Stiahnite si Acrobat Reader   
 
V SKRATKE
doc. MUDr. Ludmila Vyhnánková, CSc.
ORL specialistka, Praha
HYGIENA NOSU U KOJENCŮ
PRÁVO
JUDr. MUDr. Peter Kováč, PhD.
Ústav súdneho lekárstva LF UK, Bratislava
POUČENIE A SÚHLAS PACIENTA V AMBULANCII PEDIATRA
INFORMÁCIE PRE PRAX
MUDr. Nina Hakáčová, MUDr. Viera Ilíková
Klinika detskej kardiológie, Detské kardiocentrum SR, Bratislava
MUDr. Viera Ilíková
Klinika detskej kardiológie, Detské kardiocentrum SR, Bratislava
doc. MUDr. Jozef Mašura, PhD.
Klinika detskej kardiológie, Detské kardiocentrum SR, Bratislava
PREVENCIA VAZOVAGÁLNEJ SYNKOPY U DETÍ
KAZUISTIKY
doc. MUDr. Pavol Sýkora, CSc.
Klinika detskej neurológie LF UK a DFNsP, Bratislava
ZVÝŠENÁ HODNOTA KREATÍNKINÁZY U DOJČAŤA AKO PRVÝ PRÍZNAK DUCHENNOVEJ PROGRESÍVNEJ SVALOVEJ DYSTROFIE
PRÍLOHA
MUDr. Antonín Gabera
Dětská klinika IPVZ, Masarykova nemocnice, Ústí nad Labem
BOBULE OKOLO NÁS [ 6 ]
KOMENTÁRE
MUDr. Anna Hlavatá
2. detská klinika LF UK a DFNsP a Centrum dedičných metabolických porúch DFNsP, Bratislava
Skúsenosti s liečbou zriedkavých ochorení podávaním „orphan drugs“ na Slovensku
PRE SESTRY
Mgr. Věra Soukupová
Ekologický poradce ROSA, České Budějovice
Bc. Jiřina Soukupová
Záchranná stanice Prachatice
Mgr. Adéla Chadimová
Mateřské centrum Ledňáček, Ledenice
DĚTSKÉ PLENY – NOVINKY, TERMINOLOGIE
PREHĽADNÉ ČLÁNKY
MUDr. Barbora Bábková
Oční klinika FN, Olomouc
MUDr. Klára Marešová, Ph.D.
Oční klinika FN, Olomouc
NEMOCI SLZNÉHO APARÁTU
MUDr. Tatiana Baltesová, PhD.
Detské oddelenie, Nemocnica Dr. Vojtecha Alexandra, Kežmarok
MUDr. Zuzana Seligová
Detské oddelenie, Nemocnica Dr. Vojtecha Alexandra, Kežmarok
ARTÉRIOVÁ HYPERTENZIA U DETÍ A ADOLESCENTOV – DIAGNOSTIKA A LIEČBA
MUDr. Anna Feketeová
I. klinika detí a dorastu LF UPJŠ a Detskej fakultnej nemocnice, Košice
LIEČBA INFEKCIÍ DOLNÝCH DÝCHACÍCH CIEST U DETÍ
MUDr. Mária Krajčírová
2. detská klinika LF UK a DFNsP, Bratislava
CELIAKÁLNA CHOROBA V PRIMÁRNEJ STAROSTLIVOSTI
doc. RNDr. Magdaléna Kuželová, CSc.
Katedra farmakológie a toxikológie FaF UK, Bratislava
POMÁHA EURÓPSKA LIEKOVÁ LEGISLATÍVA O „ORPHAN LIEKOCH“ V LIEČBE DETSKÝCH PACIENTOV SO ZRIEDKAVO SA VYSKYTUJÚCIMI OCHORENIAMI?
doc. MUDr. Vilma Marešová, CSc.
Infekční klinika na Bulovce, Praha
POUŽITÍ ANTIBIOTIK V PRIMÁRNÍ PEDIATRICKÉ PRAXI
MUDr. Renata Přibíková
Dětská klinika IPVZ, Masarykova nemocnice, Ústí nad Labem
LÉČBA RESPIRAČNÍCH INFEKCÍ U DĚTÍ
prof. MUDr. Roman Prymula, CSc., Ph.D.
Fakulta vojenského zdravotnictví, Hradec Králové
NOVINKY V OČKOVÁNÍ PROTI HPV
MUDr. Eva Vernerová
Ústav imunologie 2. LF a FN Motol, Praha
POTRAVINOVÁ ALERGIE V DĚTSKÉM VĚKU
created by © zooom.sk s.r.o.