Stiahnite si Acrobat Reader   
 
PŘEHLEDNÉ ČLÁNKY
MUDr. Astrida Šuláková
Klinika dětského lékařství FNsP, Ostrava
Dieta u dětí s atopickým ekzémem
MUDr. Martin Mráz
I. klinika detí a dorastu LF UPJŠ a DFN, Košice
Diagnostika a liečba horúčky u novorodencov, dojčiat a batoliat
doc. MUDr. Michal Hrdlička, CSc.
Dětská psychiatrická klinika UK, 2. LF a FN Motol, Praha
Schizofrenie v dětském a adolescentním věku
MUDr. Helena Ambrožová, Ph.D.
I. infekční klinika UK 2. LF a FN Bulovka, Praha
Infekční mononukleóza
MUDr. Jitka Kalmusová
Národní referenční laboratoř pro meningokokové nákazy, Státní zdravotní ústav, Praha
Rychlá PCR diagnostika invazivního meningokokového onemocnění
INFORMÁCIE
MUDr. Anna Mydlilová
Národní laktační centrum, FTN Krč, Praha
DOPORUČENÍ PRO KOJENÍ FYZIOLOGICKÝCH NOVOROZENCŮ, KOJENCŮ A MALÝCH DĚTÍ
INTOXIKACE U DĚTÍ
MUDr. Josef Gut
Dětské oddělení NsP, Česká Lípa
Teofylin, betamimetika, antihistaminika
JAKÁ JE VAŁE DIAGNÓZA?
prof. MUDr. Zdeněk Doležel, CSc., MUDr. Markéta Knetigová, MUDr. Dana Dostálková, MUDr. Jiří Štarha, Ph.D.
II. dětská klinika LF MU a FN, Brno
MUDr. Jan Petrželka
Dětské oddělení, Nemocnice Uherské Hradiště
Jaká je vaše diagnóza?
Údaje v rodinné anamnéze čtyřletého chlapce jsou bezvýznamné. Hoch se narodil z nekomplikovaného těhotenství, v termínu, záhlavím a bez perinatální patologie. Čtvrtý den po narození se u dítěte 2× vyskytly krátkodobé převážně klonické křeče, jejichž etiologie zůstala neobjasněna. Neurologické vyšetření před propuštěním z porodnice a opakované v průběhu kojeneckého období bylo hodnoceno jako normální. Chlapec se v dalších letech svého života vyvíjel zcela obvyklým způsobem, očkován byl řádně, vč. vakcinace proti N. meningitidis C.
KLINICKORADIOLOGICKÁ DIAGNÓZA
prof. MUDr. Vladimír Mihál, CSc., MUDr. Zdeněk Zlámal, CSc., MUDr. Kamila Michálková,, MUDr. Vratislav Smolka, MUDr. Jiří Bučil, Ph.D.
Dětská klinika LF UP a FN, Olomouc;1. chirurgická klinika LF UP a FN, Olomouc; Radiologická klinika LF UP a FN, Olomouc
Ileus jako projev Bochdalekovy brániční kýly v adolescentním věku u pacienta s mentálním defektem
SLOVO ÚVODOM
Luba Skořepová, herečka
Nenaplněná touha po objetí zraňuje celý život
PRO SESTRY
Ivanka Pantělejevová
Zdravotně-sociální pracovnice, FN Brno
Úloha sociální pracovnice v péči o dítě ve zdravotnickém zařízení
PEDIATRIA V SKRATKE
doc. MUDr. František Kopřiva, CSc.
Dětská klinika FN a LF UP, Olomouc
Diagnostika a léčba dráždivého kašle
SDĚLENÍ Z PRAXE
MUDr. Petr Pešák
Dětské oddělení, Baťova krajská nemocnice, Zlín
Toxoplazmová myozitida
prof. MUDr. Zdeněk Doležel
II. dětská klinika LF MU a FN, Brno
Ze zahraničního tisku
PhDr. Kateřina Chamoutová, Mgr. Hana Chamoutová, MUDr. Libuše Pazderová
Katedra psychologie PEF ČZU, Dětská neurologická klinika FN Motol, Praha; Gynekologicko-porodnická klinika VFN Praha
Psychologické vyšetřování extrémně nezralých dětí
created by © zooom.sk s.r.o.