Stiahnite si Acrobat Reader   
 
ÚVODNÉ SLOVO
doc. MUDr. Darina Chovancová, CSc.
Novorodenecká klinika M. Rusnáka SZU a FNsP, Nemocnica sv. Cyrila a Metoda, Bratislava
Ako je to so starostlivosťou o novorodencov na Slovensku?
PREHĽADOVÉ ČLÁNKY
MUDr. Petra Uhlíková
Psychiatrická klinika 1. LF UK, Centrum dorostové a vývojové psychiatrie, Praha
Poruchy spánku u dětí a dorostu z pohledu pedopsychiatra
MUDr. Petr Tláskal, CSc.
Dětská poliklinika FN Motol a 2. LF UK, Praha
Historie a současnost počáteční dětské výživy
prof. MUDr. Roman Prymula, CSc., Ph.D.
Fakulta vojenského zdravotnictví, Hradec Králové
Pneumokokové nákazy a možnosti prevence.
Pneumokoková onemocnění patří mezi nejčastější respirační bakteriální onemocnění postihující různé věkové kategorie. U dětí do dvou let věku a naopak u osob nad 65 let věku bývají klinické průběhy nejzávažnější. V dětském věku způsobuje Streptococcus pneumoniae pestrou škálu různých onemocnění od nejzávažnějších invazivních, jako jsou meningitidy a septikémie, přes pneumonie až po život zpravidla neohrožující, avšak o to četnější akutní otitidy a sinusitidy. Incidence pneumokokových onemocnění se v různých zemích liší. Ve stávající situaci je aplikována v EU buď plošná strategie, nebo očkování rizikových skupin. U plošného přístupu se uplatňují schémata 2 plus 1 nebo 3 plus 1.
Kľúčové slová: pneumokoky, invazivní pneumokoková onemocnění, akutní zánět středního ucha, pneumokoková konjugovaná vakcína, plošné očkování

PNEUMOCOCCAL DISEASES AND POSSIBILITIES OF PREVENTION
Pneumococcal diseases belong among the most frequent respiratory bacterial diseases, afflicting various age cohorts. In children under 2 years of age and vice versa in persons 65 and above are clinical courses the most serious. Streptococcus pneumoniae causes diversiform scale of various diseases in childhood ranging from the most serious invasive like meningitis and septicemias through pneumonias up to life as a rule not threatening but all the more frequent acute otitis and sinusitis. Incidence of pneumococcal diseases varies in different countries. Either the mass immunization strategy or risk group strategy are applied in the EU in current situation. Among the mass strategies schedules 2 plus 1 or 3 plus 1 are put on.
Key words: pneumococci, invasive pneumococcal diseases, acute otitis media, pneumococcal conjugate vaccine, mass immunization
MUDr. Helena Ambrožová, Ph.D.
I. infekční klinika 2. LF UK a FN na Bulovce, Praha
MUDr. Simona Arientová
I. infekční klinika 2. LF UK a FN na Bulovce, Praha, Státní zdravotní ústav, Národní referenční laboratoř pro elektronovou mikroskopii, Praha
Rotavirové infekce a nové možnosti jejich prevence
MUDr. Jaroslava Payerová
Klinika detskej neurológie LF UK a DFNsP, Bratislava
Migréna v detskom veku
MUDr. Jiří Novák
Dětské oddělení a alergologie a klinická imunologie, Litomyšlská nemocnice, a. s.
Léčba alergické rýmy u dětí
prof. MUDr. László Kovács, DrSc., MPH
2. detská klinika LF UK a DFNsP, Bratislava
Očkovanie dnes a zajtra
INFORMÁCIE
MUDr. Eva Vitáriušová
2. detská klinika LF UK a DFNsP, Bratislava
48. pediatrické dni 2. detskej kliniky LF UK a DFNsP – „Pediatria pre prax“ v Bratislave
KAZUISTIKY
MUDr. Jiří Havránek
Dětská klinika I. LF UK a IPVZ, Fakultní Thomayrova nemocnice, Praha
MUDr. Markéta Rárová
Dětská klinika I. LF UK a IPVZ, Fakultní Thomayrova nemocnice, Praha
MUDr. Vítězslav Dedek, CSc.
Dětská klinika I. LF UK a IPVZ, Fakultní Thomayrova nemocnice, Praha
MUDr. Martin Fajt
Dětská klinika I. LF UK a IPVZ, Fakultní Thomayrova nemocnice, Praha
MUDr. Pavel Heinige
Dětská klinika I. LF UK a IPVZ, Fakultní Thomayrova nemocnice, Praha
Centrální syndrom ztráty soli jako komplikace u pacientky s obstrukčním hydrocefalem
doc. MUDr. Pavol Sýkora, CSc.
Klinika detskej neurológie LF UK a DFNsP, Bratislava
Dá sa epilepsia vyliečiť? Kazuistika benígnej parciálnej epilepsie s centrotemporálnymi hrotmi
DIFERENCIÁLNA DIAGNOSTIKA
h. doc. MUDr. Eva Bubanská, PhD.
Klinika pediatrickej onkológie a hematológie SZU pri DFNsP, Banská Bystrica
Diferenciálna diagnostika lymfadenopatií u detí
MUDr. Juliana Ferenczová
I. klinika detí a dorastu LF UPJŠ a DFN, Košice
prof. MUDr. Ľudmila Podracká, CSc.
I. klinika detí a dorastu LF UPJŠ a DFN, Košice
Diferenciálna diagnostika prolongovanej hypoglykémie u novorodencov a detí
created by © zooom.sk s.r.o.