Stiahnite si Acrobat Reader   
 
ÚVODNÉ SLOVO
prof. MUDr. László Kovács, DrSc., MPH
Prevencia vrodených vývojových chýb
PREHĽADOVÉ ČLÁNKY
MUDr. Dušan Buchvald, PhD.
Detská dermatovenerologická klinika LF UK a DFNsP, Bratislava
AMBULANTNÁ LIEČBA ATOPICKEJ DERMATITÍDY
MUDr. Daniel Dražan
Ordinace PLDD, Jindřichův Hradec
VARICELLA
MUDr. Hana Fišerová
Klinika ušní, nosní a krční 2. LF UK a FN Motol, Praha
AKUTNÍ A RECIDIVUJÍCÍ RESPIRAČNÍ ONEMOCNĚNÍ U DĚTÍ
MUDr. Jiří Havránek
JIRP, Pediatrická klinika 1. LF a IPVZ, Fakultní Thomayerova nemocnice, Praha
MUDr. Vítězslav Dedek, CSc.
JIRP, Pediatrická klinika 1. LF a IPVZ, Fakultní Thomayerova nemocnice, Praha
MUDr. Martin Fajt
JIRP, Pediatrická klinika 1. LF a IPVZ, Fakultní Thomayerova nemocnice, Praha
MUDr. Pavel Heinige
JIRP, Pediatrická klinika 1. LF a IPVZ, Fakultní Thomayerova nemocnice, Praha
MUDr. Kornel Brosch
JIRP, Pediatrická klinika 1. LF a IPVZ, Fakultní Thomayerova nemocnice, Praha
GUILLAIN-BARRÉ SYNDROM
prof. MUDr. László Kovács, DrSc., MPH
2. detská klinika LF UK a DFNsP, Bratislava
PITNÝ REŽIM U DETÍ
MUDr. Jaroslava Orosová
Klinika detskej pneumológie SZU, FNsP Bratislava, pracovisko Podunajské Biskupice
BRONCHOPULMONÁLNA DYSPLÁZIA – CHRONICKÉ PĽÚCNE OCHORENIE PREDČASNE NARODENÝCH DETÍ
doc. MUDr. Josef Sýkora, Ph.D.
Dětská klinika, Fakultní nemocnice, Lékařská fakulta UK Plzeň
MUDr. Jan Schwarz
Dětská klinika, Fakultní nemocnice, Lékařská fakulta UK Plzeň
MUDr. Michal Huml
Dětská klinika, Fakultní nemocnice, Lékařská fakulta UK Plzeň
KOJENECKÉ KOLIKY
LAUDÁCIE
prof. MUDr. László Kovács, DrSc., MPH
doc. MUDr. Jozef Mašura, CSc.
MUDr. Anna Hlavatá
AD MULTOS ANNOS, SANOS, FORTUNATOS ET BEATOS! VEĽKÁ CENA PRE VZÁCNU OSOBNOSŤ
INFORMÁCIE PRE PRAX
MUDr. Jaroslava Kolářová, Ph.D.
Zdravotně sociální fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, Vojtovo centrum České Budějovice
MUDr. Petra Hánová
Zdravotně sociální fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, Vojtovo centrum České Budějovice
VČASNÁ DIAGNOSTIKA HYBNÝCH PORUCH KOJENCŮ V PRVNÍM TRIMENONU PRVNÍHO ROKU ŽIVOTA
KAZUISTIKY
MUDr. Viktor Jankó
2. detská klinika LF UK a DFNsP, Bratislava
MUDr. Zuzana Laluhová-Striežencová
HaT OLM, DFNsP, Bratislava
prof. MUDr. László Kovács, DrSc., MPH
2. detská klinika LF UK a DFNsP, Bratislava
AJ MALÁ REZNÁ RANA MÔŽE PREKVAPIŤ!
PRÍLOHA
prof. MUDr. László Kovács, DrSc., MPH
2. detská klinika LF UK a DFNsP, Bratislava
Jarmila Vaňová
šéfredaktorka Rómskej tlačovej agentúry, Košice
AKO SA TO POVIE? (Slovensko-rómsko-maďarský slovníček základných výrazov používaných v pediatrickej praxi)
POD LUPOU
prof. MUDr. Marta Munzarová, CSc.
Lékařská fakulta MU, Brno
MÁ SNAD DĚTSKÝ LÉKAŘ SOUHLASIT S EUTANAZIÍ?
doc. MUDr. Jaroslav Slaný, CSc., mim. prof.
Klinika dětského lékařství FN Ostrava
NĚKTERÉ PROBLÉMY PEDIATRICKÉ THANATOLOGIE
created by © zooom.sk s.r.o.