Stiahnite si Acrobat Reader   
 
PÔVODNÉ PRÁCE
MUDr. Karol Zeleník
Otorinolaryngologická klinika, FNsP, Ostrava
Efekt adenotómie na stav stredoušia v prevencii sluchovej deprivácie u detí
DIFERENCIÁLNA DIAGNOSTIKA
doc. MUDr. Pavol Sýkora, CSc.
Klinika detskej neurológie LF UK a DFNsP, Bratislava
Bolesti hlavy u detí
KAZUISTIKA
MUDr. Mária Füssiová, MUDr. Edit Rajzák
Detské oddelenie Nemocnice s poliklinikou, Dunajská Streda
Myalgia nie je vždy benígny symptóm
PRE SESTRY
Lucie Huťová
II. dětská klinika LF MU a FN, Brno
Péče o rizikového novorozence s ortopedickou problematikou
Neonatologie je multidisciplinární obor, a pro to se na péči o novorozence podílí také celá řada specialistů jiných odborností. Jednou z nich je i ortopedie. Jen zřídkakdy je ortopedický problém příčinou hospitalizace novorozence na jednotce intenzivní péče. Ortopedická diagnóza je často stanovena v souvislosti s vrozenou vývojovou vadou dítěte nebo v rámci celkového onemocnění. Jedná se tedy většinou o pacienty polymorbidní, s řadou různých zdravotních potíží, z nichž některé vedou k hospitalizaci na JIP; nezřídka tyto potíže mohou být limitu jící z hlediska náročnější ortopedické léčby.
Kľúčové slová MeSH: choroby novorodencov; ortopédia; dislokácia bedra, kongenitálna; komorbidita; kazuistika (publikačný typ).
PREHĽADNÉ ČLÁNKY
MUDr. Helena Ambrožová, Ph.D.
UK 2. LF, 1. infekční klinika FN na Bulovce, Praha
RNDr. Jana Schramlová, CSc.
NRL – elektronová mikroskopie, SZÚ, Praha
Virové gastroenteritidy
MUDr. Daniel Dražan
Ordinace PLDD, Jindřichův Hradec
Očkování proti pneumokokům u dětí
MUDr. Hedvika Geržová
Porodnicko-gynekologická klinika, FN Ostrava
Antikoncepce a adolescentka
doc. MUDr. Darina Chovancová, CSc.
Novorodenecká klinika M. Rusnáka SZU a FNSP Bratislava, Nemocnica sv. Cyrila a Metoda, Bratislava
Novorodenecký skríning na Slovensku
MUDr. Hana Janíčková
AlergoCentrum, Šumperk
Antihistaminika s imunomodulačním účinkem v léčbě alergií
prof. MUDr. Alica Kapellerová, DrSc.
2. detská klinika LF UK a DFNsP, Bratislava
Pneumónie získané v komunite u detí
MUDr. Lenka Pokorná Klímová
Dětské oddělení NsP, Česká Lípa
Syndrom cyklického zvracení
doc. MUDr. Jarmila Rulcová, CSc.
Dermatovenerologická klinika, FN, Brno
Acne vulgaris – od etiopatogeneze po terapii
doc. MUDr. Ludmila Vyhnánková, CSc.
ORL specialistka, Praha
Akutní středoušní záněty
created by © zooom.sk s.r.o.