiologie LF a FN v Hradci Králové
Malárie – neobvyklá příčina febrilního stavu u kojence
KLINICKORADIOLOGICKÁ DIAGNÓZA
prof. MUDr. Vladimír Mihál, CSc.1, MUDr. Kamila Michálková2, MUDr. Vratislav Smolka1, doc. MUDr. František Kopřiva, Ph.D.1
1Dětská klinika LF UP a FN Olomouc 2Radiodiagnostická klinika LF UP a FN Olomouc
Recidivující sekundární spontánní pneumotorax
SLOVO ÚVODOM
MUDr. Josef Gut
Dětské oddělení NsP Česká Lípa
„Ze všech zvířat je chlapec nejnezkrotnější“
PEDIATRIA V SKRATKE
MUDr. Miroslav Förstl1, doc. RNDr. Vladimír Buchta, CSc.1,2, RNDr. Libuše Kolářová, CSc.3,4
1Ústav klinické mikrobiologie FN a LF UK Hradec Králové 2Katedra biologických a lékařských věd FaF UK Hradec Králové 3Národní referenční laboratoř pro tkáňové helmintózy, IPVZ Praha, 4Ústav mikrobiologie 3. LF UK Praha
Přehled diagnostiky a terapie střevních parazitóz
PRE SESTRY
Mgr. Jitka Dresslerová
lektor ošetřovatelství, KIGOPL LF MU Brno
První pomoc u dětí – část I.
PEDIATRIA ZALOŽENÁ NA DÔKAZOCH
Prof. MUDr. Vladimír Mihál, CSc.
Dětská klnika LF UP a FN v Olomouci
EBM pohled na doporučení „pít hodně tekutin“ u dětí s akutním respiračním infektem
PREHĽADNÉ ČLÁNKY
doc. MUDr. Dalibor Sedláček, CSc.1, MUDr. Věra Štruncová1, MUDr. Kateřina Pizingerová, Ph.D.2, MUDr. Mirka Švecová3, prim. MUDr. Zdeněk Chudáček, Ph.D.4, MUDr. Věra Amblerová5
1Infekční klinika, FN a LF UK v Plzni , 2Dětská klinika, FN a LF UK v Plzni , 3Virologické oddělení, FN a LF UK v Plzni , 4Radiodiagnostické oddělení, FN a LF UK v Plzni , 5Neurologická klinika, FN a LF UK v Plzni
Herpetická encefalitida
MUDr. Lubomír Kukla, CSc.
Sociální teorie LF MU, Brno
Mýty a skutečnosti o náhradní péči o děti v ČR
doc. MUDr. Vladimír Komárek, CSc.
Klinika dětské neurologie UK, 2. LF a FN Motol, Praha
Věkově vázané epileptické syndromy u dětí
MUDr. Anna Zobanová
Soukromá oční ordinace, Praha
Koordinace péče o poruchy vidění ve spolupráci dětský lékař a oftalmolog
MUDr. Helena Ambrožová
I. infekční klinika 2. LF UK a FN Bulovka
Infekční průjmová onemocnění u dětí
created by © zooom.sk s.r.o.