Stiahnite si Acrobat Reader   
 
INFORMÁCIE
MUDr. Zuzana Fehérvízyová, MUDr. Tomáš Dallos
2. detská klinika LF UK a DFNsP, Bratislava
PEDIATRIA PRE PRAX – 47. PEDIATRICKÉ DNI
DIFERENCIÁLNA DIAGNOSTIKA
prof. MUDr. Ľudmila Podracká, CSc.
1. klinika pre detí a dorast Lekárskej fakulty UPJŠ a Detskej fakultnej nemocnice v Košiciach
DIFERENCIÁLNA DIAGNOSTIKA LYMFADENOPATIÍ
PREHĽADNÉ ČLÁNKY
MUDr. Alena Staníková, PhD.
Detská ORL klinika LF UK a DFNsP, Bratislava
ADENOIDNÉ VEGETÁCIE A CHRONICKÁ TONZILITÍDA – INDIKÁCIE K ADENOTÓMII A TONZILEKTÓMII
prof. RNDr. Jan Krejsek, CSc.,
Ústav klinické imunologie a alergologie, LF UK a FN, Hradec Králové
NUTRICE, PROBIOTIKA A IMUNITNÍ SYSTÉM II. ČÁST: NUTRICE, PŘIROZENÁ SLIZNIČNÍ MIKROFLÓRA A INDIVIDUÁLNÍ IMUNITNÍ REAKTIVITA
MUDr. Iveta Čierna, PhD.
2. detská klinika LF UK a DFNsP v Bratislave
INTOLERANCIA LAKTÓZY NIE JE ALERGIA
doc. MUDr. Ľudmila Košťálová, CSc.
II. detská klinika, LF UK a DFNsP, Bratislava
FYZIOLÓGIA PUBERTY
doc. MUDr. Ludmila Vyhnánková, CSc.
ORL specialista, Praha
PUFA OMEGA-3 A JEJICH PŮSOBENÍ
MUDr. Peter Čižnár, CSc.
1. detská klinika LF UK a DFNsP, Bratislava
ANTIHISTAMINIKÁ V KLINICKEJ PRAXI PEDIATRA
MUDr. Milena Jirásková
Dermatovenerologická klinika 1. LF UK a VFN a IPVZ, Praha
JE OPALOVÁNÍ PRO DĚTI VHODNÉ, NEBO JIM ŠKODÍ?
MUDr. Ivana Pinkavová
Porodnicko-gynekologická klinika FNsP, Ostrava
INFEKCE CHLAMYDIA TRACHOMATIS U DĚTÍ A DOSPÍVAJÍCÍCH
MUDr. Anna Feketeová
I. klinika detí a dorastu DFN, Košice
DIAGNOSTIKA A LIEČBA PARAPNEUMONICKÝCH VÝPOTKOV U DETÍ
doc. MUDr. Pavol Sýkora, CSc.
Klinika detskej neurológie LF UK a DFNsP, Bratislava
MYALGIE PO GASTROENTERITÍDE AKO PRVÝ PRÍZNAK AKÚTNEJ POLYRADIKULONEURITÍDY
created by © zooom.sk s.r.o.