Stiahnite si Acrobat Reader   
 
ÚVODNÉ SLOVO
doc. MUDr. Darina Chovancová, CSc.
Novorodenecká klinika M. Rusnáka SZU a FNsP, Nemocnica sv. Cyrila a Metoda, Bratislava
Ako je to so starostlivosťou o novorodencov na Slovensku?
PREHĽADOVÉ ČLÁNKY
MUDr. Petra Uhlíková
Psychiatrická klinika 1. LF UK, Centrum dorostové a vývojové psychiatrie, Praha
Poruchy spánku u dětí a dorostu z pohledu pedopsychiatra
MUDr. Petr Tláskal, CSc.
Dětská poliklinika FN Motol a 2. LF UK, Praha
Historie a současnost počáteční dětské výživy
prof. MUDr. Roman Prymula, CSc., Ph.D.
Fakulta vojenského zdravotnictví, Hradec Králové
Pneumokokové nákazy a možnosti prevence.
MUDr. Helena Ambrožová, Ph.D.
I. infekční klinika 2. LF UK a FN na Bulovce, Praha
MUDr. Simona Arientová
I. infekční klinika 2. LF UK a FN na Bulovce, Praha, Státní zdravotní ústav, Národní referenční laboratoř pro elektronovou mikroskopii, Praha
Rotavirové infekce a nové možnosti jejich prevence
MUDr. Jaroslava Payerová
Klinika detskej neurológie LF UK a DFNsP, Bratislava
Migréna v detskom veku
Migréna je silná epizodická alebo periodická bolesť hlavy zvyčajne spojená s príznakmi vegetatívnej dysfunkcie. Vzhľadom na pediatrickú populáciu boli Medzinárodnou spoločnosťou pre bolesti hlavy vypracované špecifické diagnostické kritériá. U detí sú bolesti hlavy často obojstranné, ich presná lokalizácia býva sporná. Aura je menej častá, zvlášť u mladších detí, zväčša má vizuálny charakter. Úľava prichádza typicky po spánku. V diferenciálnej diagnostike je nutné vždy myslieť na možnosť symptomatickej bolesti hlavy. Liečba je komplexná, zameraná na odstránenie akútnej bolesti ako i na prevenciu migrénových záchvatov.
Kľúčové slová: bolesť hlavy, aura, vegetatívna dysfunkcia, triptany, profylaxia

MIGRAINE IN CHILDHOOD
Migraine is severe, throbbing, episodic or periodic headache often associated with autonomic dysfunction. According to International Classification of Headache Disorders diagnostic criteria have been developed and have been adapted for children and adolescents (International Headache Society 2004). In children, migraine has some specific differences – the headaches are often bilateral, localization is difficult to determine. Aura is less frequent, mostly visual. Relief is typically associated with sleep. The initial physician evaluation focuses on excluding other serious medical conditions. Treatment consists of identifying trigger factors in the environment, providing acute pain relief, and considering prophylaxis.
Key words: headache, aura, autonomic dysfunction, triptans, prophylaxis
MUDr. Jiří Novák
Dětské oddělení a alergologie a klinická imunologie, Litomyšlská nemocnice, a. s.
Léčba alergické rýmy u dětí
prof. MUDr. László Kovács, DrSc., MPH
2. detská klinika LF UK a DFNsP, Bratislava
Očkovanie dnes a zajtra
INFORMÁCIE
MUDr. Eva Vitáriušová
2. detská klinika LF UK a DFNsP, Bratislava
48. pediatrické dni 2. detskej kliniky LF UK a DFNsP – „Pediatria pre prax“ v Bratislave
KAZUISTIKY
MUDr. Jiří Havránek
Dětská klinika I. LF UK a IPVZ, Fakultní Thomayrova nemocnice, Praha
MUDr. Markéta Rárová
Dětská klinika I. LF UK a IPVZ, Fakultní Thomayrova nemocnice, Praha
MUDr. Vítězslav Dedek, CSc.
Dětská klinika I. LF UK a IPVZ, Fakultní Thomayrova nemocnice, Praha
MUDr. Martin Fajt
Dětská klinika I. LF UK a IPVZ, Fakultní Thomayrova nemocnice, Praha
MUDr. Pavel Heinige
Dětská klinika I. LF UK a IPVZ, Fakultní Thomayrova nemocnice, Praha
Centrální syndrom ztráty soli jako komplikace u pacientky s obstrukčním hydrocefalem
doc. MUDr. Pavol Sýkora, CSc.
Klinika detskej neurológie LF UK a DFNsP, Bratislava
Dá sa epilepsia vyliečiť? Kazuistika benígnej parciálnej epilepsie s centrotemporálnymi hrotmi
DIFERENCIÁLNA DIAGNOSTIKA
h. doc. MUDr. Eva Bubanská, PhD.
Klinika pediatrickej onkológie a hematológie SZU pri DFNsP, Banská Bystrica
Diferenciálna diagnostika lymfadenopatií u detí
MUDr. Juliana Ferenczová
I. klinika detí a dorastu LF UPJŠ a DFN, Košice
prof. MUDr. Ľudmila Podracká, CSc.
I. klinika detí a dorastu LF UPJŠ a DFN, Košice
Diferenciálna diagnostika prolongovanej hypoglykémie u novorodencov a detí
created by © zooom.sk s.r.o.