Stiahnite si Acrobat Reader   
 
PŘEHLEDNÉ ČLÁNKY
PaedDr. Libuše Smolíková
Klinika rehabilitace, UK Praha, 2. lékařská fakulta a FN v Motole, Praha
Hygiena horních cest dýchacích – součást léčebné rehabilitace
doc. MUDr. Milan Kolář, Ph.D.1, MUDr. Jindra Lochmannová jr.2
1Ústav mikrobiologie FN a LF UP v Olomouci 2Interní klinika 2. LF UK v Praze
Antibiotická léčba nejčastějších bakteriálních infekcí u dětí v komunitě
MUDr. Lukáš Lavička, prof. MUDr. Ivo Šlapák, CSc.
Klinika dětské ORL, LF MU a FN Brno
Porucha sluchu v dětském věku – poznámky pro pediatra
MUDr. Dagmar Pospíšilová, Ph.D.
Dětská klinika FN Olomouc
Anémie chronických nemocí v dětském věku
PhDr. Tamara Hrachovinová
Katedra psychologie FF UK, Praha a Centrum diabetologie IKEM, Praha
Komorbodita poruch příjmu potravy a diabetes mellitus 1. typu
KLINICKORADIOLOGICKÁ DIAGNÓZA
MUDr. Zdeněk Zlámal, CSc.
I. chirurgická klinika FN Olomouc
Několik poznámek chirurga k duodenální obstrukci u dětí
prof. MUDr. Vladimír Mihál, CSc.1, MUDr. Kamila Michálková2, MUDr. Zdeněk Zlámal, CSc.3, MUDr. Jaroslav Wiedermann, CSc.
1Dětská klinika LF UP a FN Olomouc 2Radiologická klinika LF UP a FN Olomouc 3I. chirurgická klinika LF UP a FN Olo
Preduodenální portální žíla jako příčina intermitentní duodenální obstrukce
PRO SESTRY
Kamila Berková
Oddělení léčebné výživy, FN Olomouc
Obecné zásady výživy dětí a dorostu
SLOVO ÚVODEM
prof. Vladimír Mihál
Slovo úvodem
PEDIATRIE VE ZKRATCE
prof. MUDr. Zdeněk Doležel, CSc.
II. dětská klinika LF MU a FN Brno
Akutní a chronické selhání ledvin
SDĚLENÍ Z PRAXE
MUDr. Jana Čechová
Dětské středisko, Brno
Torze Vaječníku
MUDr. Nora Hradská1, MUDr. Vratislav Smolka2
1Praktický lékař pro děti a dorost, Litovel 2Dětská klinika FN Olomouc
Wilsonova nemoc a infekce Helicobacterem pylori jako neobvyklá kombinace gastrointestinálních obtíží
doc. MUDr. Ivan Novák, CSc
Pediatrická klinika IPVZ a 1. LF UK, Fakultní Thomayerova nemocnice Praha
Automatický analyzátor biochemických veličin PICCOLO, Abaxis, USA
created by © zooom.sk s.r.o.