Stiahnite si Acrobat Reader   
 
PŘEHLEDNÉ ČLÁNKY
MUDr. Eva Daňková, CSc., MUDr. Stanislava Honzová
Imunologické centrum, Praha
Kdy indikovat imunologické a alergologické vyšetření před a po očkování?
doc. MUDr. Vilma Marešová, CSc.
I. infekční klinika 2. LF a Katedra infekčních nemocí IPVZ, Praha
Nejčastější chyby a omyly v antibiotické terapii dýchacích cest
MUDr. Eva Fusková, doc. MUDr. Drahomíra Bartošová, CSc., MUDr. Marta Trnková
Klinika dětských infekčních nemocí, Pracoviště dětské medicíny FN Brno
Toxoplazmóza v dětském věku
MUDr. Hana Fišerová
ORL klinika UK 2 LF, Fakultní nemocnice v Motole, Praha
Postavení kortikosteroidů v komplexní terapii alergické rýmy
prof. MUDr. Ján Buchanec, DrSc.1, MUDr. Igor Ondrejka, PhD.2, PeadDr. Oľga Chromá1, prof. MUDr. Jana Buchancová, CSc.3,
1Klinika detí a dorastu UK JLF a MFN Martin 2Psychiatrická klinika UK JLF a MFN Martin 3Klinika pracovného lekárst
Münchhausenov syndróm
prof. MUDr. Eva Seemanová, DrSc.
Oddělení klinické genetiky ústavu biologie a lékařské genetiky 2. LF UK Praha
Genetická dysmorfologie
JAKÁ JE VAŁE DIAGNÓZA?
MUDr. Ivana Plášilová, MUDr. Kateřina Štichhauerová, MUDr. Vladimír Němec
Dětské oddělení, Krajská nemocnice, Pardubice
JAKÁ JE VAŠE DIAGNÓZA?
MUDr. Ivana Plášilová, MUDr. Kateřina Štichhauerová, MUDr. Vladimír Němec
Dětské oddělení, Krajská nemocnice, Pardubice
JAKÁ JE VAŠE DIAGNÓZA? – Odpovědi
KLINICKORADIOLOGICKÁ DIAGNÓZA
of. MUDr. Vladimír Mihál, CSc.1, MUDr. Kamila Michálková2, MUDr. Jiří Bučil2, MUDr. Jarmila Vospělová1, MUDr. Miroslav P
1Dětská klinika LF UP a FN Olomouc 2Radiologická klinika LF UP a FN Olomouc 3Ortopedická klinika LF UP a FN Olomou
Salmonelová artritida ramenního kloubu u kojence
SLOVO ÚVODEM
Vladimír Mihál
Nevytrácí se z našeho života laskavost?
KOMENTÁŘE
prof. RNDr. Stanislav Komenda, DrSc.
Oddělení biometrie LF UP Olomouc
Statistika – letmé nahlédnutí do výkladového slovníku
Vladimír Mihál
Odešel doc. MUDr. Miloslav Navrátil, CSc. *29. 6. 1930 †17. 10. 2003
Docent M. Navrátil promoval na Karlově univerzitě v roce 1955. Svou odbornou pediatrickou pouť zahájil v Bruntále v roli sekundárního lékaře, později pracoval jako obvodní pediatr v Uničově. Šest let po promoci již vstoupil na klinickou dráhu, nejdříve jako odborný asistent katedry pediatrie LF UP v Olomouci. V roce 1976 se stal primářem dětského oddělení Krajské nemocnice v Ostravě. V letech 1987-1994 zastával funkci přednosty Dětské kliniky LF UP a FN v Olomouci. Docent Navrátil vykonal rozsáhlou práci vědeckou (hepatologie a endokrinologie), pedagogickou, ale i obdivuhodně obsáhlou veřejně-zdravotnickou a organizační práci (krajský odborník pro pediatrii, člen poradního sboru hlavního odborníka pro pediatrii ČSR). Docent Navrátil celý svůj život zůstal věrný svým zásadám, bez ohledu na osobní prospěch. I proto byl až do své smrti velmi váženým členem Etické komise LF UP a FN Olomouc a členem Čestné rady okresního sdružení ČLK. Nikdy by mě nenapadlo, že noční rozhovor, který jsme vedli před pár dny při cestě domů, vracejíc se z pracovního jednání v Brně, kde jsme připravovali ediční plán pro náš časopis na rok 2004, bude rozhovorem posledním. Nikdy svou kliniku neopustil na delší čas. Nevracel se pouze jako vážený host, ale vedly jej k nám většinou pracovní povinnosti. Až jsem měl pocit, že toho tak trochu zneužíváme. Měl trvalý zájem o dění na klinice, nevynechal jediný klinický seminář, oduševněně diskutoval na olomouckých pediatrických kongresech, kde obvykle sedával v prvních řadách. Při pohledu na něj jsem cítil zvláštní oporu, byl pro nás trvalým majákem bezpečí. Docent Navrátil byl jeden z mála lidí, které jsem v životě potkal, ten, který vždy každému obětavě pomohl, ke každému přistupoval velmi přátelsky a nezištně a často pracoval na úkor vlastního soukromí a odpočinku. Jeho práce, vztah k malým pacientům a ke spolupracovníkům byly více než příkladné. Mít vedle sebe někoho takového, jako byl docent Navrátil, to znamenalo cítit podporu, lásku a porozumění. Co snad však pro mě znamenalo ještě víc, že jsem ho poznal jako velmi upřímného, laskavého a bezelstného člověka. Docent Miloš Navrátil byl výjimečně dobrý a charakterní člověk a velký lékař a vím, že právě proto on bude vždy kolem nás, v našich srdcích, v našem každodenním jednání a v naší paměti. Nikdy na Vás nezapomeneme. Čest Vaší památce.
PEDIATRIE VE ZKRATCE
prof. MUDr. Jan Lebl, CSc.
Klinika dětí a dorostu, 3. LF UK a FN Královské Vinohrady, Praha
Porucha růstu
PEDIATRIE ZALOŽENÁ NA DůKAZECH
prof. MUDr. Vladimír Mihál, CSc.
Dětská klinika LF UP a FN Olomouc
Může soutěž nekuřáckých tříd zpozdit začátek kouření dospívajících?
SDĚLENÍ Z PRAXE
oc. MUDr. Radovan Slezák, CSc.1, MUDr. Miroslav Förstl2, MUDr. María Fernanda Ponce León1
1Stomatologická klinika LF UK a FN v Hradci Králové 2Ústav klinické mikrobiologie LF UK a FN v Hradci Králové
Neobvyklá forma HSV primoinfekce
MUDr. Vladimír Němec1, doc. MUDr. František Helcl, CSc.2, MUDr. Ivana Plášilová1
1 Dětské oddělení, Krajská nemocnice Pardubice 2 Neurochirurgické oddělení, Krajská nemocnice Pardubice
Epidurální krvácení u kojence
MUDr. Hana Roháčová
Infekční klinika, FN Na Bulovce, Praha
Invazivní meningokoková onemocnění
MUDr. Věra Adámková, CSc.2, prof. MUDr. Miloš Velemínský, CSc.1, doc. MUDr. Jiří Janda, CSc.1, Mgr. Jelena Skibová2,
1Fakulta sociálních věd, jihočeská Univerzita České Budějovice 2institut klinické a experimentální medicíny, praha
Hodnoty krevního tlaku u vzorku sedmnáctiletých osob v české republice
created by © zooom.sk s.r.o.