Stiahnite si Acrobat Reader   
 
ÚVODNÉ SLOVO
doc. MUDr. Oľga Červeňová, CSc.
Anamnéza – spomenúť si
PREHĽADOVÉ ČLÁNKY
prof. MUDr. Přemysl Frič, DrSc.
Interní klinika 1. Lékařské fakulty UK a Ústřední vojenské nemocnice, Praha
PROBIOTIKA, PREBIOTIKA A ATOPIE
MUDr. Pavel Frühauf, CSc.
Klinika dětského a dorostového lékařství 1. LF UK a VFN, Praha, Katedra pediatrie IPVZ, Praha
TUKY V DĚTSKÉ VÝŽIVĚ
doc. MUDr. Hana Houšťková, CSc.
Pediatrická klinika 1. LF UK a IPVZ ve FTNsP, Praha
MUDr. Vítězslav Dedek, CSc.
Pediatrická klinika 1. LF UK a IPVZ ve FTNsP, Praha
prof. MUDr. Karel Křepela, CSc.,
Pediatrická klinika 1. LF UK a IPVZ ve FTNsP, Praha
MUDr. Martin Fajt, MUDr. Jindřich Pohl
Pediatrická klinika 1. LF UK a IPVZ ve FTNsP, Praha
MUDr. Jindřich Pohl
Pediatrická klinika 1. LF UK a IPVZ ve FTNsP, Praha
PNEUMOKOKOVÉ INFEKCE V PEDIATRICKÉ PRAXI
prof. MUDr. Alica Kapellerová, DrSc.,
2. detská klinika LF UK a DFNsP, Bratislava
MUDr. Alica Dzurenková
2. detská klinika LF UK a DFNsP, Bratislava
STRIDOR V DETSKOM VEKU – PRÍČINY A DIAGNÓZA
prof. MUDr. Jiří Nevoral, CSc.
Pediatrická klinika UK 2. LF a FN Motol, Praha
SOUČASNÁ TERAPIE IDIOPATICKÝCH STŘEVNÍCH ZÁNĚTŮ U DĚTÍ
MUDr. Lucia Šabová
2. detská klinika LF UK a DFNsP, Bratislava
prof. MUDr. László Kovács, DrSc., MPH
2. detská klinika LF UK a DFNsP, Bratislava
KYSELINA LISTOVÁ A VRODENÉ VÝVOJOVÉ CHYBY
MUDr. Tomislav Švestka, CSc.
IV. interní klinika 1. LF UK a VFN, Praha
MIKROFLÓRA TRÁVICÍHO TRAKTU A PROBIOTIKA
PÔVODNÉ PRÁCE
MUDr. Pavol Adamík
Psychiatrická klinika, JLF UK a MFN Martin
doc. MUDr. Ivan Ondrejka, PhD.
Psychiatrická klinika, JLF UK a MFN Martin
doc. MUDr. Robert Vyšehradský, PhD
Klinika tuberkulózy a pľúcnych chorôb, JLF UK a MFN Martin
MUDr. Eva Rozborilová, CSc.
Klinika tuberkulózy a pľúcnych chorôb, JLF UK a MFN Martin
VZŤAH HYPERKINETICKEJ PORUCHY A PORÚCH SPÁNKU V DETSTVE
prof. MUDr. Svetozár Dluholucký, CSc.
Detská klinika Detskej fakultnej nemocnice s poliklinikou, Banská Bystrica, Fakulta zdravotníctva Slovenskej zdravotníckej univerzity Bratislava so sídlom v Banskej Bystrici
h. doc. PhDr. Beáta Frčová, PhD, MPH
Fakulta zdravotníctva Slovenskej zdravotníckej univerzity Bratislava so sídlom v Banskej Bystrici
MUDr. Iveta Králinská
ORL ambulancia Detskej fakultnej nemocnice s poliklinikou, Banská Bystrica
MUDr. Anna Purgeľová
Oddelenie mikrobiológie Fakultnej nemocnice s poliklinikou F. D. Roosevelta, Banská Bystrica
CHARAKTERISTIKY AKÚTNEJ OTITIS MEDIA VYŽADUJÚCEJ HOSPITALIZÁCIU U MALÝCH DETÍ
PRÍLOHA
ČLÁNKY UVEREJNENÉ V ČASOPISE PEDIATRIA PRE PRAX V ROKU 2007
KLINICKORADIOLOGICKÁ DIAGNÓZA
MUDr. Peter Mach, CSc.
I. klinika rádiodiagnostiky a zobrazovacích metód LF UPJŠ, Košice
doc. MUDr. Branislav Spišák, CSc., mim. prof.
I. klinika detí a dorastu LF UPJŠ a DFN, Košice
CT VIRTUÁLNA BRONCHOSKOPIA U DETÍ
prof. MUDr. Vladimír Mihál, CSc.
Dětská klinika LF UP a FN Olomouc
MUDr. Kamila Michálková
Radiologická klinika LF UP a FN Olomouc
MUDr. Jaroslav Wiedermann, CSc.
Dětská klinika LF UP a FN Olomouc
MUDr. Tomáš Malý, Ph.D.
I. chirurgická klinika LF UP a FN Olomouc
MUDr. Miroslav Musílek
Dětské oddělení JIP, Šumperská nemocnice a. s.
BOCHDALEKOVA BRÁNIČNÍ KÝLA S POZDĚJŠÍ KLINICKOU MANIFESTACÍ
POD LUPOU
MUDr. Eva Vitáriušová
2. detská klinika LF UK a DFNsP, Bratislava
PREMEŇTE SVOJE IDEÁLY NA SKUTOČNOSŤ!
created by © zooom.sk s.r.o.