Stiahnite si Acrobat Reader   
 
ÚVODNÉ SLOVO
prof. MUDr. Vladimír Mihál, CSc.
Dětská klinika, LF UP a FN Olomouc
Jsme opravdu hluší?
INFORMÁCIE
PharmDr. Miloš Potužák
lékárna, Bakov nad Jizerou
Léčivé rostliny v pediatrii
KLINICKORADIOLOGICKÁ DIAGNÓZA
prof. MUDr. Vladimír Mihál, CSc., MUDr. Oksana Tkachyk, MUDr. Hana Flögelová,
Dětská klinika, LF UP a FN Olomouc
MUDr. Kamila Michálková, MUDr. Dana Houserková,
Radiologická klinika, LF UP a FN Olomouc
MUDr. Tomáš Malý, Ph.D.
I. chirurgická klinika, LF UP a FN Olomouc
MUDr. Tomáš Tichý
Ústav patologie, LF UP a FN Olomouc
Retropankreaticky lokalizovaná bronchogenní cysta
PRO SESTRY
Marcela Jelínková, MUDr. Růžena Filipi
Stomatologická ordinace, Brno
Stomatologická prevence u dětí
Dana Vincentová
ordinace PLDD, Ivanovice na Hané
Výživa novorozence, kojence a batolete
PEDIATRIE VE ZKRATCE
prof. MUDr. Milan Šamánek,
Dětské kardiocentrum Fakultní nemocnice Motol, Praha
DrSc., doc. MUDr. Zuzana Urbanová, CSc.
Klinika dětského a dorostového lékařství 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy, Praha
Léčení zvýšeného krevního tlaku u dětí a mladistvých
PREHĽADNÉ ČLÁNKY
MUDr. Milena Jirásková, CSc.
Dermatovenerologická klinika 1. LF UK a VFN, Praha
Pigmentové névy dětského věku .
doc. MUDr. Vít Petrů, CSc.
Centrum alergologie a klinické imunologie, Nemocnice Na Homolce, Praha
Moderní diagnostika a léčba bronchiálního astmatu u dětí
doc. MUDr. Josef Sýkora, Ph.D., MUDr. Jan Schwarz, MUDr. Konrad Siala, MSc.
Dětská klinika, Fakultní nemocnice a Lékařská fakulta UK Plzeň
Chronická obstipace – terapeutická úskalí v pediatrické praxi
MUDr. Jiří Havránek
JIRP DK, Fakultní Thomayerova nemocnice, Praha
Některé aspekty v diagnostice a léčbě akutní pyelonefritidy
Mgr. Zuzana Masopustová, Mgr. Lenka Lacinová, Ph.D.
Institut výzkumu dětí, mládeže a rodiny při FSS MU, Brno
Raná diagnostika dětského autizmu
MUDr. Zuzana Blechová
I. infekční klinika, 2. LF UK a FN Na Bulovce, Praha
Klíšťová meningoencefalitida a jiné svízele způsobené klíšťaty
SDĚLENÍ Z PRAXE
MUDr. Karel Goldemund, CSc.
Dětské a dorostové oddělení, nemocnice Vyškov, p. o.
Aspirace cizího tělesa a cizí těleso v jícnu – diagnostické problémy
MUDr. Karol Zeleník, MUDr. Eva Mrázková, Ph.D., doc. MUDr. Jiří Mrázek, CSc.
Otorinolaryngologická klinika, FNsP Ostrava
Neobvyklá příčina zduření v oblasti šupiny spánkové kosti
MUDr. Renáta Růžková
Ordinace PLDD, Praha
Racionální antibiotická terapie a zkušenosti se stanovením kvantitativního CRP vyšetření u dětí s horečkou
created by © zooom.sk s.r.o.