Stiahnite si Acrobat Reader   
 
ÚVODNÉ SLOVO
prof. MUDr. László Kovács, DrSc., MPH
Zmena ďalšieho vzdelávania v pediatrii
Jindřich Štreit
Děti jsou snad nositeli nadějí
PÔVODNÉ PRÁCE
MUDr. Oľga Červeňová, CSc.
I. detská klinika, DFNsP, Bratislava
Včasnosť diagnostiky akútnej pyelonefritídy
INFORMÁCIE
PharmDr. Miloš Potužák
Lékárna, Bakov nad Jizerou
Léčivé rostliny v pediatrii
MUDr. Vladimír Dvořák, MUDr. Jiří Ondruš
Centrum ambulantní gynekologie a porodnictví, Brno
Nové perspektivy prevence rakoviny děložního hrdla.
PRÍLOHA
Autodidaktický test č. 4 / 2006
Bobule okolo nás I.
KAZUISTIKA
MUDr. Juraj Hedvig, doc. MUDr. Veronika Vargová, PhD., MUDr. Tatiana Baltesová, PhD.
I. klinika detí a dorastu LF UPJŠ a DFN, Košice
MUDr. Mária Verebová
Klinika rádiodiagnostiky a zobrazovacích metód FN L. Pasteura, Košice
prof. MUDr. Andrej Böör, CSc.
Ústav patológie FN L. Pasteura, Košice
Matej sa sťažoval na bolesti brucha a mal hypertenziu
prof. MUDr. Zdeněk Doležel, CSc., MUDr. Jiří Štarha, Ph.D., MUDr. Dana Dostálková
II. dětská klinika, LF MU a FN, Brno
MUDr. Jarmila Skotáková, CSc.
Klinika dětské radiologie, LF MU a FN, Brno
Reninom – vzácná příčina sekundární hypertenze
KLINICKORADIOLOGICKÁ DIAGNÓZA
prof. MUDr. Vladimír Mihál, CSc., MUDr. Eva Karásková, MUDr. Hana Flögelová, MUDr. Pavla Ledererová
Dětská klinika LF UP a FN, Olomouc
MUDr. David Horák
Radiologická klinika LF UP a FN, Olomouc
MUDr. Marcela Charvátová
Klinika dětské radiologie LF MU a FN, Brno
Fokální bakteriální nefritida (acute lobar nephronia) imitující tumorózní útvar ledviny
PREHĽADNÉ ČLÁNKY
MUDr. Karel Nouza, DrSc., MUDr. Martin Nouza, CSc.,
Centrum klinické imunologie, Praha
MUDr. Ingeborg Vokálová
Ordinace pro děti a dorost, Kralupy nad Vltavou
Systémová enzymoterapie v pediatrii
Systémová enzymoterapie (SET), uskutečňovaná perorálním podáváním kombinací proteolytických enzymů živočišného a rostlinného původu, projevuje řadu příznivých systémových účinků na fyziologické i patologické procesy v organizmu. SET také podporuje obranný zánět a účinnost antibiotik i dalších léků a omezuje opakované a chronické záněty tkání a orgánů. Na oslabenou imunitu působí SET podnětně, na nadměrnou a patologickou imunitu (imunokomplexové a autoimunitní procesy) působí tlumivě. Využívá se i v prevenci a léčbě úrazů a otoků. V poslední době se SET stále výrazněji uplatňuje i v pediatrii, zvláště v léčbě opakovaných infekcí a úrazů.
Kľúčové slová: proteolytické enzymy, modulace zánětu a imunity, cytokiny, adhezní molekuly.
Kľúčové slová MeSH: hydrolázy peptidové – použitie terapeutické, dieťa; zápal; faktory imunologické; cytokíny; molekuly bunkové adhezívne.

SYSTEMIC ENZYME THERAPY IN PEDIATRY
Systemic enzyme therapy, realized by oral application of proteolytic enzymes od animal and herbal origin reveals a series of positive systemic effects on physiological as well as pathological processes in the organism. SET supports the defensive inflammation and the antibiotic treatment and restricts repeated and chronic inflammatory processes in tissues and organs. SET supports the insufficient immunity and suppresses the exaggerated and pathological immunity (immune-complex diseases, autoimmune diseases). It is also effective in the prevention and treatment of injuries and oedemas. In the last time SET had found an important position also in pediatry, especially in the treatment of recurrent infections and injuries.
Key words: proteolytic enzymes, modulation of inflammation and immunity, cytokines, adhesion moleculaes.
Key words MeSH: peptide hydrolases – therapeutic use, child; inflammation; immunologic factors; cytokines; cell adhesion molecules.
MUDr. Oldřich Šmakal, Ph.D.,
Urologická klinika FN Olomouc,
MUDr. Hana Flögelová
Dětská klinika FN Olomouc
Diagnostika a léčba dítěte s pomočováním v ambulanci PLDD
MUDr. Milan Junášek
Dermatovenerologická ambulance, Nemocnice sv. Alžběty, Praha
Seboroická dermatitida
doc. MUDr. Ludmila Vyhnánková, CSc.
ORL specialista, Praha
Záněty horních cest dýchacích, rýma
MUDr. Pavel Frühauf, CSc.
Klinika dětského a dorostového lékařství 1. LF UK a VFN, Praha, Ústav sociálního lékařství a veřejného zdravotnictví 1. LF UK, Praha
Nemléčná výživa kojenců a batolat (příkrmy)
MUDr. Iva Příhodová
Neurologická klinika 1. lékařské fakulty UK a VFN, Praha
Poruchy spánku v pediatrické praxi
MUDr. Jarmila Vospělová, MUDr. Josef Tenora, MUDr. Roman Juřenčák
Dětská klinika LF UP a FN, Olomouc
doc. MUDr. Vlastimil Procházka, Ph.D.
II. interní klinika LF UP a FN Olomouc, endoskopické pracoviště
Cizí tělesa v horním zažívacím traktu u dětí. Kdy indikovat endoskopickou extrakci?
created by © zooom.sk s.r.o.