Stiahnite si Acrobat Reader   
 
ÚVODNÉ SLOVO
prof. MUDr. László Kovács, DrSc., MPH
Zmena ďalšieho vzdelávania v pediatrii
Jindřich Štreit
Děti jsou snad nositeli nadějí
PÔVODNÉ PRÁCE
MUDr. Oľga Červeňová, CSc.
I. detská klinika, DFNsP, Bratislava
Včasnosť diagnostiky akútnej pyelonefritídy
INFORMÁCIE
PharmDr. Miloš Potužák
Lékárna, Bakov nad Jizerou
Léčivé rostliny v pediatrii
MUDr. Vladimír Dvořák, MUDr. Jiří Ondruš
Centrum ambulantní gynekologie a porodnictví, Brno
Nové perspektivy prevence rakoviny děložního hrdla.
PRÍLOHA
Autodidaktický test č. 4 / 2006
Bobule okolo nás I.
KAZUISTIKA
MUDr. Juraj Hedvig, doc. MUDr. Veronika Vargová, PhD., MUDr. Tatiana Baltesová, PhD.
I. klinika detí a dorastu LF UPJŠ a DFN, Košice
MUDr. Mária Verebová
Klinika rádiodiagnostiky a zobrazovacích metód FN L. Pasteura, Košice
prof. MUDr. Andrej Böör, CSc.
Ústav patológie FN L. Pasteura, Košice
Matej sa sťažoval na bolesti brucha a mal hypertenziu
prof. MUDr. Zdeněk Doležel, CSc., MUDr. Jiří Štarha, Ph.D., MUDr. Dana Dostálková
II. dětská klinika, LF MU a FN, Brno
MUDr. Jarmila Skotáková, CSc.
Klinika dětské radiologie, LF MU a FN, Brno
Reninom – vzácná příčina sekundární hypertenze
KLINICKORADIOLOGICKÁ DIAGNÓZA
prof. MUDr. Vladimír Mihál, CSc., MUDr. Eva Karásková, MUDr. Hana Flögelová, MUDr. Pavla Ledererová
Dětská klinika LF UP a FN, Olomouc
MUDr. David Horák
Radiologická klinika LF UP a FN, Olomouc
MUDr. Marcela Charvátová
Klinika dětské radiologie LF MU a FN, Brno
Fokální bakteriální nefritida (acute lobar nephronia) imitující tumorózní útvar ledviny
PREHĽADNÉ ČLÁNKY
MUDr. Karel Nouza, DrSc., MUDr. Martin Nouza, CSc.,
Centrum klinické imunologie, Praha
MUDr. Ingeborg Vokálová
Ordinace pro děti a dorost, Kralupy nad Vltavou
Systémová enzymoterapie v pediatrii
MUDr. Oldřich Šmakal, Ph.D.,
Urologická klinika FN Olomouc,
MUDr. Hana Flögelová
Dětská klinika FN Olomouc
Diagnostika a léčba dítěte s pomočováním v ambulanci PLDD
MUDr. Milan Junášek
Dermatovenerologická ambulance, Nemocnice sv. Alžběty, Praha
Seboroická dermatitida
doc. MUDr. Ludmila Vyhnánková, CSc.
ORL specialista, Praha
Záněty horních cest dýchacích, rýma
MUDr. Pavel Frühauf, CSc.
Klinika dětského a dorostového lékařství 1. LF UK a VFN, Praha, Ústav sociálního lékařství a veřejného zdravotnictví 1. LF UK, Praha
Nemléčná výživa kojenců a batolat (příkrmy)
MUDr. Iva Příhodová
Neurologická klinika 1. lékařské fakulty UK a VFN, Praha
Poruchy spánku v pediatrické praxi
MUDr. Jarmila Vospělová, MUDr. Josef Tenora, MUDr. Roman Juřenčák
Dětská klinika LF UP a FN, Olomouc
doc. MUDr. Vlastimil Procházka, Ph.D.
II. interní klinika LF UP a FN Olomouc, endoskopické pracoviště
Cizí tělesa v horním zažívacím traktu u dětí. Kdy indikovat endoskopickou extrakci?
created by © zooom.sk s.r.o.