Stiahnite si Acrobat Reader   
 
ÚVODNÉ SLOVO
Vladimír Mihál
Psychologické eseje – poslední poselství profesora Matějčka
AKÁ JE VAŁA DIAGNÓZA ?
MUDr. Josef Grym1, RNDr. Jiří Kobliha2, MUDr. Jaroslav Vašíř1
1Pediatrické oddělení SZZ Krnov 2Centrální laboratoř, úsek mikrobiologie, SZZ Krnov
JAKÁ JE VAŠE DIAGNÓZA?
MUDr. Josef Grym1, RNDr. Jiří Kobliha2, MUDr. Jaroslav Vašíř1
1Pediatrické oddělení SZZ Krnov 2Centrální laboratoř, úsek mikrobiologie, SZZ Krnov
JAKÁ JE VAŠE DIAGNÓZA – odpovědi
INFORMÁCIE A KOMENTÁRE

Existuje gen pro Syndrom náhlého úmrtí kojenců (SIDS)?
MUDr. Pavla Mendlová, prof. MUDr. Jan Vavřinec, DrSc. a Česká pracovní skupina studie TRIGR
Pediatrická klinika, Fakultní nemocnice Motol, Praha
Výzkum nutriční prevence diabetes mellitus 1. typu – studie TRIGR
INFORMÁCIE Z PRAXE
doc. MUDr. František Kopřiva, Ph.D.1, MUDr. Kamila Michálková2, MUDr. Jiří Bučil2, prof. MUDr. Jiří Šnajdauf, DrSc.3, MUDr. Jaroslav Soukup4.
1Dětská klinika LF UP a FN Olomouc 2Radiologická klinika LF UP a FN Olomouc 3Klinika dětské chirurgie 2. LF UK a FN Motol, Praha 4Ústav patologie a molekulární medicíny 2. LF UK a FN Motol, Praha
Přetrvávající hvízdavé dýchání u kojence vyvolané mediastinální cystou
Autoři popisují výskyt přetrvávajícího hvízdavého dýchání u dítěte v prvním roce života, jehož příčinou byla vrozená mediastinální cysta.
MUDr. Jarmila Seifertová
Dětská ordinace Kladno
Bolesti na hrudi u 16letého chlapce
KLINICKORADIOLOGICKÁ DIAGNÓZA
prof. MUDr. Vladimír Mihál, CSc.1, MUDr. Zbyněk Novák1, MUDr. Dagmar Pospíšilová, Ph.D. 1, MUDr. Kamila Michálková2, MUDr. Jiří Bučil2, doc. MUDr. Martin Tichý, CSc.3, doc. PhDr. Marie Jarošová, CSc.4, PhDr. Milena Holzerová4,
1Dětská klinika LF UP a FN Olomouc 2Radiologická klinika LF UP a FN Olomouc 3Ústav patologie LF UP a FN Olomouc 4Hematoonkologická klinika LF UP a FN Olomouc 5Laboratoř experimentální medicíny při Dětské klinice LF UP a FN Olom
Oboustranná lymfadenopatie s kompresí jugulárních žil jako projev akutní lymfoblastické leukemie
PRE SESTRY
Mgr. J. Dresslerová
lektor ošetřovatelství KIGOPL LF MU Brno
První pomoc u dětí II. část – úrazy
PEDIATRIA ZALOŽENÁ NA DÔKAZOCH
MUDr. Pavel Geier
Dětská klinika LF a FN UP Olomouc
Kde hledat systematické přehledy a randomizované kontrolované studie?
PREHĽADNÉ ČLÁNKY
doc. MUDr. Vilma Marešová, CSc.
I. infekční klinika 2. LF a Katedra infekčního lékařství IPVZ, FN na Bulovce, Praha
Klíšťová meningoencefalitida
doc. PhDr. Jana Kocourková, MUDr. Jiří Koutek
Dětská psychiatrická klinika 2. LF UK a FN Motol, Praha
Riziko suicidálního chování v dětském a adolescentním věku
MUDr. Pavla Mendlová, MUDr. Stanislava Koloušková, CSc., MUDr. Zdeněk Šumník, Ph.D., prof. MUDr. Jan Vavřinec, DrSc.
Pediatrická klinika 2. LF UK a FN Motol, Praha
Vliv výživy na riziko vzniku diabetes mellitus 1. typu
MUDr. Zdeněk Dítě
Urologická klinika VFN a 1. LF UK Praha, subkatedra dětské urologie |PVZ, Praha
Poruchy močení z funkčních a anatomických příčin u dětí
MUDr. Romana Ivančaková, CSc., Ana Lucía Seminario, DDS, MDS
Stomatologická klinika LF UK a FN Hradec Králové
Prevence zubního kazu v kojeneckém a batolecím věku
MUDr. Renata Cíbochová
Klinika dětské neurologie 2. LF UK a FN Motol, Praha
Psychomotorický vývoj dítěte v prvním roce života
created by © zooom.sk s.r.o.