Stiahnite si Acrobat Reader   
 
PŘEHLEDNÉ ČLÁNKY
MUDr. Hana Roháčová, Ph.D.
Infekční klinika FN Na Bulovce, Praha
Onemocnění vyvolaná virem varicella-zoster
MUDr. Michal Goetz
Dětská psychiatrická klinika UK, 2. LF a FN Motol, Praha
Deprese u dětí a adolescentů
MUDr. Karel Goldemund, CSc.
Dětské a dorostové oddělení, Nemocnice Vyškov, p. o.
Chronická obstipace
MUDr. Jitka Škovránková
Ambulance očkování FN Motol, Praha
Očkování dětí s onkologickým onemocněním
MUDr. Eva Radvanská, prof. MUDr. László Kovács, DrSc.
2. detská klinika LF UK a DFNsP, Bratislava
Súčasný pohľad na patofyziológiu a diagnostiku monosymptomatickej nočnej enurézy – princíp „troch systémov“
MUDr. Pavel Frühauf, CSc.
Klinika dětského a dorostového lékařství 1. LF UK a VFN, Praha
Úpravy a přídavky do kojeneckých formulí
MUDr. Štěpánka Průhová, Ph.D., prof. MUDr. Jan Lebl, CSc.
Klinika dětí a dorostu, UK 3. LF a FNKV, Praha
Diferenciální diagnostika hyperglykémie u dětí a dospívajících
MUDr. Pavel Koranda, Ph.D., MUDr. Edita Kabíčková, doc. MUDr. Otakar Bělohlávek, CSc., doc. MUDr. Miroslav Mysliveček, Ph.D., ing. Jaroslav Ptáček, MUDr. Milan Kamínek, Ph.D.
Klinika nukleární medicíny, FN a UP, Olomouc; Klinika dětské hematologie a onkologie, II. LF UK, Praha; ONM – PET centrum, Nemocnice Na Homolce, Praha; Oddělení lékařské fyziky a radiační ochrany, FN a UP, Olomouc
Vyšetřovací metody nukleární medicíny v pediatrii
JAKÁ JE VAŁE DIAGNÓZA?
MUDr. Jarmila Vospělová, MUDr. Hana Flöglová, MUDr. Pavel Geier, MUDr. Eva Klásková
Dětská klinika LF UP a FN Olomouc
MUDr. Michal Konečný Ph.D.
II. interní klinika FN a LF UP Olomouc
Jaká je Vaše diagnóza?
KLINICKORADIOLOGICKÁ DIAGNÓZA
prof. MUDr. Vladimír Mihál, CSc., MUDr. Kamila Michálková, doc. MUDr. Dagmar Pospíšilová, Ph.D.,, MUDr. Zbyněk Novák, MUDr. Bohumír Blažek
Dětská klinika LF UP a FN, Olomouc; Radiologická klinika LF UP a FN, Olomouc; Dětská klinika FN, Ostrava
Splenomegalie s kalcifikacemi jako projev diseminované léze po bcg očkování
PRO SESTRY
Mgr. Alena Zouharová
Úkoly dětské sestry v prevenci rizikového chování dětí a mládeže
SLOVO ÚVODEM
prof. MUDr. Vladimír Mihál CSc.
Dětská klinika LF UP a FN Olomouc
Laskavé slovo vždy šlechtilo moudrého lékaře
PEDIATRIE VE ZKRATCE
doc. MUDr. Dalibor Sedláček CSc., MUDr. Věra Štruncová
Infekční klinika, Fakultní nemocnice, Plzeň
MUDr. Jiří Dort
Neonatologické oddělení, FN a LF UK, Plzeň
MUDr. Mirka Švecová
Virologické oddělení, FN a LF UK Plzeň
Onemocnění vyvolaná lidskými herpetickými viry
SDĚLENÍ Z PRAXE
MUDr. Josef Grym
Pediatrické oddělení nemocnice SZZ, Krnov
Začátek laktace a riziko hypernatremické dehydratace u novorozenců
created by © zooom.sk s.r.o.