Stiahnite si Acrobat Reader   
 
ÚVODNÉ SLOVO
MUDr. Peter Čižnár, CSc.
Milé kolegyne a milí kolegovia...
INFORMÁCIE PRE PRAX
MUDr. Juraj Jakubička
Ambulancia detskej pneumológie a ftizeológie, Nitra
IMUNOMODULÁCIA BAKTERIÁLNYMI LYZÁTMI A JEJ KLINICKÝ VÝZNAM V PREVENCII RESPIRAČNÝCH INFEKCIÍ U DETÍ SO ZAMERANÍM NA POSTAVENIE BRONCHOVAXOMU
MUDr. Ľubica Tichá, PhD.
I. detská klinika LF UK a DFNsP, Bratislava
MUDr. Vladimír Bzdúch, CSc.
I. detská klinika LF UK a DFNsP, Bratislava
PLAČ BEZ SĹZ MÔŽE SIGNALIZOVAŤ ZÁKERNÝ TRIPLE A SYNDRÓM
doc. MUDr. Ludmila Vyhnánková, CSc.
ORL specialistka, Praha
NOVÉ PŘÍPRAVKY V LÉČBĚ RINOSINUSITID
KAZUISTIKY
doc. MUDr. Pavol Sýkora, CSc.
Klinika detskej neurológie LF UK a DFNsP, Bratislava
MUDr. Lucia Švecová
Klinika detskej neurológie LF UK a DFNsP, Bratislava
MUDr. Karin Viestová
Klinika detskej neurológie LF UK a DFNsP, Bratislava
NEZVYČAJNÁ MANIFESTÁCIA NEUROFIBROMATÓZY II. TYPU U 13-MESAČNÉHO DIEŤAŤA
MUDr. Karol Zeleník
Otorinolaryngologická klinika FN, Ostrava
doc. MUDr. Pavel Komínek, Ph.D.
Otorinolaryngologická klinika FN, Ostrava
MUDr. Petr Matoušek, Ph.D.
Otorinolaryngologická klinika FN, Ostrava
MUDr. Michal Hladík, Ph.D., h. doc.
Oddělení pediatrické resuscitační a intenzivní péče FN, Ostrava
RETROFARYNGEÁLNÍ ABSCES
POD LUPOU
MUDr. Slavomíra Stanková
II. klinika detí a dorastu LF UPJŠ a DFN, Košice
SALZBURGSKÝ SEMINÁR PEDIATRIC EMERGENCY MEDICINE 2007, SALZBURG, 15. – 21. 4. 2007
PRE SESTRY
Mgr. Věra Soukupová
ekoporadce Rosa o. p. s.
Bc. Jiřina Soukupová
Záchranná stanice Prachatice
Mgr. Adéla Chadimová
MC Ledňáček Ledenice
DĚTSKÉ PLENY: VÝHODY A NEVÝHODY JEDNOTLIVÝCH TYPŮ A DRUHŮ. PŘÍSLUŠENSTVÍ K PLENÁM
PREHĽADNÉ ČLÁNKY
MUDr. Pavol Šimurka
Detské oddelenie, Fakultná nemocnica, Trenčín
MUDr. Mária Štefkovičová, PhD, MPH
Regionálny ústav verejného zdravotníctva so sídlom v Trenčíne
MUDr. Zuzana Krištúfková
Slovenská zdravotnícka univerzita, Bratislava
ROTAVÍRUSOVÉ INFEKCIE
MUDr. Zuzana Blechová
Infekční klinika, Nemocnice na Bulovce, Praha
CHŘIPKA U DĚTÍ
MUDr. Michaela Čakrtová
Klinika plastické chirurgie FNKV, Praha
MUDr. Jiřina Kuderová
Klinika plastické chirurgie FNKV, Praha
MUDr. Eva Leamerová
Klinika plastické chirurgie FNKV, Praha
SOUČASNÉ TRENDY PLASTICKÉ CHIRURGIE V LÉČBĚ VROZENÝCH VÝVOJOVÝCH VAD
MUDr. Miroslav Lakomý
Detské kardiocentrum SR, Bratislava
PORUCHY SRDCOVÉHO RYTMU U DETÍ
MUDr. Martina Bienová, Ph.D.,
Klinika chorob kožních a pohlavních LF UP a FN, Olomouc
MUDr. Renata Kučerová, Ph.D.
Klinika chorob kožních a pohlavních LF UP a FN, Olomouc
ACNE VULGARIS – OSVĚDČENÉ POSTUPY I NOVINKY VE FARMAKOLOGICKÉ LÉČBĚ
prof. MUDr. Janka Jakubíková, CSc.
Detská otorinolaryngologická klinika LF UK a DFNsP, Bratislava
DIFERENCIÁLNA DIAGNOSTIKA CHRÁPANIA U DETÍ
MUDr. Iveta Čierna, PhD.
II. detská klinika LF UK a DFNsP, Bratislava
OBSTIPÁCIA
MUDr. Dagmar Dzurenková, CSc.
Klinika telovýchovného lekárstva LF UK a FNsP, Bratislava
SÚČASNÁ SITUÁCIA TELOVÝCHOVNO-LEKÁRSKEHO VYŠETRENIA AKTÍVNYCH ŠPORTOVCOV DO 18 ROKOV
doc. MUDr. Dalibor Sedláček, CSc.
Infekční klinika FN a LF UK, Plzeň
MUDr. Věra Štruncová
Infekční klinika FN a LF UK, Plzeň
INFEKČNÍ KOMPLIKACE PO PORANĚNÍ ZVÍŘATY
created by © zooom.sk s.r.o.