Stiahnite si Acrobat Reader   
 
ÚVODNÉ SLOVO
doc. MUDr. Darina Chovancová, CSc.
Novorodenecká klinika M. Rusnáka SZU a FNsP, Nemocnica sv. Cyrila a Metoda, Bratislava
Ako je to so starostlivosťou o novorodencov na Slovensku?
PREHĽADOVÉ ČLÁNKY
MUDr. Petra Uhlíková
Psychiatrická klinika 1. LF UK, Centrum dorostové a vývojové psychiatrie, Praha
Poruchy spánku u dětí a dorostu z pohledu pedopsychiatra
MUDr. Petr Tláskal, CSc.
Dětská poliklinika FN Motol a 2. LF UK, Praha
Historie a současnost počáteční dětské výživy
prof. MUDr. Roman Prymula, CSc., Ph.D.
Fakulta vojenského zdravotnictví, Hradec Králové
Pneumokokové nákazy a možnosti prevence.
MUDr. Helena Ambrožová, Ph.D.
I. infekční klinika 2. LF UK a FN na Bulovce, Praha
MUDr. Simona Arientová
I. infekční klinika 2. LF UK a FN na Bulovce, Praha, Státní zdravotní ústav, Národní referenční laboratoř pro elektronovou mikroskopii, Praha
Rotavirové infekce a nové možnosti jejich prevence
MUDr. Jaroslava Payerová
Klinika detskej neurológie LF UK a DFNsP, Bratislava
Migréna v detskom veku
MUDr. Jiří Novák
Dětské oddělení a alergologie a klinická imunologie, Litomyšlská nemocnice, a. s.
Léčba alergické rýmy u dětí
prof. MUDr. László Kovács, DrSc., MPH
2. detská klinika LF UK a DFNsP, Bratislava
Očkovanie dnes a zajtra
INFORMÁCIE
MUDr. Eva Vitáriušová
2. detská klinika LF UK a DFNsP, Bratislava
48. pediatrické dni 2. detskej kliniky LF UK a DFNsP – „Pediatria pre prax“ v Bratislave
KAZUISTIKY
MUDr. Jiří Havránek
Dětská klinika I. LF UK a IPVZ, Fakultní Thomayrova nemocnice, Praha
MUDr. Markéta Rárová
Dětská klinika I. LF UK a IPVZ, Fakultní Thomayrova nemocnice, Praha
MUDr. Vítězslav Dedek, CSc.
Dětská klinika I. LF UK a IPVZ, Fakultní Thomayrova nemocnice, Praha
MUDr. Martin Fajt
Dětská klinika I. LF UK a IPVZ, Fakultní Thomayrova nemocnice, Praha
MUDr. Pavel Heinige
Dětská klinika I. LF UK a IPVZ, Fakultní Thomayrova nemocnice, Praha
Centrální syndrom ztráty soli jako komplikace u pacientky s obstrukčním hydrocefalem
doc. MUDr. Pavol Sýkora, CSc.
Klinika detskej neurológie LF UK a DFNsP, Bratislava
Dá sa epilepsia vyliečiť? Kazuistika benígnej parciálnej epilepsie s centrotemporálnymi hrotmi
DIFERENCIÁLNA DIAGNOSTIKA
h. doc. MUDr. Eva Bubanská, PhD.
Klinika pediatrickej onkológie a hematológie SZU pri DFNsP, Banská Bystrica
Diferenciálna diagnostika lymfadenopatií u detí
MUDr. Juliana Ferenczová
I. klinika detí a dorastu LF UPJŠ a DFN, Košice
prof. MUDr. Ľudmila Podracká, CSc.
I. klinika detí a dorastu LF UPJŠ a DFN, Košice
Diferenciálna diagnostika prolongovanej hypoglykémie u novorodencov a detí
created by © zooom.sk s.r.o.